");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 3401-3500 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
หริชญา แปลว่า
ผู้มีความรู้ดุจพระนารายณ์
หทัยรัฐนันท์ แปลว่า
ผู้มีใจยินดีต่อประเทศ
หริศร แปลว่า
ศรของพระนารายณ์,พระนารายณ์ผู้เป็นใหญ่
หาญจินดา แปลว่า
ใจที่มีความกล้าหาญ
หัสนัยน์ แปลว่า
พันตา หมายถึง พระอินทร์
หัตถรส แปลว่า
รสมือ,สามารถทำอาหารได้รสชาติดี
หทัยพัชร์ แปลว่า
ใจที่มีความเข้มแข็ง
หฤทัยรัชต์ แปลว่า
ใจเงิน
หทัยนเรศ แปลว่า
พระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นดวงใจของประชาชนทั้งหลาย
หาญสงคราม แปลว่า
ผู้กล้าหาญในการรบ
เหินสุข แปลว่า
บินอย่างมีความสุข
เหิรสุข แปลว่า
บินอย่างมีความสุข
ห้างทอง แปลว่า
ร้านทอง
หฤษฎ์กัลป์ แปลว่า
ผู้มีความยินดีตลอดไป
อภัสนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความมืด
อภิสิทธิ์ แปลว่า
สิทธินอกเหนือขอบเขต สิทธิเหนือกฎหรือระเบียบที่วางไว้
อโนชา แปลว่า
ต้นอังกาบ, นามพระเทวีของพระเจ้ากัปปินะแห่งเมืองกุกกุฏวดี ครั้งพุทธกาล
อริสรากรณ์ แปลว่า
การกระทำที่ยิ่งใหญ่เหนือศัตรู
อนุชาติ แปลว่า
ผู้เสมอด้วยบิดา
อมรรัตน์ แปลว่า
เพชร
อัษฎาวุฒิ แปลว่า
ผู้มีความรู้เปรียบได้กับมีอาวุธ ๘ อย่าง
อภัครชัย แปลว่า
อุไรรัตน์ แปลว่า
ทองคำและแก้ว
อุทิศ แปลว่า
ให้, ยกให้
เอื้ออังกูร แปลว่า
อุดหนุนเชื้อสายวงศ์สกุล
อิศริยา แปลว่า
ผู้ยิ่งใหญ่
อานนท์ แปลว่า
ความเพลิดเพลิน ความยินดี ความปลื้มใจ
อาทิตยา แปลว่า
พระอาทิตย์
อนันตาพร แปลว่า
มีพรมากมาย
อัมพาพันธ์ แปลว่า
ผู้ผูกพันกับมารดา
อนุนาท แปลว่า
เสียงกึกก้อง เสียงบันลือ
อริสา แปลว่า
เป็นใหญ่เหนือกว่าศัตรูทั้งหลาย
อดิศักดิ์ แปลว่า
อำนาจมาก
อรพิน แปลว่า
[อรพินท์]
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี