");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 34801-34900 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ณัฏฐยา แปลว่า
ยาของนักปราชญ์
วรัชญาดา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เกิดมาประเสริฐ
ปกาสิทธิ์ แปลว่า
[ประกาศิต]
สุธาเทพ แปลว่า
เทวดาแห่งน้ำทิพย์
ปัญจพาณ์รัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วของกามเทพ
ยศธนะ แปลว่า
ผู้มีทรัพย์และเกียรติยศ
มณฑิศา แปลว่า
เจ้าแห่งการประดับ
ณภัทรนนท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความรู้อันประเสริฐ
ดวงอมร แปลว่า
ดวงแก้วของเทวดา
ปนัฐดา แปลว่า
[ปนัดดา]
สรชัย แปลว่า
ชัยชนะด้วยศร
ดาวกมล แปลว่า
ดาวรูปดอกบัว
ภูวเสฏฐ์ แปลว่า
ผู้ประเสริฐในแผ่นดิน
อรนิดา แปลว่า
หญิงสาวที่ฝึกมาดีแล้ว
ยอดชาย แปลว่า
ชายที่เป็นเลิศ
พจนวรรณ แปลว่า
เชื้อสายนักพูด
สิริรัชต์ แปลว่า
เงินที่นำมาซึ่งความเจริญ
ราชวิทย์ แปลว่า
ความรู้ของพระราชา
วริญญ์ภัสร์ แปลว่า
แสงสว่างแห่งความรู้อันประเสริฐ
เอื้อมเดือน แปลว่า
ไขว่คว้าพระจันทร์
สมฤทธิ์ แปลว่า
มีอำนาจเสมอ
สุธัญสินี แปลว่า
หญิงที่โชคดี
พรสุรีย์ แปลว่า
พรจากพระอาทิตย์
ฐานิสรณ์ แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งอันมั่นคง
พิชญบูลย์ แปลว่า
ผู้มีความรู้มาก
มณฑิษา แปลว่า
[มณฑิศา]
สุวัน แปลว่า
วันดี
ธรัญณภรณ์ แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้
ณภัทรวรัฏฐ์ แปลว่า
ผู้มั่นคงในความประเสริฐและความรู้ที่เป็นเลิศ
รินลณี แปลว่า
ศรีริต้า แปลว่า
ปกประสิทธิ์ แปลว่า
ผู้สำเร็จในการคุ้มครองรักษา
รัตน์ปราณี แปลว่า
ชีวิตที่มีคุณค่า
พรนารายณ์ แปลว่า
พรจากพระนารายณ์
พงษ์พัชร แปลว่า
เชื้อสายที่เข้มแข็งเหมือนเพชร
อมลญา แปลว่า
ความรู้ที่บริสุทธิ์
พุฒิพัทธ์ แปลว่า
ผู้เกี่ยวเนื่องกับความเจริญ
ปุณณวรรธน์ แปลว่า
ความเจริญอันบริบูรณ์
ธันน์ญา แปลว่า
[ธันยา]
ยุพาวรรณ แปลว่า
หญิงสาวสวยและมีผิวพรรณงาม
ศิวพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายของพระศิวะอิศวร
ภัทรพรพรรณ แปลว่า
เชื้อสายผู้เจริญและประเสริฐ
เดชน์เชษฐ์ แปลว่า
ผู้ที่เป็นใหญ่ด้วยศร
พุฒิพล แปลว่า
ผู้มีกำลังที่สมบูรณ์
ณภัทรชล แปลว่า
สายน้ำแห่งความรู้อันประเสริฐ
ศศ แปลว่า
กระต่าย
ศรีอาริย์ แปลว่า
ผู้เจริญรุ่งเรือง
ฐานะศักดิ์ แปลว่า
ผู้มีอำนาจอันมั่นคง
พจวรรณ แปลว่า
[พจนวรรณ]
ภุมเรศ แปลว่า
ผึ้ง,แมลงภู่
ศิลป์ประวิทย์ แปลว่า
ผู้มีความรู้มากในศิลปะ
ภทรภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความประเสริฐ
สถิรดา แปลว่า
ผู้มีความยั่งยืน
สัตพร แปลว่า
พร ๑๐๐ ประการ
อภิดา แปลว่า
ยิ่งใหญ่มาก
ดารุวรรณ แปลว่า
[จารุวรรณ]
อาลิษลิน แปลว่า
สราลีย์ แปลว่า
[สราวลี]
สิตาภรณ์ แปลว่า
ผู้มีรอยยิ้มเป็นเครื่องประดับตน
ณัฐวานิช แปลว่า
ผู้รอบรู้ในเรื่องการค้าขาย
ยศพันธ์ แปลว่า
ผู้ผูกพันด้วยยศ
ศรชนกพรรณ แปลว่า
เชื้อสายของบิดาผู้ทรงศร
สิริลาวัลย์ แปลว่า
[สิริลาวัณย์]
สิริพัชร แปลว่า
เพชรที่งดงาม,เพชรที่นำมาซึ่งความเจริญ
วิชชุลฎา แปลว่า
[วิชชุลดา]
ธนะวิชย์ แปลว่า
ผู้ชนะในทรัพย์
เอกภิภพ แปลว่า
[เอกพิภพ]
ปวรณี แปลว่า
เทียนสว่าง แปลว่า
เทียนที่สว่าง
ศุุภากร แปลว่า
ผู้สร้างความเจริญ
จวน แปลว่า
บ้านพักของผู้ว่าราชการจังหวัด
ยชญ์ชวัล แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองในเกียรติยศ
สุดหล้า แปลว่า
สุดขอบฟ้า
พรรณจรีย์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีความประพฤติดี
อรนิชา แปลว่า
หญิงผู้มีเป็นตัวของตัวเอง,หญิงผู้เป็นนิรันดร์
ภาณุวัฒน แปลว่า
ผู้เจริญรุ่งเรือง
ธุวานนท์ แปลว่า
ผู้มีความสุขอันยั่งยืน
สืบสกุล แปลว่า
ผู้สืบเชื้อสาย
ํธนเกียรติ แปลว่า
สรรเสริญในทรัพย์
ภัทรกมลวรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณบริสุทธิ์และประเสริฐ
ติณณ์สมิทธิ์ แปลว่า
ผู้สำเร็จในการข้ามพ้นความทุกข์
ติณณ์สมิทธ์ แปลว่า
ผู้สำเร็จในการข้ามพ้นความทุกข์
ปุญฐิศา แปลว่า
ผู้มั่นคงในการทำความดี
ดนุวัชร แปลว่า
ผู้เข้มแข็งดุจเพชร
อัคคภาคย์ แปลว่า
[อัครภาคย์]
สหภูมิ แปลว่า
ผู้เกิดมาร่วมแผ่นดิน
พรายแพรว แปลว่า
แวววาว
เนื่องทรัพย์ แปลว่า
ผู้เกี่ยวเนื่องด้วยทรัพย์
วิชญพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญเหมือนนักปราชญ์
ธนสรร แปลว่า
ผู้คัดเลือกทรัพย์
ดนุญา แปลว่า
ผู้มีความรู้
พัฎชญา แปลว่า
[พัศชยา]
เอกพัน แปลว่า
ผู้เป็นที่หนึ่งในความผูกพัน
ณัฐพจน์ แปลว่า
คำพูดของนักปราชญ์
ธาดาพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้สร้างสรรค์
ปกรณ์วิชญ์ แปลว่า
หนังสือของนักปราชญ์
ศิดากาญจน์ แปลว่า
รอยยิ้มที่ทรงคุณค่า,รอยยิ้มอันงดงาม
สุภาสิตา แปลว่า
รอยยิ้มที่นำมาซึ่งความเจริญ
ธนษร แปลว่า
[ธนศร]
วรัญชน์ธรณ์ แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้อันประเสริฐ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี