");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 34701-34800 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
เพชรมงคล แปลว่า
เพชรที่นำมาซึ่งความเจริญ
พชรชล แปลว่า
เพชรและสายน้ำ,น้ำเพชร
ดรณ์ แปลว่า
ผู้ข้ามพ้นความทุกข์
ดลพินิจ แปลว่า
บันดาลการไตร่ตรอง
นันท์ณรัตน์ แปลว่า
ความรู้อันมีค่าและน่ายินดียิ่ง
ศรณ์ลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะอันเป็นที่พึ่ง
ธนันนภัส แปลว่า
ผู้มีทรัพย์และมาจากสวรรค์
ฐยศพร แปลว่า
ผู้มั่นคงในเกียรติยศอันประเสริฐ
ศรณ์นรัตน์ แปลว่า
[ศรณ์ณรัตน์]
พิชิดพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีชัยชนะ
ไพฑูลย์ แปลว่า
[ไพฑูรย์]
ศรณ์ณรัตน์ แปลว่า
ผู้มีความรู้อันมีค่าเป็นที่พึ่ง
รวิพล แปลว่า
กำลังของพระอาทิตย์
สุภัทรี แปลว่า
ผู้ประเสริฐยิ่ง
รติรมย์ แปลว่า
ความชื่นชมยินดี
สุแววรัตน์ แปลว่า
แก้วมณีที่งดงามยิ่ง
วิรินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในความกล้าหาญ
ศรานิวัฒน์ แปลว่า
ศรที่ไม่เจริญ->[ศรานิวัต]
สุพรพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้ประเสริฐยิ่ง
สิรินภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความเป็นสิริ
อัมพกาศรณ์ แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งของมารดา
ทักศิลป์ แปลว่า
ต้อนรับศิลปะ
สรณ์กนก แปลว่า
ผู้มีทองคำเป็นที่พึ่ง
วิทยพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีความรู้
ธนันท์นภัส แปลว่า
[ธนันนภัส]
ศรณ์วลัญช์ แปลว่า
เครื่องหมายของที่พึ่ง,สัญลักษณ์ของความเป็นที่พึ่ง
โสพิษ แปลว่า
[โสภิต]
แรมจันทร์ แปลว่า
พระจันทร์ข้างแรม
อนุพัทธ์ แปลว่า
ผู้ผูกพันแต่หนหลัง
วารสิทธิ์ แปลว่า
วันที่ประสบความสำเร็จ
สกุลตรี แปลว่า
สามเชื้อสาย
อาทิตย์สุธา แปลว่า
น้ำทิพย์ของพระอาทิตย์
สุนิภา แปลว่า
งดงามมาก
อัษดิน แปลว่า
[หัสดิน]
ธนัญภรณ์ แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งทรัพย์และปัญญา
สุพีรยา แปลว่า
ผู้มีความเพียรดี
พัฐศยา แปลว่า
อาศัยความสามารถ
ตุ้ยนุ้ย แปลว่า
อ้วนท้วนสมบูรณ์
ธัมกร แปลว่า
ผู้สร้างความดี
ธนพรพรรษ แปลว่า
ฝนที่เป็นทรัพย์อันประเสริฐ
ณัฏฐ์ภรภัค แปลว่า
โชคที่ค้ำจุนนักปราชญ์
ณชารียา แปลว่า
เกิดความรู้อันประเสริฐ
พลัฏฐา แปลว่า
ผู้ตั้งอยู่ในกำลัง
รามวาที แปลว่า
คำพูดของพระราม
สุวีรยา แปลว่า
ผู้มีความเพียรที่ดี
ปฐมพล แปลว่า
กำลังขั้นต้น
มุรเดช แปลว่า
นาวีกร แปลว่า
ผู้สร้างเรือ
ณภัทรภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความรู้อันประเสริฐ
เตชน์ แปลว่า
ลูกศร
พลศรุต แปลว่า
ผู้มีชื่อเสียงในพละกำลัง
สมิทธิ แปลว่า
สําเร็จพร้อม สมบูรณ์
พิราวัตร แปลว่า
ผู้กระทำหน้าที่อย่างกล้าหาญ
ศศิกานดา แปลว่า
ผู้เป็นที่รักของพระจันทร์
น้ำพุ แปลว่า
น้ำที่พุ่งออกมาจากพื้นดิน
อนุมัติ แปลว่า
อนุญาตให้กระทำได้
ดนุนันท์ แปลว่า
ความยินดีของตนเอง
ณชาพร แปลว่า
การเกิดขึ้นของความรู้อันประเสริฐ
พรจักรพรรดิ แปลว่า
พรจากพระราชาผู้ยิ่งใหญ่
พรบุญฤทธิ์ แปลว่า
อำนาจของความดีอันประเสริฐ
ดลวรรณ แปลว่า
ผิวพรรณงามดั่งเนรมิต
บุญพรหม แปลว่า
ความดีอันบริสุทธิ์
อาชาศักดิ์ แปลว่า
อำนาจแห่งม้า,ม้าที่มีอำนาจ
ณัฐริย์ แปลว่า
นักปราชญ์
นภัทรพร แปลว่า
[ณภัทรพร]
รัชฎามาศ แปลว่า
เงินและทอง
เสรีชัย แปลว่า
ชัยชนะที่เป็นอิสระ
นกมล แปลว่า
[ณกมล]
อริยทรัพย์ แปลว่า
ทรัพย์อันประเสริฐ
อัคพัชญ์ แปลว่า
[อัครพัชญ์]
อนุภัทร์ แปลว่า
ผู้ประเสริฐในภายภาคหน้า
ลภน แปลว่า
การได้, ลาภ
สุปรีดี แปลว่า
ความยินดียิ่ง
ทักษ์ แปลว่า
ความชำนาญ
ปพัชญา แปลว่า
อุทิศศักดิ์ แปลว่า
ให้อำนาจ
อลินวรัท แปลว่า
แทนรัฐ แปลว่า
ผู้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน
เดชศักดา แปลว่า
มีอำนาจมาก
พีรยาพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยความเพียร
ฐปนพงศ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลอันมั่นคง
เมย์ แปลว่า
ดานันท์ แปลว่า
ผู้ยินดียิ่ง
รัฐชมินทร์ แปลว่า
ทวีพัฒน์ แปลว่า
ความเจริญที่เพิ่มขึ้น
นพีภัทร แปลว่า
[รพีภัทร]
ณัฐรัสมิ์ แปลว่า
แสงสว่างของนักปราชญ์
ภูริศา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
ดลณัท แปลว่า
บันดาลให้เกิดความรู้
ภรณัท แปลว่า
ผู้ค้ำจุนในความรู้
ภรภัต แปลว่า
อาหารที่ค้ำจุน
ปนัดดาพร แปลว่า
หลานที่ประเสริฐ
ภรณ์ดรัลรัตน์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนซึ่งแก้วทับทิม
พลรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วแห่งพลัง
สมิทธ์ชาต์ แปลว่า
ผู้เกิดมาสำเร็จ
เตชนะ แปลว่า
ลูกศร
ระพีพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายพระอาทิตย์
สมเจษ แปลว่า
[สมเจษฎ์]
ณกมล แปลว่า
ความรู้อันบริสุทธิ์
มาโกะ แปลว่า
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี