");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 34501-34600 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
รุ่งนาวี แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองในการเดินเรือ
อินทราวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญและเป็นใหญ่
ธนะเสนีย์ แปลว่า
ทหารผู้มีทรัพย์
มุชิมา แปลว่า
หนูภักดิ์ แปลว่า
นรุตมา แปลว่า
คนที่สูงสุด
ศศิตา แปลว่า
ผู้เป็นดั่งพระจันทร์,พระจันทร์
ทิพพาพร แปลว่า
[ทิพาพร]
ปุณยาวีร์ แปลว่า
ผู้มีความกล้าหาญและความดี
อนุรัฐ แปลว่า
ประเทศเล็กๆ
สวัส แปลว่า
[สวัสดิ์]
วัชชวินทร์ แปลว่า
เจ้าแห่งความรู้อันอยู่ในกรอบ
พิฆเณศ แปลว่า
[พิฆเนศ]
ธัญศิษฐ์ แปลว่า
ผู้มีปัญญาและมีโชค
สโณชา แปลว่า
[สโรชา]
วิษณุพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐเหมือนพระนารายณ์
ฐาริกา แปลว่า
รัติกานต์ แปลว่า
ความรักและความสุข
วรัทชนันท์ แปลว่า
ความยินดีที่เกิดจากการให้สิ่งประเสริฐ
สมมุติ แปลว่า
คิดเอาว่า
ปิยวัสส์ แปลว่า
ฝนอันเป็นที่รัก
นพกาญจน์ แปลว่า
ทองเนื้อเก้า
มาลิก แปลว่า
ชื่อเรียกเจดีย์แบบหนึ่ง
รอพีอะห์ แปลว่า
ประมง แปลว่า
การหาหรือเลี้ยงสัตว์น้ำ
บวรพล แปลว่า
กำลังอันประเสริฐ
ระนอง แปลว่า
ชื่อจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ฝั่งตะวันตก
ภูมิรพีพัส แปลว่า
อำนาจที่รุ่งเรืองในแผ่นดิน
ปุระสา แปลว่า
เมืองที่เหมาะสม
เวท แปลว่า
ความรู้
ทองมา แปลว่า
วชริศ แปลว่า
เจ้าแห่งเพชร
ยศทัต แปลว่า
ให้เกียรติคุณ
ดารยา แปลว่า
นัยนันทน์ แปลว่า
ความยินดีที่สำคัญ
นันทมนต์ แปลว่า
ความน่ายินดีอันน่าลุ่มหลง
นรรัตน์ แปลว่า
คนดียิ่ง
นนทวร แปลว่า
ประเสริฐและน่ายินดี
ธนัตรพร แปลว่า
[ธนัทพร]
ธนัตร แปลว่า
[ธนัท]
สุธิชาติ แปลว่า
ผู้เกิดมาเป็นนักปราชญ์
อรมนัส แปลว่า
ใจหญิง
อรณัส แปลว่า
คลื่น,ลำธาร
สรัลชน แปลว่า
คนที่ซื่อตรง
นราพันธุ์ แปลว่า
เชื้อสายของคน
ศัศธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งกระต่าย,พระจันทร์
สรธัช แปลว่า
ธงของเทวดา
วัชรกันย์ แปลว่า
หญิงสาวที่เข้มแข็งเหมือนเพชร
วัทนนันท์ แปลว่า
ยินดีในคำพูด
ณัฐธิกร แปลว่า
อภิษา แปลว่า
ปุญญาภัส แปลว่า
แสงสว่างของความดี
อัญณิชชยา แปลว่า
ชัยชนะที่บริสุทธิ์และแตกต่าง
ประเดิม แปลว่า
เริ่มต้นหรือเริ่มแรกในการซื้อหรือขายเป็นต้น
สิีิรัตน์ แปลว่า
สีแก้วมณี
สหภล แปลว่า
[สหพล]
ฐาปณา แปลว่า
[ฐาปนา]
ภารดร แปลว่า
[ภราดร]
ยลลดา แปลว่า
มองเถาวัลย์
ธิปตรี แปลว่า
[อธิปติ]
อัจฉราพักตร์ แปลว่า
มีหน้าตางดงามดุจนางฟ้า
อัจฉริยะพัชร แปลว่า
ฉลาดเกินคนประดุจเพชร
อิศวีร์พร แปลว่า
ประเสริฐ กล้าหาญ และเป็นใหญ่
ภาสวุฒิ แปลว่า
ผู้รอบรู้และรุ่งเรือง
รัตทานี แปลว่า
[รัตธานี]
ศรีสกุล แปลว่า
เชื้อสายที่งดงาม
โสภางค์ แปลว่า
มีรูปงาม
พิธวีร์ แปลว่า
อย่างกล้าหาญ
ศุทธานต์ แปลว่า
ห้องมเหสี,ชายาพระราชา
อัศพงศ์ แปลว่า
พรสีนี แปลว่า
หญิงผู้ประเสริฐ
วรพิมพ์ แปลว่า
แบบอย่างอันประเสริฐ
บางแสน แปลว่า
ชื่อหาดทรายในอำเภอเมืองชลบุรี
ธวัลภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความบริสุทธิ์
นันณภัทร แปลว่า
[นันท์ณภัทร]
วงศ์ฉัตร แปลว่า
ผู้เป็นร่มเงาของวงศ์ตระกูล
อัฉราพร แปลว่า
[อัจฉราพร]
ริทธิ์ แปลว่า
[วริทธิ์]
ภิญญมาศ แปลว่า
ความรู้ที่งดงาม
สุริยวิช แปลว่า
ความรู้เกี่ยวกับดวงอาทิตย์
ภัทร์ธีนันท์ แปลว่า
ความยินดีของนักปราชญ์ที่ประเสริฐ
รำภู แปลว่า
[ลำพู]
นันท์ธิพร แปลว่า
[นันทิพร]
สรกฤช แปลว่า
กริชของเทวดา
สิรินธรณ์ แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งสิริ
เทพารักษ์ แปลว่า
เทวดาผู้รักษา ณ ที่แห่งใดแห่งหนึ่ง
สุระพล แปลว่า
กำลังของเทวดา
ภัทท์สรณ์ แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งอันประเสริฐ
ณัฏฐ์ชดานันท์ แปลว่า
[ณัฏฐ์ชฎานันท์]
ศรีศักดิ์ แปลว่า
อำนาจที่นำมาซึ่งความเจริญ
สุเมฆ แปลว่า
เมฆที่ดี
วุฑฒิภูมิ แปลว่า
ภูมิรู้
มานัตร์ แปลว่า
[มานัต]
ทยาวัต แปลว่า
ผู้ประพฤติด้วยความกรุณา
พรมนัส แปลว่า
ใจที่ประเสริฐ
สุปรี แปลว่า
[สุปรีย์]
ืทรายขวัญ แปลว่า
ทรายอันเป็นมิ่งขวัญ
กุมภ์ แปลว่า
ราศีกุมภ์อันเป็นราศีที่ ๑๐ ในจักรราศีมีสัญลักษณ์เป็นรูปหม้อน้ำ
อวัสดา แปลว่า
ฐานะ,ความเป็นอยู่
ภรณ์พิจิตร แปลว่า
ค้ำจุนความงดงาม
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี