");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 33901-34000 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ไพพสุ แปลว่า
เทวดาผู้งดงามดั่งทอง
สินธารา แปลว่า
ทรัพย์ที่อยู่ในน้ำ
สุวัตร แปลว่า
ผู้ประพฤติดี
ศุภาทิพย์ แปลว่า
ของเทวดาที่นำมาซึ่งความประเสริฐ
อัญญภัท แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยความรู้
มนนัยน์ แปลว่า
ดวงตาและดวงใจ
วิทยพฤกษ์ แปลว่า
ความรู้เกี่ยวกับต้นไม้
พรวิสาข์ แปลว่า
เดือน ๖ ที่ประเสริฐ,พรจากนางวิสาขา
สุรัญญา แปลว่า
ความรู้ของเทวดา
พุธศักดิ์ แปลว่า
อำนาจของความรู้
วิไลศักดิ์ แปลว่า
อำนาจอันงดงาม
อรินทร์วรางค์ แปลว่า
ข้าศึกที่เป็นใหญ่และประเสริฐ
ณิชากุล แปลว่า
เชื้อสายผู้บริสุทธิ์
นาจอนันต์ แปลว่า
[นาถอนันต์]
ฐิติชา แปลว่า
ผู้เกิดมามั่นคง
รพี แปลว่า
พระอาทิตย์
เวณิตา แปลว่า
[เวณิกา]
ศรัญรัตน์ แปลว่า
ความรู้อันแหลมคมและมีคุณค่า
ณิรนันท์ แปลว่า
[นีรานันท์]
สมพงษ์วดี แปลว่า
การร่วมวงศ์หรือตระกูลกัน
วิรัตย์ แปลว่า
[วิรัตน์]
ยุ้ย แปลว่า
ภัควลัญษ์ แปลว่า
[ภัควลัญชญ์]
วา แปลว่า
มตราการวัดความยาวของไทยในอดีต ๑ วา เท่ากับ ๒ เมตร
นาถอนันต์ แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งได้ไม่สิ้นสุด
นีรานันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในน้ำ
วิเชษฐ์ แปลว่า
ผู้ยิ่งใหญ่ยิ่ง
ธรรมปกรณ์ แปลว่า
หนังสือธรรมะ
พลินทร์ แปลว่า
จอมพลัง เจ้าแห่งพลัง
ณชาดา แปลว่า
ผู้เกิดมาเพื่อความรู้
ไปรยาพร แปลว่า
ผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ
ทักข์ธนภรณ์ แปลว่า
ผู้มีความสามารถในการค้ำจุนทรัพย์
สงวนวงค์ แปลว่า
[สงวนวงศ์]
ณภัทราวรรณ แปลว่า
เชื้อสายของผู้ที่รู้ในสิ่งประเสริฐ
สุภนัย แปลว่า
ผู้นำมาซึ่งความเจริญและความสำคัญ
วีร์หัสยา แปลว่า
ผู้มีความกล้าหาญและความขบขัน
ศนิศา แปลว่า
พระเสาร์ผู้เป็นใหญ่
นัฏฐิญา แปลว่า
[ณัฏฐิญา]
ปรีญากร แปลว่า
[ปรียากร]
ณัฏฐิญา แปลว่า
ผู้มีความรู้เหมือนนักปราชญ์
ปรียากร แปลว่า
ผู้สร้างสิ่งอันเป็นที่รัก
ภิญญาพัช แปลว่า
กรอบความรู้
ภัคภิญญา แปลว่า
ผู้มีโชคและความรู้
ปัณณวรินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในส่ิ่งประเสริฐและบริบูรณ์
เป็นไท แปลว่า
เป็นอิสระ,เป็นไทแก่ตัว,มีอิสรภาพ
สุวชิต แปลว่า
ชัยชนะที่ดีงาม
ภคนางค์ แปลว่า
[ภควรางค์]
ภัควรางค์ แปลว่า
ผู้ประกอบด้วยโชคอันประเสริฐ
สุวชิตา แปลว่า
ชัยชนะที่ดีงาม
ณัทยา แปลว่า
ผู้ให้ความรู้
ณพกานต์ แปลว่า
[นพกานต์]
ทวยเทพ แปลว่า
เทวดา
เรวตา แปลว่า
[เรวตี]
สวณีย์ แปลว่า
[สวนีย์]
สิรภัค แปลว่า
ผู้มีโชคสูงสุด
พิทักษ์พงษ์ แปลว่า
ผู้ปกป้องวงศ์ตระกูล
มงคลฤทธิ์ แปลว่า
อำนาจวิเศษที่นำมาซึ่งความเจริญ
ไออุ่น แปลว่า
ความอบอุ่น
นพกานต์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รัก ๙ ประการ
โทโมยะ แปลว่า
เรวตี แปลว่า
นักษัตรฤกษ์ที่ ๒๗
วชิระพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายแห่งเพชร
สุพีร์ แปลว่า
ผู้กล้าหาญยิ่ง
ณัทฤทัย แปลว่า
ผู้ที่จริงใจที่จะให้ความรู้
น้ำใจ แปลว่า
ความจริงใจ,ความเอื้อเฟื้อ
รัจณกร แปลว่า
[รุจณกร]
ภูรีนุช แปลว่า
น้องสาวผู้มีปัญญากว้างไกล
นิติชญาณ์ แปลว่า
ผู้มีความรอบรู้ในกฏหมาย
ศุภักษร์จิตรา แปลว่า
ความงดงามยิ่งแห่งตัวอักษร
สุรเชฏฐ์ แปลว่า
ผู้ประเสริฐกว่าเทวดาคือ พระพรหม
ณัชพัฒน์ แปลว่า
ผู้เกิดมาเจริญในความรู้
ศุภัศณี แปลว่า
เอมสินี แปลว่า
หญิงสาวที่มีความชื่นใจ
ธิติวิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีความมั่นคง,นักปราชญ์ผู้มีปัญญา
รุจณกร แปลว่า
บ่อเกิดของความรู้ที่รุ่งเรือง
วนิศธารา แปลว่า
น้ำจากป่าที่ยิ่งใหญ่
ธนัทอร แปลว่า
หญิงผู้มีทรัพย์
ธาราวริศ แปลว่า
สายน้ำที่เป็นใหญ่ในความประเสริฐ
ธาราวริศรา แปลว่า
สายน้ำที่เป็นใหญ่ในความประเสริฐ
อำไพจิตร แปลว่า
งดงามดั่งทอง
สุขไพศาล แปลว่า
ผู้มากด้วยความสุข
สุวินท แปลว่า
ผู้พบสิ่งที่ดี
มลเทียน แปลว่า
[มนเทียร]
ณัฏฐดนัย แปลว่า
ลูกชายที่มีความรอบรู้
สิริลัญฉกร แปลว่า
เครื่องหมายแห่งความเจริญ
วัธนพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้เจริญ
รสพร แปลว่า
มีความไพเราะและประเสริฐ,มีความไพเราะเป็นเลิศ
ตัญชิตา แปลว่า
[ปัญชิตา]
พรนิสา แปลว่า
กลางคืนที่ประเสริฐ
บัณพร แปลว่า
หนังสือที่ประเสริฐ
เลขา แปลว่า
งามดั่งเขียน
้เล็ก แปลว่า
มีขนาดย่อมกว่าเมื่อเทียบกัน
สุรวีย์ แปลว่า
[สุรวีร์]
ศิวเวท แปลว่า
มนตร์สรรเสริญพระศิวะหรือพระอิศวร
อธิติสิทธิ์ แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จอันสูงสุด
ปกรณ์นิสิต แปลว่า
ตำราสำหรับนักศึกษา
ลภัสสิทธิ์ แปลว่า
ผู้ประสบความเร็จในทรัพย์
พลสิทธิ์ แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จด้วยพลัง
นพเกล้า แปลว่า
สูงสุด ๙ ประการ
ดลอธิติ แปลว่า
เนรมิตสิ่งสูงสุด
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี