");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 33801-33900 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ธีร แปลว่า
นักปราชญ์
หนุน แปลว่า
ส่งเสริม
นิรุช แปลว่า
[นรุตม์]
รมณวัฒน์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความเจริญ
ดิลกฤทธิ์ แปลว่า
ผู้มีอำนาจเป็นเลิศ
ณัฏฐกวี แปลว่า
นักประพันธ์ผู้ฉลาดรอบรู้
นิรุตม์ แปลว่า
ผู้ไม่ประเสริฐ
พันมิตร แปลว่า
ผู้มากด้วยมิตรสหาย
พัชรียาภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับที่ทำด้วยเพชร
เลอสรรค์ แปลว่า
สร้างสิ่งที่ยอดเยี่ยม
หยกมณี แปลว่า
หินหยกมีค่า
อิสริยาธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งเกียรติยศ
ธันยาภัค แปลว่า
ผู้เจริญในโชค
บัวใหล แปลว่า
[บัวไหล]
ศิริญญากาญจน์ แปลว่า
ความรู้ที่นำมาซึ่งความเจริญดุจดั่งทอง
ปรัศชยณัฐ แปลว่า
[ปรัชญณัฐ]
ตุลยากร แปลว่า
ผู้สร้างความยุติธรรม
ศุภชลา แปลว่า
สายน้ำที่นำมาซึ่งความเจริญ
มัชรินทร์ แปลว่า
[พัชรินทร์]
พัทชรา แปลว่า
[พัชรา]
บัวไหล แปลว่า
เจ้าแม่บัวไหล
นิธิชญา แปลว่า
ผู้มีความรู้เป็นขุมทรัพย์
สุขศิริ แปลว่า
มีความสุขสบายและนำมาซึ่งความเจริญ
ปรัชญณัฐ แปลว่า
นักปราช์ผู้มีความรู้อันประเสริฐ
วิภัสสร์ชา แปลว่า
เกิดแสงสว่างที่ยอดเยี่ยม
นัธฐากรณ์ แปลว่า
[ณัฏฐากรณ์]
ลมหวน แปลว่า
ลมที่พัดกลับไปกลับมาขณะฝนตก
นันท์ณภัค แปลว่า
ผู้ยินดีในความรู้และโชค
เมธาพันธ์ แปลว่า
ผู้ผูกพันกับนักปราชญ์
พีวิชญ์ แปลว่า
[พีร์วิชญ์]
ตุลากานต์ แปลว่า
ผู้ที่รักในความยุติธรรม
ประดลสินธุ แปลว่า
[ดลสินธุ]
สอนไชย แปลว่า
บอกวิชาความรู้ให้ในสิ่งที่ดีกว่า
รัชศักดิ์ แปลว่า
อำนาจของพระเจ้าแผ่นดิน
พรรณพัณฑ์ แปลว่า
[พรรณพันธ์]
ตรัยวรินทร์ แปลว่า
สิ่งที่ยิ่งใหญ่และประเสริฐ ๓ ประการ
ธนัตถ์สิษฐ์ แปลว่า
ผู้สำเร็จในทรัพย์ที่ประเสริฐ
ณัฏฐิกานต์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักยิ่งของนักปราชญ์
วรรณรตา แปลว่า
ผู้ยินดีในวงศ์ตระกูล, ผู้ยินดีในผิวพรรณ
พชรภา แปลว่า
รัศมีเพชร
ยุพีร์ แปลว่า
ผู้ส่งเสริมความกล้าหาญ
นัฐกฤตา แปลว่า
[ณัฐกฤตา]
สุวรัญญ์ แปลว่า
ผู้รู้ดีในสิ่งประเสริฐ
วิริยะภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความเพียร
ดลสินธุ แปลว่า
เนรมิตพื้นน้ำ
ณัฏฐากรณ์ แปลว่า
การกระทำของนักปราชญ์
สุภัคนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในโชคดี
นิศาวรรณ แปลว่า
ผิวพรรณดุจกลางคืน
นนฐพัทธ์ แปลว่า
[นนทพัทธ์]
ธีติมา แปลว่า
[ธิติมา]
พันนิตา แปลว่า
ผู้ถูกฝึกอบรมมามาก
พรภัส แปลว่า
แสงสว่างอันประเสริฐ
ศุภัควัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญและโชคดี
สราญภัสร์ แปลว่า
แสงสว่างแห่งความสำราญ
ณิสาภัสร์ แปลว่า
เป็นใหญ่ในความรู้อันรุ่งเรือง
ไอยภัสร์ แปลว่า
แสงสว่างอันยิ่งใหญ่
ณัชภัสร์ แปลว่า
ผู้เกิดมาเพื่อความรู้อันรุ่งเรือง
ฐาภัสร์ แปลว่า
แสงสว่างอันมั่นคง
ปกาย แปลว่า
แสงอันแพรวพราว
ภัทธภวินทร์ แปลว่า
[ภัททภวินทร์]
ภัสร์ แปลว่า
แสงสว่าง
พจชนก แปลว่า
[พจน์ชนก]
ประภัส แปลว่า
[ประภัสร์]
ณิสภัสร์ แปลว่า
แสงสว่างของเจ้าแห่งความรู้
ภัสร์ภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนแสงสว่าง
ปุญญมาศ แปลว่า
ความดีที่รุ่งเรืองดั่งทอง
อัครดนัย แปลว่า
ลูกชายที่ยิ่งใหญ่
ภัทร์ภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความประเสริฐ
สุณิสราภัสร์ แปลว่า
แสงสว่างของผู้เป็นใหญ่ในความรู้
ศิรภัทร แปลว่า
ผู้ประเสริฐสูงสุด
สุณิสาภัสร์ แปลว่า
แสงสว่างของผู้เป็นใหญ่ในความรู้
ศุภัควัฒณ์ แปลว่า
[ศุภัควัฒน์]
ณิชภัสร์ แปลว่า
รัศมีอันบริสุทธิ์
โสภิตตา แปลว่า
ตางาม
ณัชภิช แปลว่า
[ณัชพิช]
ณัชณิสา แปลว่า
ผู้เกิดมาเพื่อความรู้อันยิ่งใหญ่
วัชภัสร์ แปลว่า
แสงสว่างที่อยู่ในกรอบ
ณัชรภัสร์ แปลว่า
แสงสว่างของความรู้เรื่องน้ำ
ปุณยวีย์ แปลว่า
[ปุณยวีร์]
พงพัน แปลว่า
รวิภาส แปลว่า
แสงอาทิตย์
พิมพ์โสภณ แปลว่า
แบบอย่างที่งดงาม
บอย แปลว่า
วิรุฬ แปลว่า
[วิรุฬห์]
ณัชนิศา แปลว่า
ผู้เกิดมาเพื่อความรู้เวลากลางคืน
ณัชพิช แปลว่า
ผู้เกิดมาเพื่อวิชาความรู้
สวัสดิผล แปลว่า
สิ่งที่ได้รับจากการกระทำอันประเสริิฐ
พจน์ชนก แปลว่า
คำพูดของพ่อ
ณพัชร์อร แปลว่า
หญิงผู้มีความรู้ดุจเพชร
ประภัสร์ แปลว่า
บริสุทธิ์
ประเสริฐสิทธิ์ แปลว่า
ความสำเร็จที่เป็นลิศ
ภัททภวินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินอันประเสริฐ
ภัคร์วิรินทร์ แปลว่า
แสงสว่างของผู้เป็นใหญ่ในความกล้าหาญ
วรรษชล แปลว่า
น้ำฝน
พิชาธาร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้
พิชายุ แปลว่า
ผู้มีชีวิตอยู่เพื่อความรู้
ไปรยารมัย แปลว่า
ผู้เป็นที่รักและมีความงดงามยิ่ง
นันท์ณภัสร์ แปลว่า
แสงสว่างแห่งความรู้อันน่ายินดี
ณัชจรีย์ แปลว่า
ความประพฤติดีของผู้เกิดมาเพื่อความรู้
นันท์ณภัสน์ แปลว่า
[นันท์ณภัสร์]
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี