");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 33501-33600 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
สินีมิตร แปลว่า
เพื่อนของหญิงงาม
ณัทวรฉัตร แปลว่า
ผู้ให้ความรู้อันเป็นร่มเงาที่ประเสริฐ
ปรัชญาลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะของความรู้อันประเสริฐ
ทาม แปลว่า
เชือก, พวงมาลัย
ซ่อน แปลว่า
แอบ, แอบแฝง, ปิดบัง, หลบไว้ในที่ลับตา
เมลิสสา แปลว่า
เมลลิสสา แปลว่า
เมลิสา แปลว่า
เจมส์ แปลว่า
วายุตา แปลว่า
ลูกสาวแห่งลม
ไทยศิลป์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในศิลปะ
สุขหรรษา แปลว่า
มีความสุข
เรียวเฮ แปลว่า
วรัณรัตน์ แปลว่า
ตัวหนังสือที่ประเสริฐดุจแก้วมณี
นัฐศยมนต์ แปลว่า
[ณัฐศยมน]
อากิฮิโร แปลว่า
ภัครา แปลว่า
แสงสว่างอันยิ่งใหญ่
ปาณิสร แปลว่า
เจ้าชีวิต
ปาณิศร แปลว่า
เจ้าชีวิต
ณัฐศยมน แปลว่า
นักปราชญ์ที่อาศัยใจ
บัวเลียน แปลว่า
ผู้มีดอกบัวเป็นแบบอย่าง
วรรษมนพร แปลว่า
ผู้มีใจประเสริฐดุจฝน
ณัฏฐชา แปลว่า
การเกิดขึ้นของนักปราชญ์
ปฐมพรรษ์ แปลว่า
ฝนแรก, ปีแรก
ดลปพรพรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณงดงามดั่งเนรมิต
สิริรดา แปลว่า
ผู้ยินดีในความงดงาม,ผู้ยินดีและนำมาซึ่งความเจริญ
ศิลากร แปลว่า
ผู้สร้างก้อนหิน
นวพรรษ แปลว่า
ปีใหม่
ปิ่นณพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในความรู้อันสูงสุด
สิร์ญาณี แปลว่า
หญิงผู้มีความรู้สูงสุด
เมษ แปลว่า
ราศีเมษ
มัณชุสา แปลว่า
[มัญชุสา]
ลาภิน แปลว่า
ผู้มีลาภ
ศิริราช แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งสิริของพระราชา
เดชขจร แปลว่า
อำนาจที่กระจายออกไป
ศรัณย์ธริศ แปลว่า
เจ้าแห่งการคุ้มครองรักษาและเป็นที่พึ่ง
ศรัณยธริศ แปลว่า
เจ้าแห่งการคุ้มครองรักษาและเป็นที่พึ่ง
ทัศนียพร แปลว่า
ผู้งดงามและประเสริฐ
วินิตธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งการอบรม
ศุภนิจ แปลว่า
ผู้ที่เจริญงอกงามเสมอ
ฐาปนัท แปลว่า
ให้ความมั่นคง
วธู แปลว่า
หญิงสาวที่เป็นคนรัก
ณิชมี แปลว่า
มีความบริสุทธิ์
สรัญสิตา แปลว่า
รอยยิ้มของผู้มีปัญญาเฉียบแหลม
รนิตา แปลว่า
[รณิตา]
วไล แปลว่า
[วลัย]
นุชภัทท์ แปลว่า
น้องสาวผู้ประเสริฐ
ปอม แปลว่า
สรัณสิตา แปลว่า
[ศรัณย์สิตา]
ศรัณสิตา แปลว่า
[ศรัณย์สิตา]
นริตา แปลว่า
สตรี
รณิตา แปลว่า
ผู้ทำการรบ
ณภัทร์ศร แปลว่า
ผู้มีปัญญาประเสริฐและเฉียบแหลมยิ่ง
นิติรุจ แปลว่า
กฏหมายที่รุ่งเรือง
รบิมณี แปลว่า
นิลริตา แปลว่า
[นิลิตา]
รมิรดา แปลว่า
[รมิดา]
สิทธิเนข แปลว่า
ณัฐศุภามาศ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เจริญดุจทองคำ
ฐิรนนท์ แปลว่า
ผู้มีความสุขอันมั่นคง
ฐิรติกาญจน์ แปลว่า
ผู้มั่นคงในทองคำ ๓ ประการ
วิเรก แปลว่า
การทำให้สะอาด
ธชาทัช แปลว่า
ให้ธงชัย
พยัคย์ แปลว่า
[พยัคฆ์]
พิมพ์พินันท์ แปลว่า
แบบอย่างที่น่ายินดียิ่ง
พวงเพชร์ แปลว่า
ช่อเพชร
ธวัท แปลว่า
[ธวัช]
พิมญาภรณ์ แปลว่า
แบบอย่างของการค้ำจุนความรู้
บุก แปลว่า
ลุย ฝ่าไป
พิจารณ์ แปลว่า
ตรอง, ใคร่ครวญ, คิด
วิเร แปลว่า
[วิเรก]
ยศวิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ทรงเกียรติคุณ
สิรีพิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เจริญ
มณีลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะของแก้วมณี
ศิริรา แปลว่า
[ศิริราช]
ณัฐริิย์ แปลว่า
[ณัฏฐาริย์]
ธีรณัน แปลว่า
[ธีรนันท์]
ปริศราภรณ์ แปลว่า
[ปวริศราภรณ์]
พุธิธาดา แปลว่า
[พุฒิธาดา]
ธรีภัทร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งความประเสริฐ
พรชุลีย์ แปลว่า
ผู้ปรารถนาความอ่อนน้อมที่เป็นเลิศ
ศศินันธ์ แปลว่า
[ศศินันท์]
อาภาญา แปลว่า
แสงสว่างแห่งความรู้
ณาราชา แปลว่า
[ณราชา]
พรทวี แปลว่า
พรที่เพิ่มขึ้น
พลอยพัชร แปลว่า
พลอยและเพชร
สุพิชญาพัชร แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เปรียบดั่งเพชร
ศิรประภาว์ แปลว่า
[ศิรประภา]
พิพัฒโชค แปลว่า
[พิพัฒน์โชค]
ทิพย์ดารา แปลว่า
ดวงดาวบนฟ้า
ธัญเทพ แปลว่า
เทวดาผู้เลี้ยงดู
ทริวรรณ แปลว่า
[ธรวรรณ]
ทัญญ์วรรณ แปลว่า
[ธัญญ์วรรณ]
วาสิฏฐี แปลว่า
นางในวรรณคดีเรื่องกามนิต
วรรวิภา แปลว่า
[วรรณวิภา]
พงษ์กช แปลว่า
วงศ์ตระกูลแห่งบัว
ภิญญ์นาราพร แปลว่า
ผู้มีความรู้เรื่องน้ำอันประเสริฐ
แป๊ว แปลว่า
นิรภัฎ แปลว่า
[นิรภัฏ]
พรรษมนต์ แปลว่า
ผู้หลงไหลในสายฝน
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี