");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 33401-33500 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
อภชญา แปลว่า
[อภิชญา]
วรรณฐิญา แปลว่า
เชื้อสายผู้มั่นคงในความรู้
ภิญญาพร แปลว่า
ความรู้อันประเสริฐ
สิริพันธุ์ แปลว่า
เชื้อสายที่นำมาซึ่งความเจริญ
เสาร์วนี แปลว่า
[เสาวนีย์]
แอร์ แปลว่า
ภาดา แปลว่า
พี่ชาย,น้องชาย
ธนัชโรจน์ แปลว่า
ผู้เกิดมาเพื่อทรัพย์อันรุ่งเรือง
ดนัยรัตน์ แปลว่า
ลูกแก้ว,ลูกชายที่มีคุณค่ายิ่ง
ปัญชนิต แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดปัญญา
เดชาโชติ แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองในอำนาจ
พิมประภัศสรณ์ แปลว่า
[พิมประภัสสร]
ณัฏฐกฤตา แปลว่า
การกระทำของนักปราชญ์
ธนันทัศน์ แปลว่า
ความคิดเห็นของผู้มีทรัพย์
พิมประภัสสร แปลว่า
แบบอย่างที่บริสุทธิ์
พรสงวน แปลว่า
ถนอมรักษาสิ่งประเสริฐ
รัชฎาธร แปลว่า
ผู้งทรงไว้ซึ่งเงิน
อรุณเทพ แปลว่า
บุตรนางวินตา
สิริยุพา แปลว่า
หญิงสาวที่งดงามและเจริญรุ่งเรือง
ปภาวินทกร แปลว่า
ผู้พบแสงสว่าง
เปรมรินทร์ แปลว่า
[เปรมินทร์]
นรินทร์นิตา แปลว่า
เจ้าแห่งการฝึก
ทิติยา แปลว่า
[ธิติยา]
เอเบิ้ล แปลว่า
สามารถ (มาจากภาษาอังกฤษ able)
อภิสกรรจ์ แปลว่า
ผู้มากด้วยความเก่งกาจ,เก่งกาจมาก
ศิรรัชภัทการ แปลว่า
ผู้มีการงานประเสริฐเป็นสมบัติสูงสุด
สุธานิธิ แปลว่า
พระจันทร์
สัมภาษณ์ แปลว่า
การพูดคุยเพื่อสอบถามเรื่องราวต่างๆ
ปัญญดา แปลว่า
ผู้มีปัญญามาก
สใบทิพย์ แปลว่า
[สไบทิพย์]
ปัญญฎา แปลว่า
[ปัญญดา]
มนทิพย์ แปลว่า
ดวงใจของเทวดา
ภัชรินทร์ แปลว่า
[พัชรินทร์]
มณิสร แปลว่า
[มนิศร]
ณัฐธนินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในทรัพย์ของนักปราชญ์
ศิรวรินทร์พร แปลว่า
พรอันสูงสุดที่ทำให้เกิดความเป็นใหญ่ในความเจริญ
สีนา แปลว่า
[สีมา]
เจษฎ์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ทีสุด
สำภาส แปลว่า
[สัมภาษณ์]
ฐานิศร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในตำแหน่งหน้าที่
สีมา แปลว่า
เครื่องหมายบอกเขต
ทองเอก แปลว่า
ชื่อขนมไทยชนิดหนึ่ง ทำด้วยไข่แดงผสมน้ำตาลแล้วจึงปิดหน้าด้วยทองคำเปลว
ไอยริญ แปลว่า
มนิศร แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในใจตน
วรุณาทิตย แปลว่า
พระวิรุณ
นันทิน แปลว่า
[นันทินทร์]
นันทร แปลว่า
[นันท์ธร]
ปณช แปลว่า
[ปณต]
สุคณธา แปลว่า
[สุคนธา]
ธีรธราธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งโลกแห่งนักปราชญ์
ธีรธรา แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความรอบรู้
ธีร์ธราธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งโลกแห่งนักปราชญ์
นันทินทร์ แปลว่า
เจ้าแห่งความยินดี,เจ้าแห่งความสุข
ปวีนุช แปลว่า
[ปวีณ์นุช]
วรินท์รัตน์ แปลว่า
แก้วมณีที่ประเสริฐยิ่ง
นันท์ธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความสุข
สุวรรณภา แปลว่า
แสงทอง
พัชรินทร แปลว่า
เจ้าแห่งเพชร
ไพทูนย์ แปลว่า
[ไพฑูรย์]
รัตนประภา แปลว่า
รัศมีของแก้วมณี
ปรียาณัฎน์ แปลว่า
[ปรียาณัฎฐ์]
ลักษมา แปลว่า
ศุภสัณห์ แปลว่า
ผู้สุภาพและดีงาม
สุกัลย์ แปลว่า
หญิงที่ดี
สิริประภาณ แปลว่า
แสงสว่างอันงดงาม
ประวีร์ชัย แปลว่า
ชนะด้วยความกล้าหาญยิ่ง
ประพงศ์ภัค แปลว่า
[พงษ์ภัค]
ประณัช แปลว่า
[ณัช]
ประยังกร แปลว่า
ปัณฑพัชร์ แปลว่า
ผู้มีปัญญาดุจเพชร
บุญสิริ แปลว่า
งดงามด้วยความดี
บุญไชย แปลว่า
ผู้มีความดีมากกว่าผู้อื่น
บุญรักษ์ แปลว่า
ผู้รักษาความดี
ฐนศร แปลว่า
ผู้มีศรอันมั่นคง
นันทณัช แปลว่า
ผู้เกิดมายินดีในความรู้
ศีรณา แปลว่า
เล็ก, ละเอียด
พลอยชล แปลว่า
พลอยในน้ำ
ศารุดา แปลว่า
[ศรุดา]
เยาว์ลักษณ์ แปลว่า
ลักษณ์ของหนุ่มสาว
พรรษธนิสร แปลว่า
ปีของเจ้าแห่งทรัพย์
เอกกฤต แปลว่า
การกระทำที่เป็นที่หนึ่ง
วุฒิยพงษ์ แปลว่า
[วุฒิพงษ์]
เสนีย์ แปลว่า
ผู้อยู่ในกองทัพ, ทหาร, ผู้นำทัพ
วรัญทญา แปลว่า
[วรัทยา]
ธนพนัง แปลว่า
เครื่องกำบังทรัพย์
ประชุมรัตน์ แปลว่า
รวมแก้วมีค่า
สุภัคสรณ์ แปลว่า
ผู้มีโชคเป็นที่พึ่งที่ดี
ดาราดาว แปลว่า
ดวงดาว
สัจวัจน์ แปลว่า
คำพูดที่เป็นจริง
วรพิตร แปลว่า
ผู้มีทรัพย์สมบัติอันประเสริฐ
บุษ แปลว่า
[บุษย์]
แบน แปลว่า
ต้า แปลว่า
ภัควัตร แปลว่า
ผู้ทำหน้าที่และมีโชค
บุษย์ แปลว่า
ดอกบัว
พธูรัตน์ แปลว่า
ภรรยาแก้ว
โสธิญา แปลว่า
วรรธนันท์ แปลว่า
[วรรธนนันท์]
ปุณณ์ภัคพัชร์ แปลว่า
เพชรแห่งโชคที่บริบูรณ์
วรรธนนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความเจริญ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี