");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 33201-33300 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ณัฏ แปลว่า
[ณัฏฐ์]
เพียง แปลว่า
เท่า, เสมอ
อนัฐยา แปลว่า
[ณัฐญา]
อสิต แปลว่า
ผู้มีผิวคล้ำ
บัตร์ธภรณ์ แปลว่า
นารายณ์ แปลว่า
พระนารายณ์
วรรณ์ชรี แปลว่า
[วรรณ์จรีย์]
สุอารีย์ แปลว่า
ผู้เจริญยิ่ง
อนุสิทธิ์ แปลว่า
ความสำเร็จน้อยๆ
อิสรภาณ์ แปลว่า
[อิสรภาณุ์]
ภูชิน แปลว่า
ชนะในแผ่นดิน
วิสรา แปลว่า
[อิสรา]
โรลา แปลว่า
วรรณศร แปลว่า
เชื้อสายแห่งศร
นานะ แปลว่า
ณิชามน แปลว่า
ใจที่บริสุทธิ์
ลริน แปลว่า
[ลลิล]
อณุภาพ แปลว่า
[อานุภาพ]
อมรเมตต์ แปลว่า
ความเมตตาจากฟ้า
ช่อ แปลว่า
กลุ่ม,พวง
มัททรี แปลว่า
[มัทรี]
แพรวพิมล แปลว่า
ความบริสุทธิ์ที่แวววาว
พิฌาย์ภัทร แปลว่า
[พิชญาภัทร]
ศุชเวษณ์ แปลว่า
อิสรภาณุ์ แปลว่า
พระอาทิตย์ผู้เป็นใหญ่
มุล แปลว่า
วรรณ์จรีย์ แปลว่า
เชื้อสายผู้ประพฤติดี
ศิวกิจ แปลว่า
หน้าที่ของพระอิศวร
ดลชนก แปลว่า
พ่อผู้บันดาลให้
ภูวริชญ์ แปลว่า
ศรีวรา แปลว่า
ความประเสริฐอันงดงาม
สุฑาวัลย์ แปลว่า
[สุธาวัลย์]
ณัฐชย แปลว่า
ชัยชนะของนักปราชญ์
ปณิกา แปลว่า
[ปุณิกา]
พจชนีย์ แปลว่า
[พจนีย์]
สร้อยระย้า แปลว่า
ชื่อตุ้มหูชนิดหนึ่งที่มีระย้าห้อยลงมา
สุนิตษา แปลว่า
[สุนิศา]
รัตนกุล แปลว่า
เชื้อสายผู้มีค่ายิ่ง
พิชญ์ชานันท์ แปลว่า
ความยินดีอันเกิดจากนักปราชญ์
สกุลชาต แปลว่า
เชื้อสายที่ให้กำเนิด
ภิริญกัญณ์ แปลว่า
[พิริยกัญญ์]
อุษณีย์ภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนมงกุฏ
ณทัต แปลว่า
ผู้ให้ความรู้
ทรัพย์นารี แปลว่า
หญิงผู้มีทรัพย์
เหนือ แปลว่า
ดีกว่า,มากกว่า
ฐณะณัฏฐ์ แปลว่า
ไตรภาค แปลว่า
๓ ตอน
ดีมาก แปลว่า
ดีมาก
สุวรรณมงคล แปลว่า
ทองคำที่นำมาซึ่งความรุ่งเรือง
ณิชัญญา แปลว่า
ความรู้อันบริสุทธิ์
ศุภศักดิ์ แปลว่า
อำนาจที่นำมาซึ่งความเจริญ
นวศรณ์ แปลว่า
ที่พึ่งทั้ง ๙
ภิรฎา แปลว่า
[พิรดา]
พิริยาภรณ์ แปลว่า
ผู้มีความเพียรเป็นเครื่องประดับตน
ภักดิ์ แปลว่า
ภักดี ความจงรัก ความเลื่อมใสยิ่ง
เมลวรรณ แปลว่า
[กมลวรรณ]
ภานพ แปลว่า
รัศมี ๙ ประการ
สิรินทร์ยา แปลว่า
ยารักษาโรคที่เป็นเจ้าแห่งความเจริญ
พิริยกัญญ์ แปลว่า
หญิงผู้มีความเพียร
วีระพัฒธกรณ์ แปลว่า
[วีระภัทกร]
วีรภัทกร แปลว่า
ผู้สร้างความเจริญอย่างกล้าหาญ
มาละตรี แปลว่า
[มารตี]
มารตี แปลว่า
หญิงอันเป็นที่รัก,ผู้ยินดีในพระจันทร์
อิธิเชษฐ์ แปลว่า
[อิทธิเชษฐ์]
อัศวเทพ แปลว่า
เทวดาแห่งม้า
อัยยา แปลว่า
ผู้เป็นเจ้า,ผู้ประเสริฐ
เศรษฐชัย แปลว่า
ชัยชนะอันประเสริฐ
วิศิษฐ์ศักดิ์ แปลว่า
ผู้มีอำนาจอันยอดเยี่ยม
ธฤตชญา แปลว่า
ผู้มีความรู้มั่นคง
ตั้งต้น แปลว่า
เริ่ม
แหม่ม แปลว่า
ศาสนศักดิ์ แปลว่า
ผู้มีอำนาจในทางศาสนา
อรอนงร์ แปลว่า
[อรอนงค์]
ภูพิชิต แปลว่า
ผู้พิชิตขุนเขา
อระนุช แปลว่า
[อรนุช]
ทิพพยาพัศ แปลว่า
[ทิพยาพัศ]
ศุภน แปลว่า
[ศุภณ]
ภูภิชิด แปลว่า
[ภูพิชิต]
ธฤตชา แปลว่า
ผู้เกิดมามั่นคง
นรินทรัตน์ แปลว่า
แก้วมณีของพระราชา
ศุภณ แปลว่า
คำพูดที่ดี
ทิพยาพัศ แปลว่า
อำนาจของเทวดา, ผู้มีอำนาจมาก
ดิฐวัตน์ แปลว่า
[ดิฐวัฒน์]
พจน์ณิชา แปลว่า
คำพูดอันบริสุทธิ์
สุประวี แปลว่า
[สุประวีณ์]
ภัสวรินท์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในสิ่งประเสริฐและรุ่งเรือง
ภัสนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความรุ่งเรือง
มนชัย แปลว่า
ผู้ชนะใจตน
พรสวัสดิ์ แปลว่า
ความงอกงามอันประเสริฐ
พัชชุดาญ์ แปลว่า
[พัชรชุดา]
พชรพรหมณ์ แปลว่า
[พชรพรหม]
นภัสญาณ์ แปลว่า
ผู้มีความรู้รุ่งเรือง
ธงฉัตร แปลว่า
ธงและฉัตร, ร่มเงาแห่งธงชัย
ธันย์ธานินทร์ แปลว่า
เจ้าแห่งนครผู้เลี้ยงดู,เจ้าแห่งนครและมีโชคดี
มลชัย แปลว่า
ชัยชนะอันมัวหมอง->[มนชัย]
อณัญญ แปลว่า
[อนัญญา]
ฐานะ แปลว่า
ตำแหน่งหน้าที่
รัตนภร แปลว่า
ผุ้ค้ำจุนแก้วมณี
พัชรชุดา แปลว่า
รุ่งเรืองดุจเพชร
ปราศิตรา แปลว่า
[ประกาศิต]
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี