");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 32901-33000 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
สุรัตนวดี แปลว่า
หญิงผู้ประเสริฐดุจแก้วมณี
อุลัยพร แปลว่า
[อุไรพร]
ณัฐดารัตน์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีคุณค่ามาก
วชิรรัตน์ แปลว่า
เพชร
นาฐชา แปลว่า
ผู้เกิดมามั่นคงในนา
วรัชธร แปลว่า
ผู้เกิดมาทรงไว้ซึ่งความประเสริฐ
ริต้า แปลว่า
อรุดา แปลว่า
มากด้วยเครื่องหมาย
พลอยงาม แปลว่า
พลอยที่งดงาม
มณภัค แปลว่า
[มนณภัค]
พิมพ์ทักษอร แปลว่า
หญิงผู้เป็นแบบอย่างและมีความสามารถ
รุ่งนริศ แปลว่า
คนที่เป็นใหญ่และรุ่งเรือง
สุทธิมาศ แปลว่า
ทองคำที่บริสุทธิ์
ธัญวลัญช์ แปลว่า
เครื่องหมายแห่งโชค
อดุลยวิทย์ แปลว่า
ผู้มีความรู้ไม่สิ้นสุด
ประไพพันธ์ แปลว่า
ความผูกพันที่งดงาม
สวิชญ์ แปลว่า
ผู้คงแก่เรียน
พรหมพิศ แปลว่า
การพิจารณาของพระพรหม
ปนัสย์นันท์ แปลว่า
ความชื่นชมยินดี
ปนัสยนันท์ แปลว่า
ความชื่นชมยินดี
วัลย์นภัสร แปลว่า
เชื้อสายของเทวดา
ณัฏฐศรชนก แปลว่า
นักปราชญ์ที่ให้กำเนิดศร
ธิดาพัฒน์ แปลว่า
ลูกสาวที่เจริญ
ปัณณาสา แปลว่า
หนังสือที่เหมาะสม
แทนทอง แปลว่า
สุราวรรณ แปลว่า
เชื้อสายเทวดา
รำพร แปลว่า
การร่ายรำที่ประเสริฐ
หมอนแก้ว แปลว่า
หมอนที่มีค่ายิ่ง
ภัสดา แปลว่า
สามี
กวาง แปลว่า
ชื่อสัตว์ป่าชนิดหนึ่ง
อนุภพ แปลว่า
โลกหน้า
ปันน์พลัช แปลว่า
[ปัณณ์พลัช]
สมััชชา แปลว่า
การประชุมเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ
อัยยาภัสสร์ แปลว่า
ความบริสุทธิ์อันประเสริฐ
ปรุงฉัตร แปลว่า
ประกอบฉัตร
บุญารัศมิ์ แปลว่า
[บุญญารัศมิ์]
อนันตภรณ์ แปลว่า
ผู้ที่ค้ำจุนไม่สิ้นสุด,ผู้ไม่สิ้นสุดในการค้ำจุน
เมอร์ริสสา แปลว่า
สิริอนันต์ แปลว่า
งดงามมาก, เป็นมงคลยิ่ง
ปรพจน์ แปลว่า
คำพูดในกาลข้างหน้า
เครือ แปลว่า
เชื้อสาย
นิภาวดี แปลว่า
หญิงผู้รุ่งเรือง
สิริณัฐฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ, ผู้ประเสริฐดุจนักปราชญ์
วัชรบดินทร์ แปลว่า
เพชรของพระเจ้าแผ่นดิน,พระเจ้าแผ่นดินผู้ประเสริฐ
มนินท์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในใจตน
เสนารักษ์ แปลว่า
ผู้รักษาทหาร
ปุณยบุตร แปลว่า
ลูกที่มีบุญ
ปัจพร แปลว่า
[ปัญจพร]
ปราโมช แปลว่า
ความบันเทิงใจ, ความปลื้มใจ
ปุณยพร แปลว่า
ความดีอันประเสริฐ,ผู้เป็นเลิศด้วยความดี
อนุษร แปลว่า
[อนุสรณ์]
นิธี แปลว่า
ขุมทรัพย์
วรรณธันวา แปลว่า
รุจิราณี แปลว่า
พระราชินีผู้งดงาม
ศิริภัทรา แปลว่า
เป็นมงคลและประเสริฐ
ต้นรัชกาล แปลว่า
ช่วงแรกของการครองราชย์ของพระเจ้าแผ่นดิน
อัญจนาพร แปลว่า
[กัญจนาพร]
ธีรัชญาณ์ แปลว่า
ผู้มีความรอบรู้เหมือนนักปราชญ์
มนณภัค แปลว่า
ใจที่มีโชคในความรู้
สระพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายของสระน้ำ->[สรพงษ์]
พรเทวราช แปลว่า
พรจากเทวดาผู้เป็นใหญ่
สิรัชญา แปลว่า
ความรู้ขั้นสูงสุด
ปิยะนาท แปลว่า
ความบรรลือในสิ่งอันเป็นที่รัก
ธนารีย์รัฐ แปลว่า
ประเทศที่เจริญในทรัพย์
วรจุฬา แปลว่า
ความประเสริฐอันสูงสุด
วรประภาส แปลว่า
แสงสว่างอันประเสริฐ
รุสลีนา แปลว่า
อิงคกรวรัชญ์ แปลว่า
ผู้สร้างความรู้อันประเสริฐ
มณีรัศ แปลว่า
[มณีรัศมิ์]
ปัณณ์พลัช แปลว่า
หนังสือที่ทำให้เกิดพลัง
ณตรัยรงค์ แปลว่า
ความรู้เรื่องสีทั้ง ๓
อพิศตรา แปลว่า
สายกรุง แปลว่า
เชื้อสายของเมือง
ศิลารัตน์ แปลว่า
แก้วหิน
ทัตพล แปลว่า
มีพละกำลัง
ศรีสุริยะ แปลว่า
พระอาทิตย์ที่งดงาม
พควดี แปลว่า
[ภควดี]
นาง แปลว่า
หญิง
อรชมพู แปลว่า
หญิงผู้เปรียบดั่งน้ำที่ไหลมาจากเขาพระสุเมรุ
ณัฐธนยศ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีเกียรติคุณในทรัพย์
อุมาวดี แปลว่า
หญิงผู้ประเสริฐดุจพระอุมา
สันชัย แปลว่า
[สัญชัย]
ณุชศรา แปลว่า
[นุชศรา]
มณีรัศมิ์ แปลว่า
รัศมีของแก้วมีค่า
ณัฐนัน แปลว่า
[ณัฐนันท์]
อุทุมมาวดี แปลว่า
ปรียาณัฐ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักของนักปราชญ์
อนันตนาวดี แปลว่า
ผู้มีที่นาที่มิอาจประมาณได้-[อนันตวดี]
นาคิณี แปลว่า
[นาคินี]
เพชรธาดา แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งเพชร
ฐานุตรา แปลว่า
ผู้มีฐานะอันมั่นคง
มาตาลักษมี แปลว่า
พระแม่ลักษมีเทวี
ณริศรา แปลว่า
[นริศรา]
อุทัยวรรณ์ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณผ่องใส
พชรมณฑ์ แปลว่า
ประดับด้วยเพชร
ณัฐรวดี แปลว่า
[ณัฐวดี]
นุชศราวดี แปลว่า
น้องสาวผู้มีปัญญาเฉียบแหลมดุจศร
สิริณธิยา แปลว่า
ศุภาณ แปลว่า
[ศุภา]
แหวนทอง แปลว่า
แหวนทองคำ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี