");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 3201-3300 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
สมโภช แปลว่า
การกินร่วม การเลี้ยงอาหาร งานเลี้ยง งานฉลองในพิธีมงคลเพื่อความยินดีร่าเริง
สุรางค์ แปลว่า
ผู้มีร่างกายเป็นทิพย์
เสาวณีย์ แปลว่า
[เสาวนีย์]
เสาวนีย์ แปลว่า
คำสั่งของพระราชินี
สุวรรณา แปลว่า
ทองคำ
สิตามิน แปลว่า
ไม่มีความหมายของชื่อ
ัสมควร แปลว่า
ควร,เหมาะ,เหมาะสม
สุเมธ แปลว่า
คนมีปัญญาดี, นักปราชญ์
สุนิสา แปลว่า
ราตรีที่ดีงาม
สุนิศา แปลว่า
ราตรีอันงดงาม,คืนที่ดีงาม
สุทัศน์ แปลว่า
ผู้มีทรรศนะดี, ผู้แยกแยะดี
สินีสวรินทร์ แปลว่า
นางสวรรค์ชั้นสูงที่มีผิวขาวงาม
สถิต แปลว่า
อยู่ ยืนอยู่ ตั้งอยู่
สินี แปลว่า
นางผู้มีผิวเนื้อขาวงาม
สวรินทร์ แปลว่า
จอมสวรรค์
สิขรินทร์ แปลว่า
ภูเขาที่เป็นใหญ่
สุนทร แปลว่า
ไพเราะ,เพราะ,เสนาะ
สุมิตร แปลว่า
เพื่อนที่แสนดี
สุมิตรา แปลว่า
เพื่อนที่ดีมาก,กัลยาณมิตร
สุทธิดา แปลว่า
ความบริสุทธิ์
สุพจน์ แปลว่า
ผู้มีคำพูดที่ดี
สุวรีย์ แปลว่า
ไม่มีความหมายของชื่อ
สุชาติ แปลว่า
เกิดมาดี เกิดจากที่ดี
สุณิสา แปลว่า
สาวงาม
สุวัฒน์ แปลว่า
ผู้มีความเจริญดี
สรินญาท์ แปลว่า
ไม่มีความหมายของชื่อ
สมรัก แปลว่า
สำเร็จในรัก
สริญญา แปลว่า
ผู้มีความรู้ยิ่ง,ผู้รู้แจ้งดุจเทวดา
สามารถ แปลว่า
เชี่ยวชาญ
สุกัญญา แปลว่า
หญิงสาวที่ดี
สุมินตรา แปลว่า
ต้นกระถินที่ดี
สถาพร แปลว่า
ยืนยง คงอยู่
เสริมพร แปลว่า
เพิ่มสิ่งประเสริฐ
สายสุนีย์ แปลว่า
สตรีผู้สืบชื้อสายที่มีความมั่นคงดี
สกล แปลว่า
เต็มบริบูรณ์, ทั้งหมด, ทั้งสิ้น
แสงดาว แปลว่า
แสงของดาว
สหัชพงษ์ แปลว่า
ที่มาแห่งตระกูล
สำเนียง แปลว่า
เสียง
สมิทธิ์ แปลว่า
สําเร็จพร้อม สมบูรณ์ สัมฤทธิ์
สมิทธ์ แปลว่า
สําเร็จพร้อม สมบูรณ์ สัมฤทธิ์
เหมนิลยา แปลว่า
ผู้มีที่อยู่อาศัยเป็นทองคำ,ที่อยู่อาศัยอันร่ำรวยเงินทองมากมาย
หทัยนเรศวร์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักของพระมหากษัตริย์
หัทยานันทช์ แปลว่า
ผู้เกิดมามีความสุขในใจ
หัทยานันท์ แปลว่า
ผู้ที่จิตใจมีความยินดี
หทัยกร แปลว่า
ใจที่ใสกระจ่าง
หรรษา แปลว่า
ความรื่นเริง ความยินดี
หทัยชนก แปลว่า
ดวงใจของบิดา
หฤทัย แปลว่า
ใจ
หงษ์ฟ้า แปลว่า
[หงส์ฟ้า]
หทัยรัตน์ แปลว่า
ใจที่งดงาม
หาญทรัพย์ แปลว่า
ผู้ที่เก่งกล้าในการหาทรัพย์
เหมรัชต์ แปลว่า
เงินทอง
หาญชัย แปลว่า
ผู้มีชัยด้วยความกล้าหาญ
หงส์ทอง แปลว่า
หงส์สีทอง
หัทยา แปลว่า
ใจ
หิรัญ แปลว่า
เงิน
หาญณรงค์ แปลว่า
แกล้วกล้าในการต่อสู้
เหมวดี แปลว่า
ขัณฑสกร มีลักษณะคล้ายน้ำตาลกรวด รสหวาน ใช้ทำยา
หงษ์ทอง แปลว่า
หงส์ทอง
หัสยา แปลว่า
ขบขัน, สนุกสนาน
หงฟ้า แปลว่า
หทยา แปลว่า
หัวใจ
หทัยทิพย์ แปลว่า
หัวใจของเทวดา
หทัยบุลิน แปลว่า
หัวใจของชายหาด
หัสมน แปลว่า
จิตใจอันร่าเริง
หัสนัย แปลว่า
วิธีการหัวเรา
หรรษพร แปลว่า
หทัยพัชร แปลว่า
ใจเพชร
หฤษฎ์ แปลว่า
น่าชื่นชม, ยินดี สนุก, สบาย, ดีใจ
หาญพล แปลว่า
กำลังอันกล้าหาญ
หทัยกานต์ แปลว่า
ที่รักแห่งใจ
หัตถพร แปลว่า
มืออันประเสริฐ
หัถยา แปลว่า
[หัทยา]
หฤทัยทิพย์ แปลว่า
ใจของเทวดา
หฤษฎ แปลว่า
น่าชื่นชม, ยินดี สนุก, สบาย, ดีใจ
หฤทชนัน แปลว่า
ผู้เป็นแก้วตาดวงใจของพ่อ
หิรัณย์ แปลว่า
ทองคํา เงิน
หัสดี แปลว่า
ช้าง
หทัยรักษ์ แปลว่า
ผู้รักษาใจ
หทัยภัทร แปลว่า
ผู้มีใจประเสริฐ
หาญศึก แปลว่า
ผู้กล้าหาญในการศึกสงคราม
เหมรัศม์ แปลว่า
รัศมีทอง
เหมรัศ แปลว่า
[เหมรัศม์]
หาญวดี แปลว่า
หญิงที่มีความกล้าหาญ
กัญญ์ชนิต แปลว่า
หญิงผู้ทำให้เกิด,มารดา
เหมลักษณ์ แปลว่า
มีลักษณะอันงดงาม
หทัยปรีดิ์ แปลว่า
ความสุขในใจ
หทัยธนัน แปลว่า
ดวงใจของผู้มีทรัพย์,หัวใจเศรษฐี
หาญสุดา แปลว่า
ลูกสาวผู้กล้าหาญ
หทัย แปลว่า
ใจ, หัวใจ
หงส์ไทย แปลว่า
เป็นอิสระดั่งหงส์
เหม แปลว่า
ทองคำ
เหมวรรณ แปลว่า
ผิวพรรณงามดั่งทอง
หัสพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีความสุข
เหมจุฑา แปลว่า
มีคุณค่าสูงสุด
หัสวีร์ แปลว่า
ผู้กล้าหาญและมีความสุข
เหมดี แปลว่า
ดีดุจทองคำ
หทัยกาญจน์ แปลว่า
จิตใจที่งดงามดั่งทอง
หรรษรัตน์ แปลว่า
ผู้มีความร่าเริงและมีคุณค่า
หิรัญกฤษฎิ์ แปลว่า
ผู้ฉลาดในเรื่องเงินทอง
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี