");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 32801-32900 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ลอย แปลว่า
ทรงตัวอยู่ในอากาศ
พรฤดี แปลว่า
ผู้ยินดีในสิ่งประเสริฐ
วงศ์เดือน แปลว่า
ผู้มีเชื้อสายของพระจันทร์
ปนีชา แปลว่า
[ปรีชา]
ศิริยากร แปลว่า
ผู้สร้างความงดงาม
สุธิพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐดุจนักปราชญ์
พิณ แปลว่า
ชื่อเครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง มีสายสําหรับดีด
นรวัตร แปลว่า
ผู้ทำหน้าที่
เอื้อรัตน์ แปลว่า
ความเอื้อเฟื้อที่มีค่ายิ่ง
ศรัณยู แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่ง
วระเชฐ แปลว่า
[วรเชษฐ์]
ณัชญาฐา แปลว่า
ผู้เกิดมามั่นคงในความรู้
ศศนันน์ แปลว่า
[ศศนันท์]
วรภาส์ แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองและประเสริฐ
ธนินทรา แปลว่า
เจ้าแห่งทรัพย์
ประพิมภรณ์ แปลว่า
ูผู้ค้ำจุนความงาม
วรรณะ แปลว่า
ชนชั้น
อันดานุช แปลว่า
น้องสาวผู้ถึงที่สุด
ธันยธิตา แปลว่า
ลูกสาวผู้มีโชค
ธันย์ธิตา แปลว่า
ลูกสาวผู้มีโชค
ภัสนะพงค์ แปลว่า
พรรณพัชนันท แปลว่า
ผู้ยินดีอยู่ในกรอบของวงศ์ตระกูล
วนัสฤทัย แปลว่า
ณัฐธยาน์นันท์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ยินดีในการเพ่งพินิจ
อารยะ แปลว่า
ความเจริญ
นันท์ภัสสร แปลว่า
แสงสว่างที่น่ายินดี
วรภาส แปลว่า
แสงสว่างที่รุ่งเรืองและประเสริฐ
ศศนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในกระต่าย
ศรีจรรยา แปลว่า
ความประพฤติอันงดงาม
วรรณลภย์ แปลว่า
ผู้มีชื่อเสียง
ภูวเรศวร์ แปลว่า
ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่ในแผ่นดิน
นเรนทร์ฤทธิ์ แปลว่า
อำนาจของพระเจ้าแผ่นดิน
ณัฏฐรวี แปลว่า
นักปราชญ์ผู้รุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์
มารวย แปลว่า
ผู้เกิดมาร่ำรวย
ปัภยา แปลว่า
[ปัถยา]
ณัชฐารวี แปลว่า
ผู้เกิดมามั่นคงในความรู้อันรุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์
ถิรวิทย์ แปลว่า
ผู้มีความรู้อันมั่นคง
ปัถยา แปลว่า
ผู้เหมาะสม
อนุภัทร แปลว่า
ผู้ประเสริฐในภายภาคหน้า
ตรัยเทพ แปลว่า
เทวดาทั้ง ๓
บวรวิทย์ แปลว่า
ผู้มีความรู้อันประเสริฐ
ภีมณพัชญ์ แปลว่า
ผู้มีความรู้และน่าเกรงขาม
นัตทพร แปลว่า
[ณัทพร]
ณัทพร แปลว่า
ผู้ให้ความรู้อันประเสริฐ
ภัคคินี แปลว่า
[ภคินี]
ปราณนต์ แปลว่า
[ปราณ]
บุญชิต แปลว่า
ผู้ชนะด้วยความดี
ธีรวิทย์ แปลว่า
ผู้มีความรู้ดุจนักปราชญ์
พิจิตพรรณ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีจิตใจดี
พัชรวัลย์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีความเข้มแข็งดุจเพชร
ธรรมชาติ แปลว่า
สิ่งที่เกิดมีและเป็นอยู่ตามธรรมดาของสิ่งนั้น ๆ
วรชนัน แปลว่า
ผู้เกิดมาประเสริฐ
วรัชชนัน แปลว่า
[วรชนัน]
รันจวน แปลว่า
[รัญจวน]
ณัฐวรรธ์ แปลว่า
[ณัฐวรรธน์]
ธัญญ์รภัส แปลว่า
[ธัญญ์ลภัส]
วิรุฬห์สิน แปลว่า
ผู้เจริญในเงินทอง
มนศักดา แปลว่า
ใจที่มีอำนาจ
สุทัด แปลว่า
[สุทัศน์]
ทีระศักดิ์ แปลว่า
[ธีระศักดิ์]
รัตน์ฐิตตา แปลว่า
[รัตน์ฐิตา]
วีรนัน แปลว่า
[วีรนันท์]
อรพนิต แปลว่า
หญิงสาวผู้งดงาม
ภัคพนธ์ แปลว่า
ผูกพันด้วยโชค
ภัคพันธ์ แปลว่า
ผูกพันด้วยโชค
ภิมลชัย แปลว่า
[พิมลชัย]
วรวิท แปลว่า
[วรวิทย์]
ทวีพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายที่เพิ่มขึ้น
ปภัทรภา แปลว่า
แสงสว่างแห่งความเจริญรุ่งเรือง
ศุภ แปลว่า
ความดีงาม, ความเจริญ
ยูมิ แปลว่า
ธารารินทร์ แปลว่า
[ธารินทร์]
รท แปลว่า
ฟัน, งา
ธนะเทพ แปลว่า
เทวดาแห่งทรัพย์
สมัญญา แปลว่า
ชื่อที่มีผู้ยกย่องหรือตั้งให้
พัชนิษฐ์ แปลว่า
กรอบแห่งความสำเร็จ
ภีระ แปลว่า
ความกลัว,น่าเกรงขาม->[พีระ]
พิชณัธฐ์ แปลว่า
[พิชณัฏฐ์]
รัญจวน แปลว่า
ปั่นป่วนใจ
พิชณัฎฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้รอบรู้
รัตน์ฐิตา แปลว่า
มั่นคงดุจแก้ว
ติณณ์ญาภัค แปลว่า
มีความรู้และโชคของการข้ามพ้นความทุกข์
ดาวรรณ แปลว่า
[รดาวรรณ]
ธัญญ์ลภัส แปลว่า
โชคลาภ
รดาวรรณ แปลว่า
ผิวพรรณงดงาม
เบญจ แปลว่า
ห้า(๕)
ธนานุวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญด้วยทรัพย์ในกาลข้างหน้า
มินทร์รฐา แปลว่า
อุรัสสิยา แปลว่า
ลูกสาว
นุชศรา แปลว่า
น้องสาวผู้มีศร,น้องสาวผู้มีปัญญาเฉียบแหลม
นุชชญา แปลว่า
น้องสาวผู้รอบรู้
ศรัณยภร แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งและค้ำจุน
ศรัณยภรณ์ แปลว่า
ผุ้ค้ำจุนและเป็นที่พึ่ง
ปวีราพร แปลว่า
ผู้กล้าหาญยิ่งและประเสริฐ
ปวีรากร แปลว่า
ผู้สร้างความกล้าหาญยิ่ง
นภัสราภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับของเทวดา
ยาณีย์ แปลว่า
[ญาณี]
อังวีณา แปลว่า
อิงแอบพิณ
นิลลดา แปลว่า
เชื้อสายแห่งนิล
ธิดาลักษณ์ แปลว่า
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี