");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 32701-32800 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ทรายเทพ แปลว่า
ทรายวิเศษ
ทูล แปลว่า
บอก กล่าว
มาชัย แปลว่า
การมาแห่งชัยชนะ, ชัยชนะของพระจันทร์
รัทชยากรณ์ แปลว่า
ผู้กระทำชัยชนะด้วยงา, ช้างศึก
สุฑาชินี แปลว่า
[สุธาสินี]
ทิวาพรร แปลว่า
[ทิวาพรรณ]
โศ แปลว่า
ลูกปลา แปลว่า
ลูกปลา
โศภิษฐ์ แปลว่า
[โศภิต]
นวลหงษ์ แปลว่า
[นวลหง]
มนฑริกา แปลว่า
ใจที่บริสุทธิ์เหมือนดอกบัวขาว
ตุลการ แปลว่า
งานเกี่ยวข้องกับความยุติธรรม
พีร์ แปลว่า
ความเพียร, ความกล้าหาญ
ภคินธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งการมีโชค
ศุประดิษฐ์ แปลว่า
ผู้สร้างสิ่งดี
นฤนาฏ แปลว่า
หญิงสาวสวย
ปรินทร์ญาดา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
ศรุตยา แปลว่า
ผู้กระทำความรุ่งเรือง
ตุลาการ แปลว่า
ผู้ตัดสินคดี
แพรวพรรณทอง แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณงดงามดั่งทอง
ุบุญยานุช แปลว่า
[บุณยานุช]
รวินทร์นิภา แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์ผู้เป็นใหญ่
มณฑิกา แปลว่า
ประกอบด้วยเครื่องประดับ
เมสยา แปลว่า
สิโรจ แปลว่า
[สิโรตม์]
สิโรตม์ แปลว่า
ศีรษะ, หัว
ศิณีช์นาถ แปลว่า
[สินีนาถ]
สายธารดุลย์ แปลว่า
มีสายน้ำมาก
ดลรดา แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดความยินดี
สุรเวช แปลว่า
หมอเทวดา,หมอรักษาโรคที่เก่งกล้ามาก
สัจจาภรณ์ แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความจริง
สันถนี แปลว่า
[ศันสนีย์]
นทพร แปลว่า
สายน้ำอันประเสริฐ
ทิพย์พร แปลว่า
พรของเทวดา
นัฐยา แปลว่า
[ณัฐธยาน์]
ปรียาวรรณ แปลว่า
เชื้อสายผู้เป็นที่รัก
วรภัสสร แปลว่า
แสงสว่างอันประเสริฐ
รัชตะวัน แปลว่า
สมบัติของพระอาทิตย์
วรณิกา แปลว่า
ผู้เขียน
ตรีรินทร์ แปลว่า
ปัณณวิชญ แปลว่า
หนังสือของนักปราชญ์,ผู้รู้หนังสือ
มนัสศักดิ์ แปลว่า
อำนาจของใจ,ใจที่มีอำนาจ
พัฒน์ชนัน แปลว่า
ผู้เกิดจากความเจริญ
ภูมิพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐในแผ่นดิน
พันธวิทย์ แปลว่า
ผู้ผูกพันด้วยความรู้
พีรัชพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายของผู้กล้าหาญ
วรากานต์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ
วรรณศิกา แปลว่า
ศศิกา แปลว่า
พระจันทร์
ศิรวีร์ แปลว่า
ผู้มีความกล้าหาญยิ่ง
ทัชกร แปลว่า
ผู้ให้
ภีรพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในความกลัว->[พีรพัฒน์]
ศุภิสานันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความเป็นเจ้าแห่งความดี
ศิริอร แปลว่า
หญิงผู้งดงาม
มนัสนัน แปลว่า
[มนัสนันท์]
เปรมปรีดิ์ แปลว่า
อิ่มอกอิ่มใจ ปลาบปลื้มใจ
นิธิรชา แปลว่า
ขุมทรัพย์ของพระราชา
ศิริจันทร์ แปลว่า
พระจันทร์ที่งดงาม
อคิราห แปลว่า
แสงพระอาทิตย์
เมธากรณ์ แปลว่า
การกระทำของนักปราชญ์
ธรรมลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะแห่งความดี
วรรธนะภัฎ แปลว่า
บ่าวผู้เจริญ
ภรณ์นภา แปลว่า
ฟ้าที่ค้ำจุน
รุ่งวรินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่และรุ่งเรืองในความประเสริฐ
ศศิกานตร์ แปลว่า
[ศศิกานต์]
นีชยา แปลว่า
[นีรชยา]
พีระภัส แปลว่า
แสงสว่างแห่งความกล้าหาญ
นีรชยา แปลว่า
ผุ้ชนะน้ำ
เสริฐ แปลว่า
สุคชา แปลว่า
ช้างที่ดี
สมี แปลว่า
พระที่ถูกอธิกรณ์ถึงขั้นปราชิก
พิริยาพร แปลว่า
ผู้มีความเพียรอันประเสริฐ
ศิระณัฏฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ที่สูงสุด
ศศิธรเทวี แปลว่า
พระจันทร์
เมธิดา แปลว่า
ลูกสาวของแม่
พรรษวรรณ แปลว่า
เชื้อสายแห่งฝน
สุโรจน์ แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองดี
พีรวัชญ์ แปลว่า
ผู้มีความกล้าหาญเหมือนนักปราชญ์, นักปราชญ์ผู้มีความกล้าหาญ
วรินทร์ดา แปลว่า
เจ้าแห่งความประเสริฐมาก
ณิกร แปลว่า
[นิกร]
สรพง แปลว่า
ป่าของเทวดา->[สรพงศ์]
พุฒิภัสส์ แปลว่า
ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง
นภัชษร แปลว่า
[นภัสสร]
ภคภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนโชค
ณัฐเศาร์ แปลว่า
[ณัฐเศรษฐ์]
ปุณณฐิตา แปลว่า
ผู้บริบูรณ์ด้วยความมั่นคง
ลีลา แปลว่า
มนตร์พิชา แปลว่า
ผู้หลงไหลในความรู้
สุนทรีลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะของหญิงงาม
ณัฏฐสง แปลว่า
อินทิพร แปลว่า
ดอกบัว,ดอกราชพฤกษ์
ปุญญฐิตา แปลว่า
ผู้มีปัญญามั่นคง
ภรัณ แปลว่า
[ภรัณยู]
วราดา แปลว่า
ประเสริฐมาก
สรรสนีย์ แปลว่า
[ศันสนีย์]
ศุพาพิชญ์ แปลว่า
[ศุภาพิชญ์]
ภรัณย์ภัสร์ แปลว่า
ผู้อุปภัมภ์ที่รุ่งเรือง
ภรัณย์ภัทร์ แปลว่า
ผู้อุปถัมภ์ที่ประเสริฐ
ณัฐยานัลต์ แปลว่า
[ณัฐธยาน์นันท์]
ธัญพนธ์ แปลว่า
ผู้ผูกพันด้วยโชค
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี