");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 3101-3200 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
สุรีลักษณ์ แปลว่า
ผู้มีลักษณะอันประเสริฐเหมือนเทวดา
สุภาภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับที่งดงาม
โสภาวดี แปลว่า
หญิงสาวผู้ประกอบด้วยความงาม
สมหมาย แปลว่า
สมปรารถนา,สมหวัง,สมใจคิด,สมใจนึก
สุมนรัตน์ แปลว่า
ผู้มีจิตใจดียิ่ง
สวัสดิ์ แปลว่า
ความดี,ความดีงาม,ความเจริญรุ่งเรือง
สาธิต แปลว่า
การให้รู้โดยการแสดงหรือทำให้ดู
สุภาพร แปลว่า
ผู้มีความงามอันประเสริฐ
สุวรรณโชติ แปลว่า
สว่างประดุจทอง
แสงประทีป แปลว่า
แสงสว่าง
สนั่น แปลว่า
กึกก้อง,ลั่น
สมควร แปลว่า
ควร,เหมาะ,เหมาะสม
สมาน แปลว่า
ทําให้ติดกัน ทําให้สนิท
ศรัญญา แปลว่า
ผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาด
สุทัชชา แปลว่า
ผู้ให้สิ่งดี
สมจิต แปลว่า
การสมดั่งที่ใจคิด
สรเดชา แปลว่า
อำนาจอันแกล้วกล้า
เสาวลี แปลว่า
สวรส แปลว่า
มีรสนิยมเป็นของตน มีเสน่ห์
สังคม แปลว่า
การพบปะ, การคบค้า, การวิสาสะ
สวิตตา แปลว่า
ผู้ที่มีทรัพย์มาก
สุรัชนา แปลว่า
หมู่เทพ,ทวยเทพ
สุรเชษฐ์ แปลว่า
ผู้ประเสริฐกว่าเทวดาคือ พระพรหม
สุขิมาล แปลว่า
ผู้มีตระกูลสูง
สุภัทรธนัน แปลว่า
ผู้มีทรัพย์ที่เจริญรุ่งเรือง
สธนรุจยา แปลว่า
ผู้น่ารักและร่ำรวย
สรัญญา แปลว่า
ความรู้ในเรื่องศร, ผู้มีปัญญาฉลาดเฉียบแหลม
สุชนม์ แปลว่า
ผู้เกิด
สุชิตา แปลว่า
ผู้ชนะด้วยความดี
สุวรรณี แปลว่า
ทองคำ
สิตาธนัตถ์ แปลว่า
รอยยิ้มของผู้ที่มีกำไร, รอยยิ้มของผู้ที่สำเร็จในทรัพย์
สุรศักดิ์ แปลว่า
นักรบผู้มีความสามารถ
สิตา แปลว่า
รอยยิ้ม
สุกฤตา แปลว่า
ผู้สร้างสรรค์มาดี กุศล ความเลื่อมใส
สุนีย์ แปลว่า
ผู้มั่นคงดี
สิริเพ็ญ แปลว่า
เต็มเปี่ยมด้วยความดีงาม
สมหญิง แปลว่า
สมกับเป็นสุภาพสตรี
สมจิตร แปลว่า
สำเร็จสมดั่งตั้งใจ
สุจิตรา แปลว่า
ผู้มีจิตใจดีงาม, เป็นพระนามของพระชายาของพระอินทร์
สุจิตรานันท์ แปลว่า
สตรีผู้มีความสุขและมีจิตใจดี
สุจิตราภรณ์ แปลว่า
สตรีผู้มีความคิดดีเป็นเครื่องประดับ
สิทธา แปลว่า
ผู้สำเร็จ, ฤาษี
สิริรัตนาธร แปลว่า
การทรงไว้ซึ่งแก้วอันเป็นมงคล
สรวีย์ แปลว่า
ผู้เหมาะแก่กิจการทั้งปวง
สฤษดิ์ แปลว่า
การทํา, การสร้าง
สิริชัย แปลว่า
ผู้มีชัยชนะอันงดงาม
สุดา แปลว่า
ลูกสาว,บุตรสาว,ลูกผู้หญิง
สิทธิ์ทัศน์ แปลว่า
เห็นผลสำเร็จ
สักกะ แปลว่า
พระอินทร์ วงศ์เชื้อสายของพระพุทธเจ้า
เสาวลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะที่ดี
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี