");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 31501-31600 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ธันย์กวี แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีโชค, มีโชคดุจนักปราชญ์
ธันย์นิภา แปลว่า
ผู้มีโชคอันรุ่งเรือง
วุฒิภา แปลว่า
แสงสว่างแห่งความรู้
ทัศณี แปลว่า
[ทัศนีย์]
ณัชภัคร แปลว่า
ผู้เกิดมาเพื่อแสงสว่างแห่งความรู้อันยิ่งใหญ่
มานวีร์ แปลว่า
ผู้มีใจกล้าหาญ
ธรรมจรรยธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความประพฤติที่ดีงาม
วรรณวรินทร์ แปลว่า
เชื้อสายผู้เป็นใหญ่ในความประเสริฐ
ณัฐชฎาพร แปลว่า
ชฎาอันประเสริฐของนักปราชญ์
ณิศากร แปลว่า
ผู้สร้างที่มีปัญญายิ่งใหญ่
อัญมณีฆ์ แปลว่า
[อัญมณี]
บุญสิน แปลว่า
มีความดีเป็นทรัพย์
พลอยภิชฌา แปลว่า
[พลอยพิชชา]
ณัฏฐิยา แปลว่า
ผู้ตั้งอยู่บนความรอบรู้, นักปราชญ์
มัทนินทร์ แปลว่า
กามเทพผู้เป็นใหญ่
พิมศร แปลว่า
ศรที่เป็นแบบ
พันธิยา แปลว่า
มีความผูกพัน
ศิริรัฎต์ แปลว่า
[ศิริรัชต์]
ศิริจรรยา แปลว่า
มีความประพฤติงดงาม
ศิริรัชต์ แปลว่า
เงินที่งดงาม
ณิศา แปลว่า
[นิศา]
เนตรนภิส แปลว่า
ดวงตาของเทวดา
ภรณุต แปลว่า
[ภรนุต]
สุนันทกานต์ แปลว่า
พอใจในความรักที่ดี
สุภาวัณ แปลว่า
[สุภาวรรณ]
พลทัต แปลว่า
ผู้ให้กำลัง
ภวรัญน์ แปลว่า
[ภวรัญชน์]
สุภาพัชญ์ แปลว่า
ความงดงามที่อยู่ในกรอบ
สาธิกานต์ แปลว่า
[สิทธิกานต์]
สิทธิกานต์ แปลว่า
ผู้สำเร็จในความรัก
อภัชญา แปลว่า
[อภิชญา]
ไพริ แปลว่า
[ไพรี]
สุชาด แปลว่า
[สุชาดา]
ดาวเคียงฟ้า แปลว่า
ดาวอยู่บนฟ้า
สุขภาพ แปลว่า
บุญบูชา แปลว่า
บูชาความดี
ปัศยา แปลว่า
ปัตนา แปลว่า
[ปัตนิ]
ไพรี แปลว่า
ข้าศึก ศัตรู
ปัตนิ แปลว่า
ภรรยา
สุนีย์รัตน์ แปลว่า
ผู้มั่นคงในความดีอันมีค่ายิ่ง
ภรนุต แปลว่า
ผู้ค้ำจุนชื่อเสียง
ฐิตพัฒน์ แปลว่า
ผู้ตั้งมั่นในความเจริญ
ณัฐวิชช์ แปลว่า
ความรู้แห่งนักปราชญ์
พยุงสุข แปลว่า
ค้ำจุนความสุข
นุชติพร แปลว่า
น้องสาวผู้มีความประเสริฐ ๓ ประการ
ปุญญารัสมิ์ แปลว่า
รัศมีแห่งความดี
พิลม แปลว่า
[ภิรมย์]
ณัฏฐกิต แปลว่า
[ณัฏฐกิตติ์]
สารา แปลว่า
เนื้อความ, ส่วนสำคัญ
อรปภา แปลว่า
หญิงที่รุ่งเรือง
รำไพพรรณ แปลว่า
ผิวพรรณงามผุดผ่อง
อรินรักษ์ แปลว่า
ทิวารุ่ง แปลว่า
ยามเช้า
โยธิกา แปลว่า
พลรบหญิง
วนัชญา แปลว่า
ผู้มีความรู้ดุจดอกบัว
ประสิทธิ์ชัย แปลว่า
ความสำเร็จในชัยชนะ
ลินนภา แปลว่า
ศรัญญาวรรณ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีความรู้เรื่องศร
ภัทรวงค์ แปลว่า
[ภัทรวงศ์]
ภัทราวงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้ประเสริฐ
ภัทราวงค์ แปลว่า
[ภัทราวงศ์]
วิภาวงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้รุ่งเรือง
ภัทรวงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้ประเสริฐ
ศักดิ์ฐิติพันธ แปลว่า
อำนาจที่ผูกพันมั่นคง
ศักดิ์นิติพันธ แปลว่า
ผูกพันด้วยอำนาจกฎหมาย
ธันธนันท์ แปลว่า
[ธันยนันท์]
ฐณิชา แปลว่า
ผู้ตั้งมั่นในความบริสุทธิ์
เพลงพิมพ์ แปลว่า
เพลงต้นแบบ
นริศร แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่
พิสัณห์ แปลว่า
ผู้มีความนุ่มนวลยิ่ง
อรุณเดช แปลว่า
อำนาจยามเช้า
สุวพา แปลว่า
นำพาความดีงาม
ปรุง แปลว่า
ประสมหรือประกอบให้เหมาะส่วน
สรัญรส แปลว่า
ความยินดีในความรู้วิเศษ
ภูเบศวร แปลว่า
พระราชาผู้เป็นใหญ่
ปุณชยณิชย์ แปลว่า
[ปุณชยวณิชย์]
สุพรรณวลี แปลว่า
คำพูดที่ทรงคุณค่า
นันทโชค แปลว่า
โชคที่น่ายินดียิ่ง
โอมิชา แปลว่า
แววปราชญ์ แปลว่า
คนที่มีลักษณะเป็นนักปราชญ์ในอนาคต
ณัฏฐ์กิตติ์ แปลว่า
เกียรติของนักปราชญ์
สิตนาถนารี แปลว่า
หญิงผู้มีรอยยิ้มเป็นที่พึ่ง
ศิวนาถนารี แปลว่า
หญิงที่มีพระนิพพานเป็นที่พึ่ง
สิรนาถนารี แปลว่า
หญิงผู้มีที่พึ่งอันสูงสุด
สิรินทร์ลดา แปลว่า
เชื้อสายเจ้าแห่งความงาม
มีนตรา แปลว่า
เครื่องหมายรูปปลา
วิรมน แปลว่า
ใจที่มีความกล้าหาญ
ปุษยา แปลว่า
บัว
มาลินดา แปลว่า
ธนบงกช แปลว่า
มีดอกบัวเป็นทรัพย์
สลักใจ แปลว่า
ตรึงใจ
ฐปณกมล แปลว่า
[ฐปนกมล]
ณฤชา แปลว่า
[นฤชา]
ณฤณ แปลว่า
[นรินทร์]
เดชน้อย แปลว่า
มีอำนาจไม่มาก
วงศ์ศักดิ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีอำนาจ
ภิรมย์รัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วที่น่ายินดี
ยอดชาญ แปลว่า
มีความเชี่ยวชาญเป็นเลิศ
ศิราภรพันธ์ แปลว่า
ความผูกพันสูงสุด
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี