");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 31301-31400 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ลภัสกาณฑ์ แปลว่า
[ลภัสกัณฑ์]
ลภัสกัณฑ์ แปลว่า
ส่วนแห่งโชค
ภักดิพันธ์ แปลว่า
ผูกพันและภักดี
อัญญากร แปลว่า
ผู้สร้างความรู้ ผู้สร้างความแตกต่าง
ปวันรัตนพร แปลว่า
ดวงแก้วที่บริสุทธิ์และประเสริฐ
สัณห์ แปลว่า
สุภาพ นุ่มนวล
โสวณี แปลว่า
[เสาวนีย์]
ปณตลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะของการน้อมไหว้
พิศุทธิ์ธีรา แปลว่า
ผู้บริสุทธิ์ดุจนักปราชญ์
พิศุทธิ์ธิรา แปลว่า
ผู้บริสุทธิ์ดุจนักปราชญ์
รชพล แปลว่า
กำลังของพระราชา, กำลังแห่งทรัพย์
อธิกา แปลว่า
[อธิการ]
สุภารตน์ แปลว่า
ดวงแก้วที่งดงาม
ปภัสร์นันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในแสงสว่าง, ผู้มีความสุขและความบริสุทธิ์สดใส
เฌอริลิณ แปลว่า
ลัดดาวรรณ์ แปลว่า
เชื้อสาย
นพเดช แปลว่า
อำนาจทั้งเก้า
นรัฐกรณ์ แปลว่า
ผู้มั่นคงในการกระทำ
ศุภจักร แปลว่า
การหมุนเวียนความเป็นมงคล
ธรรณชนก แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งการให้กำเนิด
ณฐชมพร แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ชื่นชมความเจริญ
นรชาต แปลว่า
การเกิดขึ้นของคน
พูลสิน แปลว่า
[พูนสิน]
ฐิระพล แปลว่า
ผู้มีกำลังมั่นคง
ศราพล แปลว่า
กำลังแห่งศร
เดชเดโช แปลว่า
มีอำนาจยิ่ง
อนิชิตา แปลว่า
ณัฏฐาเนตร แปลว่า
ดวงตาของผู้ตั้งมั่นในความรู้
ณภัทร์วรัญญ แปลว่า
ผู้ดีงามด้วยความรู้อันประเสริฐ
การณ์ แปลว่า
เหตุ เค้ามูล
วิศ แปลว่า
พัชร์สิตา แปลว่า
ผู้มีรอยยิ้มงามดุจเพชร
ทรรศน์ธร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งความเห็น
อามีนะ แปลว่า
นรีนุช แปลว่า
หญิงผู้เป็นน้องสาว
วรท แปลว่า
ผู้ให้ในสิ่งที่ดี
พันธ์ แปลว่า
ข้อผูกมัด ข้อผูกพัน
อำไพรัตน์ แปลว่า
แก้วที่งดงาม
ศักดิ์พล แปลว่า
กำลังแห่งอำนาจ
ณัฏฐวิโรจน์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง
อภิญญาภัทร แปลว่า
ผู้รู้ยิ่งในสิ่งประเสริฐ
อภิณญาภัทร แปลว่า
[อภิญญาภัทร]
รัฐวิภา แปลว่า
ประเทศที่รุ่งเรือง
สมิทธ์ตรา แปลว่า
เครื่องหมายแห่งความสำเร็จ
สมิทธ์ตา แปลว่า
ดวงตาแห่งความสำเร็จ
ปฎิพัทธ์ แปลว่า
เนื่องกัน ผูกพัน รักใคร่
รุ่งเกียรติ แปลว่า
มีชื่อเสียงเลื่องลือ
รุชนี แปลว่า
[รัชนี]
วรรณิตา แปลว่า
หญิงผู้มีผิวงาม หญิงผู้มีชนชั้น
นัสรูน แปลว่า
ปัทพงษ์ แปลว่า
[ปัทมพงษ์]
บุญณิสา แปลว่า
[บุญญิศา]
รูปลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะที่มองเห็นได้
สุรีย์พัชร แปลว่า
เพชรของพระอาทิตย์
ภัทวัต แปลว่า
ความประพฤติอันดีงาม
พรรณภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนผิวพรรณ
สุรทัช แปลว่า
การให้ของเทวดา
ตา แปลว่า
ดวงตา
เฌอร์ลินภ์ แปลว่า
สุทธนุช แปลว่า
น้องสาวผู้บริสุทธิ์
สนาม แปลว่า
ลาน ที่ว่าง ที่โล่ง ที่เล่น
พงษ์ไพโรจน์ แปลว่า
เชื้อสายที่รุ่งเรือง
ธีนิดา แปลว่า
นวชพร แปลว่า
[นวพร]
ณัฐภัท แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ ประเสริฐดุจนักปราชญ์
ธิระ แปลว่า
นักปราชญ์
อัญญรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วแห่งความรู้ ความรู็ที่มีค่าดุจแก้วมณี
ปัทมพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายแห่งบัว
วิรณารา แปลว่า
[วิรนารา]
วิรนารา แปลว่า
รัศมีของความกล้าหาญ ผู้มีความกล้าหาญอันรุ่งเรือง
บดิพัฒน์ แปลว่า
หัวหน้าผู้เจริญ
สิรินันทร์ แปลว่า
[สิรินันท์]
พิมพ์ธิรา แปลว่า
ผู้มีนักปราชญ์เป็นแบบอย่าง, นักปราชญ์ผู้เป็นแบบอย่าง
ยอดใจ แปลว่า
ยอดรัก
พชิรวัฒน์ แปลว่า
เจริญเหมือนเพชร
ปวีณ์นันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความฉลาด
ดวงชีวัน แปลว่า
รักปานชีวิต
ยงยศ แปลว่า
มีเกียรติคุณตลอดกาล
สราวัลย์ แปลว่า
เชื้อสายเทวดา
ธัญญวีร์ แปลว่า
ผู้มีความกล้าหาญอันประเสริฐ
ธีรศิลป์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีศิลปะ
สุรัตนศักดิ์ แปลว่า
ดวงแก้วแห่งอำนาจที่ดี
ภทพร แปลว่า
มีความเจริญเป็นเลิศ
นัฐาพร แปลว่า
[ณัฏฐาพร]
กาน แปลว่า
ตัด, ฟัน
เดือนดาว แปลว่า
พระจันทร์และดวงดาว
พัทรัตน์ แปลว่า
[ภัททรัตน์]
สีน้ำ แปลว่า
สีน้ำ
ณภัทรกานต์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักและดีงามด้วยความรู้
ทายิตา แปลว่า
หญิงที่เป็นผู้ให้
ธงวุฒิ แปลว่า
ธงแห่งความรอบรู้
สัณชัย แปลว่า
[สัญชัย]
ภัททรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วที่ประเสริฐ
สุรัจฉรา แปลว่า
เทวดาและนางฟ้า
ณัฏฐาพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐดุจนักปราชญ์, นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ดอกรัก แปลว่า
ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง
พรนภาร์ แปลว่า
[พรนภา]
ณฐปภัสร์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ดุจนักปราชญ์
ปิ่นอุมา แปลว่า
ปิ่นของพระอุมา
ปรียาภร์ แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งความรัก
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี