");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 30601-30700 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
รัฐชนนท์กิตติ์ แปลว่า
[รัฐชนนกิตติ์]
ภาธร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งแสงสว่าง
วัชนี แปลว่า
พัด
สัก แปลว่า
ต้นสัก
ศักดิพัฒน์ แปลว่า
เจริญในอำนาจ
พัณณ์พิกา แปลว่า
อวิรุทธ์ แปลว่า
สะดวก ไม่ขัดข้อง ไม่ผิดพลาด
เทพตรีโรจน์ แปลว่า
ความรุ่งเรือง ๓ ประการของเทวดา
เทพตรีโลจน์ แปลว่า
[เทพตรีโรจน์]
อัฏฐวรรณ แปลว่า
ชนชั้นทั้ง ๘
ลัฏฐิวรรณ แปลว่า
สีของไม้รวก
นัทฐินันท์ แปลว่า
[ณัฐนันท์]
ณัฐฐิณิชา แปลว่า
[ณัฐณิชา]
ศาสวัฒิ แปลว่า
[ศาศวัต]
นุรอิห์ซัน แปลว่า
สุดเขต แปลว่า
สุดแดน
ประภัสร์พร แปลว่า
ความบริสุทธิ์อันประเสริฐ
สุภัทรวดี แปลว่า
หญิงผู้มีความประเสริฐ
สกรรัตน์ แปลว่า
[สกลรัตน์]
สรกมล แปลว่า
หัวใจของเทวดา
พมลพร แปลว่า
[พิมลพร]
นพชาติ แปลว่า
ผู้เกิด ๙ ครั้ง
ทรัพย์ชนะชัย แปลว่า
ผู้ชนะในทรัพย์
ภาษิต แปลว่า
ถ้อยคําหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว มีความหมายเป็นคติ
อนงค์วรินทร์ แปลว่า
หญิงผู้มีความงามและเป็นเจ้าแห่งความประเสริฐ
ธีรพรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณดุจนักปราชญ์
สิเรียม แปลว่า
ผู้มีราศี ผู้มีสง่า
มนลิตา แปลว่า
[มนลลิตา]
มนปิติ แปลว่า
ใจที่มีความสุข
ณาตยาณี แปลว่า
[นาฏญาณี]
ภพล แปลว่า
[พล]
รักอนงค์ แปลว่า
ความรักของกามเทพ รักหญิงสาว
นูรา แปลว่า
นฤวดี แปลว่า
หญิงสาว
นัต แปลว่า
ผีบรรพบุรุษของชาวพม่า
นัฐชยา แปลว่า
[ณัฐชยา]
มนธญา แปลว่า
[มณฑญา]
นัชญา แปลว่า
[ณัชญา]
นิชญา แปลว่า
[ณิชญา]
ธัญวิภา แปลว่า
แสงสว่างแห่งโชค
ดาณิตา แปลว่า
[ดาริกา]
อภิชดา แปลว่า
[อภิษฎา]
ภุลภญา แปลว่า
[กุลพญา]
นรากาญจน์ แปลว่า
คนที่มีค่าดั่งทอง
ดิฐวัฒน์ แปลว่า
ผู้ตั้งมั่นอยู่ในความเจริญรุ่งเรือง
อิษวัต แปลว่า
ผู้มีกำลังและความเข้มแข็ง
ธนะวรินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในความประเสริฐแห่งทรัพย์
รัตนสุจินต์ แปลว่า
ผู้คิดดีและมีคุณค่าดั่งแก้วมณี
ณิชญา แปลว่า
ความรู้อันบริสุทธิ์
ดารินยา แปลว่า
[ดารินทร์ญา]
ประพจน์ศักดิ์ แปลว่า
ข้อเสนอในอำนาจ
อภิรินญา แปลว่า
[อภิญญา]
วิรชัย แปลว่า
ชัยชนะอันกล้าหาญ
นาฏญาณี แปลว่า
หญิงสาวสวยผู้ตั้งมั่นในความรู้
อมฤตา แปลว่า
น้ำทิพย์
เมวิญา แปลว่า
[เมธิญา]
พลอยลลินท์ แปลว่า
[พลอยลลิล]
สุภาวนันท์ แปลว่า
[สุภาวนันต์]
ศณิศร์นิชา แปลว่า
[คณิศร์ณิชา]
ศักดิ์รวี แปลว่า
มีอำนาจดุจพระอาทิตย์
อัครพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้ยิ่งใหญ่
ศิรัชชา แปลว่า
[ศิวัชชา]
เพ็ญพิสุทธิ์ แปลว่า
ความบริสุทธิ์ที่เต็มเปี่ยม เต็มเปี่ยมด้วยความบริสุทธิ์
บากบั่น แปลว่า
พากเพียร ตั้งหน้าฝ่าความยากลําบาก
ฐิตชา แปลว่า
ผู้เกิดมามั่นคง
ภัคนภัสส์ แปลว่า
[ภัคนภัส]
ปิยศักดิ์ แปลว่า
อำนาจอันเป็นที่รัก
มนลลิตา แปลว่า
ใจที่งดงาม
ยมลพร แปลว่า
คู่อันประเสริฐ
ณพวรรณ แปลว่า
[นพวรรณ]
มุกชมพู แปลว่า
ไข่มุกสีชมพู
ธัญญรดา แปลว่า
ผู้ยินดีในโชค
พิรัชวรรณ แปลว่า
ชนชั้นของพระราชาผู้ประเสริฐ
ภมรวัลย์ แปลว่า
เชื้อสายแห่งผึ้ง เชื่่อสายแห่งแมลงภู่
เพชรคำหาญ แปลว่า
กล้าแกร่งดุจเพชรและทองคำ
อัษฎายุธ แปลว่า
ผู้ชนะในการรบทั้ง ๘
สิริรัฐฐา แปลว่า
ประเทศที่ตั้งมั่นในความเจริญ
ธันยาภิญญ์ แปลว่า
ความรู้อันประเสริฐ
สิริรัตฐา แปลว่า
ผู้ยินดีในการตั้งอยู่แห่งความเจริญ
ศิลป์สรุฌ แปลว่า
[ศิลป์ศรุต]
ศิรภัทร์สร แปลว่า
มีความเจริญสูงสุดดุจของเทวดา
สิริวิมลวรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณงามผ่องใส
วรนัน แปลว่า
[วรนันท์]
สกลรัตน์ แปลว่า
แก้วมณีที่เต็มบริบูรณ์(ไม่บิ่นหรือร้าว)
ภักดิ์ปัทม์ แปลว่า
ความเลื่อมใสดุจดอกบัว
ภัคนภัส แปลว่า
โชคจากสวรรค์ โชคจากฟ้า
ศิวัชชา แปลว่า
ผู้ที่เกิดจากผู้ยิ่งใหญ่
สาวิตต์ แปลว่า
[สวิตต์]
ณัฏชมนต์ แปลว่า
[ณัชมน]
สวิตต์ แปลว่า
ผู้มีทรัพย์มาก
วันทนียา แปลว่า
ผู้ที่ควรไหว้ ผู้ที่น่านับถือ
ธรรมิกราชา แปลว่า
พระราชาผู้ทรงธรรม
สุภาวนันต์ แปลว่า
แนวป่าที่งดงาม
สิชล แปลว่า
น้้ำท่าอุดมสมบูรณ์
ภัควรรณ์ แปลว่า
ชนชั้นผู้มีโชค
พลอยลลิล แปลว่า
พลอยที่งดงาม
ธนาย แปลว่า
[ทนาย]
ดารินทร์ญา แปลว่า
เจ้าแห่งดาวและความรู้
พิเชฐพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้ประเสริฐยิ่ง
วีรพจน์ แปลว่า
คำพูดที่กล้าหาญ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี