");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 30001-30100 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
สรพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายเทวดา
มนริษา แปลว่า
[มนิศา]
วรินทร์พร แปลว่า
เจริญและเป็นใหญ่ในความประเสริฐ
วิวัลยา แปลว่า
เถาวัลย์วิเศษ
สุภัคสร แปลว่า
ผู้มีโชคดีจากเทวดา
ภิญญ์ แปลว่า
ความรอบรู้
เนตรญาณี แปลว่า
ดวงตาของนักปราชญ์
รุจิญญา แปลว่า
รุ่งเรืองในความรู้
ศราวินท์ แปลว่า
การดำรงอยู่ของศร
ณปกรณ์ แปลว่า
ผู้อยู่ในความรู้ ,ผู้อยู่ในคัมภีร์
พัชรวรินทร์ แปลว่า
เพชรของผู้เป็นใหญ่ในความประเสริฐ
พงษ์สวัสดิ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้เจริญ
ัเบญจพร แปลว่า
ความประเสริฐ ๕ ประการ
นิพิฐา แปลว่า
การตั้งมั่น การดำรงอยู่
วรงค์กร แปลว่า
ผู้กระทำในสิ่งประเสริฐ
พัชณัฏฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้อยู่ในกรอบ ผู้อยู่ในกรอบแห่งนักปราชญ์
วรภา แปลว่า
แสงสว่างอันประเสริฐ
นิเทศ แปลว่า
คำชี้แจง, คำอธิบาย
ศิริอัญญา แปลว่า
งดงามด้วยความรู้
นิติทร แปลว่า
ความเลวร้ายของกฎหมาย [นิติธร]
รุจิรพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้งามสง่า
โภคพันธ์ แปลว่า
ผูกพันด้วยทรัพย์
โสภาพันธ์ แปลว่า
ผูกพันด้วยความงาม
ปาณวรรณ แปลว่า
ชนชั้นของชีวิต
วิมลนันท์ แปลว่า
ความบริสุทธิ์ที่น่ายินดี
ศรุตาภา แปลว่า
มีความรุ่งเรืองในชื่อเสียง
นาขวัญ แปลว่า
นาที่เป็นมิ่งขวัญ
พรราตรี แปลว่า
ราตรีที่ประเสริฐ
นฐกานต์ แปลว่า
[ณฐกานต์]
ภีมญาดา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้น่าเกรงขาม
ธญราณี แปลว่า
ราชินีแห่งโชค
สอน แปลว่า
บอกวิชาความรู้ให้
มนิศา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่กว่าใจตน
เมธา แปลว่า
นักปราชญ์
สุปามาศ แปลว่า
[สุภามาศ]
นูรีฮะห์ แปลว่า
พวงแข แปลว่า
พวงพระจันทร์
ณัทภา แปลว่า
แสงสว่างของผู้เกิดมาให้ความรู้
สุศร แปลว่า
ศรที่ดี
ศินิษา แปลว่า
[ศณิสา]
ศณิสา แปลว่า
ผู้ยิ่งใหญ่ที่เป็นที่พึ่ง
ธนาภัค แปลว่า
โชคดีในทรัพย์
ธนกรณ์ แปลว่า
สร้างทรัพย์
ดิศ แปลว่า
[รดิศ]
รุทธ แปลว่า
ห้าม กีด กั้น ดับ
ปรัชญ์ธันยภรณ์ แปลว่า
ค้ำจุนไว้ซึ่งความรู้อันประเสริฐและโชคดี
พานทองแท้ แปลว่า
พานที่ทำด้วยทองคำบริสุทธิ์
ปรีกมล แปลว่า
[ปรีย์กมล]
ปรัฐกรณ์ แปลว่า
[รัฐกรณ์]
ณัฐฐิตา แปลว่า
หญิงผู้ตั้งมั่นในความรู้ หญิงผู้ตั้งมั่นในความเป็นปราชญ์
ทองพรรณพร แปลว่า
ผิวงามดั่งทอง
ธนากฤศ แปลว่า
มีทรัพย์ไม่มาก->[ธนากฤษฎิ์]
บาซีเราะฮ์ แปลว่า
พลัฏฐ์พล แปลว่า
มีพละกำลังมาก
วฤนดา แปลว่า
ยินดียิ่ง
นภภณ แปลว่า
ถ้อยคำจากฟ้า
พยัคฆ์ แปลว่า
เสือโคร่ง
สุริยวงศ์ แปลว่า
เชื้อสายพระอาทิตย์
วีระวร แปลว่า
ความกล้าหาญอันประเสริฐ
ปราง แปลว่า
แก้ม
ปกรณ์พรชนก แปลว่า
หนังสือของพ่ออันประเสริฐ
สิรวุฒิ แปลว่า
ความรู้ขั้นสูง
รัชฐิญากรณ์ แปลว่า
การตั้งอยู่แห่งสมบัติ ความรู้ และการกระทำ
ภวัฒ แปลว่า
[อภิวัฒน์]
นัยพร แปลว่า
ความสำคัญอันประเสริฐ
สิริวัตร์ แปลว่า
ความประพฤติที่งดงาม
ประทุมรัตน์ แปลว่า
บัวแก้ว
สุนทรีวรรณ แปลว่า
ผิวพรรณของหญิงงาม
ศักดิ์สิริ แปลว่า
อำนาจอันงดงาม อำนาจแห่งความเป็นมงคล
ณวัตร์ แปลว่า
[ณวัฒน์]
วรานันต์ แปลว่า
ประเสริฐมาก
รวิวงษ์ แปลว่า
เชื้อสายพระอาทิตย์
สีหกฤษ แปลว่า
[สีหกฤษณ์]
สุคำ แปลว่า
ทองคำที่ดี
สรัยลักษณ์ แปลว่า
ปัญชณิดา แปลว่า
[ปัญญ์ชนิดา]
ปรรณธร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งหนังสือ
บุญระพีพัฒน์ แปลว่า
ความดีที่เจริญดั่งพระอาทิตย์
พนาลี แปลว่า
แนวป่า
ศิวิวรรธน์ แปลว่า
[ศรีวิวรรธน์]
อธิพัชร์ แปลว่า
ยิ่งใหญ่ดุจเพชร
มิลินท์ธิดา แปลว่า
พระราชธิดาของเจ้ามิลินท์
ทัชชานนท์ แปลว่า
ยินดีในการเป็นผู้ให้
วุฒิธิพงษ์ แปลว่า
[วุฒิพงษ์]
วิฑชนันท์ แปลว่า
[วิชชนันท์]
รัชชสิทธิ์ แปลว่า
สมบัติแห่งความสำเร็จ
รักตาภา แปลว่า
รัศมีสีแดง สีแดง
ธนัทชานนท์ แปลว่า
ยินดีในการเกิดมาร่ำรวย
ศิริศิลป์ แปลว่า
ศิลปะที่งดงาม ศรที่งดงาม
วานิช แปลว่า
พ่อค้า
ศุภัทรธิดา แปลว่า
ลูกสาวผู้ประเสริฐ
สุภเยาว์ แปลว่า
ผู้อ่อนวัยที่เจริญ ผู้อ่อนวัยที่ดี
มนสินี แปลว่า
ใจหญิง
สายน้ำ แปลว่า
สายน้ำ
ลภัสวัฒน์ แปลว่า
เจริญในลาภ
อมลภา แปลว่า
แสงสว่างอันบริสุทธิ์ รัศมีที่บริสุทธิ์
อัฐพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผูู้มีเงิน,เชื้อสายทั้ง ๘
ศุกฤทัย แปลว่า
[สุขฤทัย]
อภิณยา แปลว่า
[อภิญญา]
บุนระพีพัฒน์ แปลว่า
[บุญระพีพัฒน์]
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี