");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 29901-30000 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
สุพัชนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีอยู่ในกรอบที่ดี
อภิชาพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายของผู้เกิดมายิ่งใหญ่
พัชริน แปลว่า
[พัชรินทร์]
ดิศรินทร์ แปลว่า
บุณยธร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งความดี
เพชรชา แปลว่า
การเกิดของเพชร
รุ แปลว่า
ระบายสิ่งที่ไม่ต้องการออกไป
สิริยารัฐ แปลว่า
ประเทศแห่งความงาม ความงามของประเทศ
สรณ แปลว่า
ที่พึ่ง
นันทญาภรณ์ แปลว่า
ยินดีในการรักษาซึ่งความรู้
ธนันกุล แปลว่า
เชื้อสายผู้ร่ำรวย
สลา แปลว่า
หมาก
สุพิชฌา แปลว่า
[สุพิชฌาย์]
ปุณณฉัตร แปลว่า
ร่มเงาอันบริบูรณ์
ปุณณฉัตรมณี แปลว่า
ฉัตรที่บริบูรณ์ด้วยแก้วมณี
สรชัช แปลว่า
เทพแห่งการรบ นักรบสวรรค์ นักรบผู้วิเศษ
วรรณวรินพร แปลว่า
[วรรณวรินทร์พร]
ยสวินท์ แปลว่า
[ยศวินท์]
นรารัตน์ แปลว่า
คนที่มีค่าดุจดวงแก้ว
ลลิลญากรณ์ แปลว่า
การกระทำเพื่อความรู้อันงดงาม
ไอยรดา แปลว่า
ยินดีในความเป็นใหญ่
ปาฏลี แปลว่า
ดอกแคฝอย
ณัชสรัล แปลว่า
ผู้เกิดมาซื่อตรงในความรู้
นิธิดล แปลว่า
บันดาลขุมทรัพย์
พรธิวา แปลว่า
[พรทิวา]
เพ็ญนเรศ แปลว่า
คนที่ยิ่งใหญ่
อัญชุรีกรณ์ แปลว่า
[อัญชุลีกร]
วงศ์ แปลว่า
เชื้อสาย
ศยา แปลว่า
นอน หลับ อยู่, พักผ่อน
เอกรัชต์ แปลว่า
ผู้เป็นที่หนึ่งเรื่องเงิน
ธราธาร แปลว่า
ผู้ทรงโลกไว้ คือ พระวิษณุ หรือ พระนารายณ์
พิชชาภัทริ์ แปลว่า
[พิชชาภัทร]
ธนกฤช แปลว่า
มีกริชเป็นทรัพย์
อิศรางค์กุล แปลว่า
เชื้อสายของผู้เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นใหญ่
ณัฐชิมา แปลว่า
[ณัฐสิมา]
ศิรชญา แปลว่า
ความรู้ขั้นสูง
ศิตา แปลว่า
แหลม คม
ศิตางค์ แปลว่า
[สิตางค์]
ณภัคร แปลว่า
[ณภัค]
ณภัส แปลว่า
แสงสว่างแห่งปัญญา
สุกัญญาวรรณ แปลว่า
หญิงผู้มีผิวพรรณดี
ณิชฐา แปลว่า
[ณิชชา]
ดาริการ์ แปลว่า
[ดาริกา]
ทิพย แปลว่า
สวรรค์ ของเทวดา
ณัชชาพันธุ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้เกิดจากความรู้
พิชชาภัทร แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยความรู้
บัญจรัตน์ แปลว่า
[ปัญจรัตน์]
วันลพ แปลว่า
[วัลลภ]
สมมติ แปลว่า
รู้สึกนึกเอาว่า
ณัฐฬะภัทร แปลว่า
[ณัฐลภัส]
ภูชิชย์ แปลว่า
[ภูชิสส์]
พะเยาว์ แปลว่า
[พะเยา]
ณิชานาฏ แปลว่า
หญิงสาวสวยและบริสุทธิ์
สุขกาญจน์ แปลว่า
มีความสุขดั่งทอง
ภัทรดนย์ แปลว่า
ลูกชายผู้ประเสริฐ
ศิริเดช แปลว่า
อำนาจของความดี
ธัณยาลักษณ์ แปลว่า
[ธันยาลักษณ์]
ใหญ่ แปลว่า
โต
ธันยาลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะแห่งโชค
นทณัฏ แปลว่า
[นทณัฏฐ์]
วีรชญา แปลว่า
มีความรู้และความกล้าหาญ
วีราวรรณ แปลว่า
ชนชั้นของผู้กล้าหาญ
วิชยวรรณ แปลว่า
ชนชั้นของผู้ชนะ
ดิษยาวรรณ แปลว่า
ผิวพรรณที่เป็นมงคล
ดิษยภา แปลว่า
แสงสว่างอันเป็นมงคล
วรรณวรินทร์พร แปลว่า
ชนชั้นที่เป็นใหญ่ในความดีและประเสริฐ
ทองเหรียญ แปลว่า
ทองที่เป็นรูปกลมแบน
ศรีจันทร์ แปลว่า
พระจันทร์ที่งดงาม
อิศรางกูร แปลว่า
หน่อเนื้อของผู้เป็นใหญ่ หน่อเนื้อกษัตริย์
สิรีภรณ์ แปลว่า
ค้ำจุนไว้ซึ่งสิริ
นันทวุฒิ แปลว่า
ความรอบรู้ที่น่ายินดี
สุพิชชญา แปลว่า
ผู้มีวิชาความรู้ดี
พิศสิณี แปลว่า
[พิศสินี]
ศรัณย์ธรณ์ แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งความเป็นที่พึ่ง
นัทธี แปลว่า
ขันเกลียว ผูกพัน
ศรัณยธรณ์ แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งความเป็นที่พึ่ง
สรัลธรณ์ แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งความซื่อตรง
พัชรกิต แปลว่า
[พัชรกิตติ]
นภากมล แปลว่า
ดอกบัวและท้องฟ้า
พิศสินี แปลว่า
หญิงงาม
พัชรกิตติ แปลว่า
มีชื่อเสียงดุจเพชร
ฐนาทิพย์ แปลว่า
[ธนาทิพย์]
ศรัณยณัฏฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นที่พึ่ง
ศรัณณัฏฐ์ แปลว่า
[ศรัณยณัฏฐ์]
ประฏิณญา แปลว่า
[ปฏิญญา]
พัชรกฤษฎิ์ แปลว่า
ฉลาดดุจเพชร
เพ็ญศิริภา แปลว่า
แสงสว่างที่งดงามเต็มเปี่ยม
รัตรา แปลว่า
[รัตนา]
วลินพร แปลว่า
[วรินทร์พร]
ภิรมย์พร แปลว่า
ความยินดีอันประเสริฐ
วรรณวิลัย แปลว่า
ความพินาศของชนชั้น [วรรณวิไล]
วิภาทิพย์ แปลว่า
งามดุจเทวดา รุ่งเรืองดุจเทวดา
เอวา แปลว่า
นางฟ้าที่อยู่บนสวรรค์(อินเดีย)
เบญวรรณ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีปัญญา
ภีมป์ญาดาม์ แปลว่า
[ภีมญาดา]
มาศสิริ แปลว่า
งดงามดั่งทอง
วิถี แปลว่า
สาย แนว ถนน
ภุชชัชชา แปลว่า
การเกิดขึ้นของช้างศึก
สมิตานัน แปลว่า
ใบหน้ายิ้มแย้ม เบิกบาน
ธญรณี แปลว่า
[ธญราณี]
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี