");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 29801-29900 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ธันวรา แปลว่า
[ธันย์วรา]
พิมภิชา แปลว่า
[พิมพ์พิชา]
ศิรัสวริยา แปลว่า
ผู้นำที่ประเสริฐกว่าคนอื่น
สุณิษา แปลว่า
[สุนิสา]
ณัฏฐภา แปลว่า
แสงสว่างแห่งนักปราชญ์
ศราวุฒ แปลว่า
ผู้เจริญกว่าผู้อื่นในเรื่องศร
ทิพภา แปลว่า
รัศมีของเทวดา
เนตรณภา แปลว่า
[เนตรนภา]
ศศิวิริยา แปลว่า
ผู้มีความขยันดุจพระจันทร์
สุพัชฌาย์ แปลว่า
[สุพัชญา]
ปิ่นจรัส แปลว่า
ปิ่นที่สว่างไสว
รุ่งนารา แปลว่า
ความรุ่งเรืองแห่งสายน้ำ
ณัทชดา แปลว่า
[ณัทชฎา]
ณัทชฎา แปลว่า
ชฎาของผู้ให้ซึ่งความรู้
ประเทศ แปลว่า
ชาติ,รัฐ,บ้านเมือง,แว่นแคว้น,ประเทศชาติ
พิมาร แปลว่า
[พิมาน]
นรมล แปลว่า
ใจของมนุษย์
อินทุกานต์ แปลว่า
พระจันทร์อันเป็นที่รัก
อินท์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่
ธีรานุช แปลว่า
น้องสาวผู้เเป็นปราชญ์
นรงค์ฤทธิ์ แปลว่า
[ณรงค์ฤทธิ์]
วีระพงณ์ แปลว่า
[วีระพงษ์]
ธนษา แปลว่า
เจ้าของทรัพย์
ดวงลัดดา แปลว่า
ดวงใจของเชื้อสาย
วณิตา แปลว่า
[วนิตา]
วนิตา แปลว่า
หญิงซึ่งเป็นที่รักใคร่
เอมมิการ์ แปลว่า
สุธิลักษณ์ แปลว่า
[สุธีลักษณ์]
สุธีลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะของนักปราชญ์
ณิคม แปลว่า
[นิคม]
นิคล แปลว่า
[นิคม]
วิไลย แปลว่า
[วิไล]
นาคินทร์ แปลว่า
พญานาค
นคินทร์ แปลว่า
[นาคินทร์]
ภคปภา แปลว่า
แสงแห่งโชค
ฮาเนะ แปลว่า
ณัฐอัญชสา แปลว่า
ผู้มีความรู้รวดเร็ว ผู้รู้ความจริงแท้
อำนวยวิทย์ แปลว่า
ส่งเสริมสนับความรู้
ภูผล แปลว่า
ประโยชน์ของแผ่นดิน
คมน์ แปลว่า
การไป การถึง
สรัญลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะของผู้มีความรู้เรื่องศร
มงคลสวัสดิ์ แปลว่า
สิ่งที่นำมาซึ่งความเจริญและความดีงาม
นิราชา แปลว่า
[นิรชา]
พรรณภัสร์ แปลว่า
มีผิวพรรณผุดผ่อง มีผิวพรรณกระจ่าง
ปราน แปลว่า
โคตร วงศ์
นรัญญภรณ์ แปลว่า
คนผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้
ธนภค แปลว่า
มีทรัพย์และโชคดี
วราถรณ์ แปลว่า
[วราภรณ์]
วรินทร์รำไพ แปลว่า
เป็นใหญ่ในความประเสริฐและงามผุดผ่อง
รตนัยย์ แปลว่า
ความยินดีที่สำคัญ
เศรษฐศักดิ์ แปลว่า
อำนาจอันประเสริฐ
ธรรศวรรณ แปลว่า
ชนชั้นของผู้มีความกล้าหาญ
ณภัทรราณี แปลว่า
พระราชินีที่ดีงามด้วยความรู้
อภิชยาภา แปลว่า
แสงสว่างแห่งชัยชนะอันยิ่งใหญ่
อธินาท แปลว่า
มีชื่อเสียงมาก
ณัฏฐ์ทริกา แปลว่า
เด็กหญิงผู้มีความรอบรู้
พลอยพัชรินทร์ แปลว่า
พลอยของพระอินทร์
ปิยภัสสร์ แปลว่า
แสงสว่างอันเป็นที่รัก
ปิยาภัสสร แปลว่า
แสงสว่างอันเป็นที่รัก
นภกร แปลว่า
ผู้สร้างท้องฟ้า
ศชา แปลว่า
[ศศิชา]
ศิชา แปลว่า
[ศศิชา]
อรุโณชา แปลว่า
การให้กำลังในยามเช้า
นบ แปลว่า
ไหว้ นอบน้อม
ปิยวดี แปลว่า
หญิงผู้เป็นที่รัก
มุนินทรา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
บุณย์ แปลว่า
บุญ ความดี
ภัสสรสรณ แปลว่า
มีแสงสว่างเป็นที่พึ่ง
ภานุภัทร แปลว่า
ประเสริฐดุจพระอาทิตย์
สริลักษณ์ แปลว่า
[สิริลักษณ์]
ปุริมชญาภรณ์ แปลว่า
หัวหน้าผู้ค้ำจุนความรู้
ปิติทัสสน์ แปลว่า
ความคิดเห็นที่ปลาบปลื้ม
ปรีดิทัต แปลว่า
ให้ด้วยความยินดี
ปฎษฏี แปลว่า
[ปฤษฎี]
สุภาษินี แปลว่า
[สุภาสินี]
พิรกฤษฎิ์ แปลว่า
มีความเพียรและฉลาด
ฐิตกานต์ แปลว่า
การตั้งอยู่ในความรัก มีความรักแล้ว
วงรัก แปลว่า
[จงรัก]
ปวีณลภัส แปลว่า
ฉลาดและมีลาภ
ณสกลสุภา แปลว่า
ที่โลกงดงาม
ณัยณา แปลว่า
[นัยนา]
ส้มลิ้ม แปลว่า
ของกินชนิดหนึ่ง ใช้มะม่วงดิบมะยมดิบยำกับกุ้งแห้งใส่น้ำปลาน้ำตาล บางทีก็นำไปตากแดด, ส้มฉุน
สโรชีณี แปลว่า
[สโรชินี]
อัจฉรียา แปลว่า
[อัจฉริยา]
ภัสพิชญ์ชา แปลว่า
การเกิดขึ้นของแสงสว่างแห่งปราชญ์
พยนต์ แปลว่า
สิ่งที่ผู้ทรงวิทยาคมปลุกเสกให้มีชีวิตขึ้น
ไพรจิตร แปลว่า
ป่างาม
หงษ์ แปลว่า
[หงส์]
ณัฏฐรดา แปลว่า
ความยินดีของนักปราชญ์
พิศัลยชัย แปลว่า
ชนะด้วยศรวิเศษ
สลักได แปลว่า
ชื่อตำบลหนึ่งในอำเภอเมืองสุรินทร์
ศศิวริศร์ แปลว่า
พระจันทร์ผู้เป็นใหญ่ในความประเสริฐ
บุญโชค แปลว่า
ความดีที่หนุนนำชะตา
กัญญ์ แปลว่า
หญิงสาว
ภานุดล แปลว่า
พระอาทิตย์ผู้บันดาล
พลธิดา แปลว่า
ลูกสาวที่มีกำลัง
มัญชุตา แปลว่า
ตางาม
ฐิติอาพร แปลว่า
[ฐิติอาภรณ์]
รัตน์ดาวรรณ แปลว่า
[ลัดดาวัลย์]
พิมุกต์พงศ์ แปลว่า
เชื้อสายของผู้หลุดพ้น
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี