");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 28501-28600 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
พริษฐ์ แปลว่า
ประเสริฐสุด, ผู้ปรารถนาสิ่งประเสริฐ
สร้อยกล แปลว่า
เหมือนสร้อย
สุทธ์ธารา แปลว่า
น้ำบริสุทธิ์
จัก แปลว่า
ผ่า, เกรียก รู้
รัพย์ แปลว่า
[ทรัพย์]
สุดทิิพย์ แปลว่า
สุดสวรรค์
พรรัตนา แปลว่า
ดวงแก้วที่ประเสริฐ
ธนัชชนก แปลว่า
บิดาผู้เป็นเศรษฐี
ปวิณา แปลว่า
[ปวีณา]
สนทญา แปลว่า
[สนธยา]
สรฤทัย แปลว่า
ดวงใจและศร
พลอยฝน แปลว่า
พลอยและฝน
สนฑญา แปลว่า
[สนธยา]
รฑิตา แปลว่า
[ปัณฑิตา]
สณธญา แปลว่า
[สนธยา]
สนธาญา แปลว่า
[สนธยา]
วีระพันธ์ แปลว่า
ผูกพันด้วยความกล้าหาญ
สิริพัชร์ แปลว่า
เพชรที่งดงาม
ภาพิลัย แปลว่า
แสงแห่งความพินาศ [ภาพิไล]
ณฤพนธิ์ แปลว่า
[นฤพนธ์]
ภาสิรี แปลว่า
แสงสว่างที่งดงาม
พักตร์นรินทร์ แปลว่า
หน้าของผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชน
พรรณิดา แปลว่า
ทองคำ
นิลธารา แปลว่า
น้ำดำ
บงกรด แปลว่า
[บงกช]
ณัฏฐ์พัฒน์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เจริญ
กรรจ์ แปลว่า
ศิริญรักษ์ แปลว่า
[ศิริรักษ์]
วิศิษฏ์ แปลว่า
เลิศ ยอดเยี่ยม เด่น ดียิ่ง ประเสริฐ
สมภักดิ์ แปลว่า
ความซื่อสัตย์และจงรักภักดีที่พอเหมาะพอดี
นเรศร์ แปลว่า
พระราชา
พรลิดา แปลว่า
[พรธิดา]
รุ่งสุริยา แปลว่า
ยามเช้า
นโรดม แปลว่า
พระราชา
รันลิตา แปลว่า
ธนาบดี แปลว่า
เจ้าแห่งทรัพย์
ยุคนธ์ แปลว่า
[ยุคล]
วัลรณัฐชญา แปลว่า
สรวิชย์ แปลว่า
[สรวิชญ์]
นรินทร์ภัส แปลว่า
แสงจากผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชน
ภรธิดา แปลว่า
ลูกสาวผู้ค้ำจุน
ดุลยพัฒน์ แปลว่า
ความเจริญที่ทัดเทียมกัน
พลธกร แปลว่า
[พนธกร]
สุรียาภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับของพระอาทิตย์
เพชราวุธ แปลว่า
มีเพชรเป็นอาวุธ
วิสุทธิดา แปลว่า
ความบริสุทธิ์
แสงวรรณ แปลว่า
สีของแสง
ศิวะพล แปลว่า
มีกำลังดุจพระอิศวร
เลอปราชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ฉลาดยิ่ง
พิศสุดา แปลว่า
ลูกสาวที่สวยงาม
วิพาลัก แปลว่า
[วิภาลักษณ์]
ปวันวิสา แปลว่า
[ปวันวิสาข์]
นุชนภางค์ แปลว่า
น้องสาวผู้มาจากฟ้า
พิมรดาพัตร แปลว่า
แบบของเสื้อผ้าที่น่ายินดี
อครนาฏ แปลว่า
หญิงสาวสวยและเป็นใหญ่
อัครนาฏ แปลว่า
หญิงสาวสวยและเป็นใหญ่
อิษฎาอร แปลว่า
หญิงผู้น่าปรารถนา หญิงที่น่าหลงไหล หญิงที่น่ารัก
อักษรจันทร์ แปลว่า
ตัวหนังสือและพระจันทร์
อักษรจัณ แปลว่า
[อักษรจัญจ์]
ลีฬฆวรรณ แปลว่า
มีผิวพรรณงาม
อาคีรา แปลว่า
[อาคิรา]
อาคิอร แปลว่า
[อาคิราอร]
อักษรจัญจ์ แปลว่า
คล่องในการเขียน
สิโรธร แปลว่า
คอ
ลัลลลิต แปลว่า
[ลัลน์ลลิต]
สัชฌกช แปลว่า
ช่างเงิน
ปราชธา แปลว่า
ธัญวรีย์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ณัฏฐานิช แปลว่า
ตัวตนแห่งนักปราชญ์
พรรณนาศักดิ์ แปลว่า
อำนาจแห่งการขยายความ
อาคิราอร แปลว่า
หญิงที่เสมอดวงอาทิตย์
ประสิตา แปลว่า
ขยัน
อภิวิญช์ แปลว่า
[อภิวิชญ์]
ประวรรณวิสา แปลว่า
[ปวันวิสาข์]
พลอยวลัย แปลว่า
กำไลที่ทำด้วยพลอย
พิจิตตรา แปลว่า
คัดเลือกเครื่องหมาย
ภัทรนันทน์ แปลว่า
ผู้มีความยินดีอันประเสริฐ
ปริสรา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่กว่าข้าศึก
ปสิตา แปลว่า
[ประสิตา]
สว่างจิตต์ แปลว่า
ดวงใจที่สว่าง
ปวันวิสาข์ แปลว่า
เดือนหกที่บริสุทธิ์
อุนิก แปลว่า
พิมภรณ์ แปลว่า
แบบอย่างที่ค้ำจุน
พิมพ์ภรณ์ แปลว่า
แบบอย่างที่ค้ำจุน
ศิญาภัสร์ แปลว่า
ผู้มีความรู้เรื่องแสงเป็นยอดยิ่ง
ประทุมารัตน์ แปลว่า
บัวแก้ว
รวิพัฒน์ แปลว่า
เจริญดุจพระอาทิตย์
ธิรา แปลว่า
นักปราชญ์
ศรีทัศณีย์ แปลว่า
[ศรีทัศนีย์]
ราเมศวร แปลว่า
พระรามผู้เป็นใหญ่
นัฐริกา แปลว่า
เกิดมาเพื่อความวิบัติ [ณัฐริกา]
ศรีทัศนีย์ แปลว่า
ความงามที่น่ามอง
ธรัณย์รัตน์ แปลว่า
บ่อเกิดที่มีค่าดุจดวงแก้ว
พริมสิตา แปลว่า
ขุน แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ หัวหน้า
ธนญภพ แปลว่า
ผู้มีความรู้เรื่องทรัพย์ของแผ่นดิน
รจนาวรรณ แปลว่า
ผิวงาม
ณัฐนภา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มาจากฟ้า นักปราชญ์มาจากสวรรค์
พรรวิภา แปลว่า
แสงอาทิตย์ที่ประเสริฐ
ณัชภัคสรณ์ แปลว่า
มีความรู้และโชคเป็นที่พึ่ง
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี