");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 27901-28000 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ิอัญชุลี แปลว่า
ไหว้
วรัณรัชช์ แปลว่า
ผู้มีความรู้เป็นสมบัติอันประเสริฐ
ธัญญ์ทิพาพร แปลว่า
กลางวันอันประเสริฐและเป็นมงคล
ธิษณิน แปลว่า
ผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาด
บดินณภัสร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ด้วยแสงสว่างของปัญญา
ภาสวรรณ แปลว่า
ผิวพรรณผ่องใส, แสงสี
นิเวศ แปลว่า
ที่อยู่, บ้าน, วัง
ศิริรตน์ แปลว่า
ดวงแก้วที่งดงาม, ดวงแก้วที่นำมาซึ่งความเจริญ
ภารสา แปลว่า
อัศวเดช แปลว่า
ม้าที่มีอำนาจ
ิอรกัญญา แปลว่า
หญิงสาวสวย บริสุทธิ์ และงดงาม
ณญา แปลว่า
ปัญญาความรู้
พรรทิพย์พา แปลว่า
[พรรณทิพพา]
อมรกานต์ แปลว่า
รักท้องฟ้า
เยาวเร แปลว่า
[เยาวเรศ]
สามิต แปลว่า
ความเป็นเจ้าของ
ณัฐวีรวรรณ แปลว่า
วงศ์ตระกูลของนักปราชญ์ผู้มีความกล้าหาญ
ภัทร์ธรพิสิฐ แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งความเจริญอันเป็นเลิศ
ศุภสุข แปลว่า
ความสุขที่เป็นเลิศ
กฤษฏ์ แปลว่า
[กฤษฎิ์]
พึงใจ แปลว่า
พอใจ
ภัสส์รดาฉัตร แปลว่า
ผู้ยินดีแล้วในฉัตรที่ส่องแสง
โสมนัส แปลว่า
มีความสุข
อัศวรรณภัค แปลว่า
บุณยเดช แปลว่า
อำนาจแห่งความดี
ภิญญุตา แปลว่า
มีปัญญา
สุภรพิศ แปลว่า
การมองของผู้ทรงไว้ในสิ่งที่ดี
ยณรัช แปลว่า
[ยลรัช]
ธนัสนันท์ แปลว่า
ความยินดีที่มีทรัพย์เป็นม้า
สิฐศิวะ แปลว่า
[สิษฐศิวะ]
ปัณญ์ แปลว่า
[ปัณณ์]
ณัฐมณฑ์ แปลว่า
เครื่องประดับนักปราชญ์
ยลรัช แปลว่า
สมบัติที่น่ามอง
ณัฐนิดา แปลว่า
ผู้ฝึกตนเหมือนนักปราชญ์
ยลรัต แปลว่า
มองด้วยความยินดี
นฤนัฐ แปลว่า
คนผู้ย่อยยับ->[นฤณัฐ]
ยลรัตน แปลว่า
มองดวงแก้ว
สิษฐศิวะ แปลว่า
พระอิศวรผู้เป็นเลิศ
ยลรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วที่งดงาม
อัณณ์ชญาน์ แปลว่า
ความรู้ในตำรา
นฤนัฐฏ์ แปลว่า
คนผู้ย่อยยับ [นฤณัฐฏ์]
ณัทกชรัต แปลว่า
ยินดีในความรู้และดอกบัว
พิมพ์สยาม แปลว่า
ต้นแบบของไทย
นทฐณัฐ แปลว่า
[นทณัฐ]
รุ่งวิมล แปลว่า
สว่างและบริสุทธิ์
ธนันพร แปลว่า
ผู้มีทรัพย์อันประเสริฐ
พงศ์ปณต แปลว่า
เชื้อสายผู้อ่อนน้อม
รมน แปลว่า
[รมณ]
ภคภพ แปลว่า
โชคของแผ่นดิน
เลิศพิสิษฐ์ แปลว่า
ดีเลิศมาก
ยูคยอม แปลว่า
ชื่อนี้มาจากภาษาเกาหลี
เลปกร แปลว่า
ช่างอิฐ ช่างปูน
รดาธร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งความยินดี
วไลพร แปลว่า
[วลัยพร]
ธัญญกาญจน์ แปลว่า
ความดีดุจทองคำ ทองคำอันประเสริฐ
มะเหมี่ยว แปลว่า
ตัวแมลงชนิดหนึ่ง สีดำ มาจากต่างประเทศใช้แก้โลหิตช้ำใน
เวียงพิงค์ แปลว่า
เมืองแห่งแม่น้ำของชาวรามัญ
ศรัณย์รักษ์ แปลว่า
รักษาความเป็นที่พึ่ง
ทิวธาร แปลว่า
แนวแม่น้ำ
สิริปรุฬห์ แปลว่า
เจริญในงาม
วีระชาญ แปลว่า
มีความกล้าและเชี่ยวชาญ
รัตยากร แปลว่า
ธิบด์ธำรง แปลว่า
[ธิบดิ์ธำรง]
ธิบดิ์ธำรง แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งการเป็นผู้นำ
วันนิวัติ แปลว่า
วันกลับ
ธนานุช แปลว่า
น้องสาวผู้มีทรัพย์
สุภาพันธ์ แปลว่า
ความผูกพันธ์อันดีงาม
ภิชาภัช แปลว่า
[พิชาภัช]
ภมร แปลว่า
แมลง
ศักดิ์วิคิด แปลว่า
สิริวัฒนา แปลว่า
ความงามอันประเสริฐ
เมธาวัทน์ แปลว่า
การพูดของนักปราชญ์
ฐนันท์พร แปลว่า
[ธนันพร]
นฤณัฐฏ์ แปลว่า
คนผู้เป็นปราชญ์
นทณัฐ แปลว่า
ปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง
เอกไพลิน แปลว่า
พลอยที่เป็นหนึ่ง
ณัฐวนิดา แปลว่า
หญิงสาวที่เป็นปราชญ์
เพ็ญพยอม แปลว่า
เต็มไปด้วยพะยอม
ธาราวรรณ แปลว่า
สีน้ำ
ประสิทธ์ แปลว่า
[ประสิทธิ์]
ทองเสียน แปลว่า
[ทองเศียร]
ทองเศียร แปลว่า
ศีรษะทอง
นฤมาศ แปลว่า
คนผู้มีค่าดุจทองคำ
ศุภธวดี แปลว่า
[ศุภวดี]
หมัดก่อเฉ็ม แปลว่า
พรรกศร แปลว่า
[ภัคศร]
ธีรวัชร แปลว่า
นักปราชญ์ที่ประดุจเพชร
พรรณทิพพา แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณงามดุจมาจากสวรรค์
ภัคศร แปลว่า
โชคดีในศร
แสงธัญมน แปลว่า
แสงจากใจอันประเสริฐ
ศรกร แปลว่า
ผู้สร้างศร
ระวิภา แปลว่า
แสงพระอาทิตย์
วรรณรัถ แปลว่า
สีของรถ
ทองทิพย์ แปลว่า
ทองเหลืองเนื้อสีสุกปลั่ง บ้างว่าเป็นเนื้อเหรียญกษาปณ์ (สตางค์แดง)
สิมิหลา แปลว่า
[สมิหลา]
ณัฐพงศ์สารี แปลว่า
การเคลื่อนไปของเชื้อสายนักปราชญ์
ทิวานนท์ แปลว่า
กลางวันอันน่ายินดี
อาลิล แปลว่า
[อนิล]
ณัฐวรรษ แปลว่า
ปราชญ์แห่งฝน, นักปราชญ์ผู้ประดุจเป็นสายฝน
วรัช แปลว่า
ผู้เกิดมาประเสริฐ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี