");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 27401-27500 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ณัฏฐญาพัชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้อยู่ในกรอบแห่งความรู้
ศรัญธร แปลว่า
[ศรัณยธร]
ศรัณยธร แปลว่า
ทรงไว้แห่งความเป็นที่พึ่ง
ภููมิภัทร แปลว่า
ผู้ประเสริฐในแผ่นดิน
นิสามณี แปลว่า
แก้วมียามค่ำคืน
ทรงอัปสร แปลว่า
เป็นนางฟ้า
พิมพ์วรรณภา แปลว่า
ผู้เป็นแบบอย่างที่ผิวพรรณผุดผ่อง
ศิราวินท์ แปลว่า
ได้พบลำธาร
สุชาต แปลว่า
ผู้เกิดมาดี
เมธาวัฒน์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เจริญ
สตนันท์ แปลว่า
ยินดีมาก
ปราการ แปลว่า
กําแพงสําหรับป้องกันการรุกราน
ทัศตพร แปลว่า
[ทัตพร]
นทพล แปลว่า
กำลังแห่งลำน้ำ
ณพสร แปลว่า
[นพศร]
ทัษตพร แปลว่า
[ทัตพร]
ศิรพันธ์ แปลว่า
ผูกพันกับสายน้ำ ผูกพันกับลำธาร
บุญญภักดิ์ แปลว่า
จงรักความดี
ภูดิษฐ์ แปลว่า
ภูเขาและท่าน้ำ
เส แปลว่า
เชือนแช
ดลญามาศ แปลว่า
บันดาลให้เกิดความรู้ที่มีค่า
นฤนาถ แปลว่า
คนผู้เป็นที่พึ่ง
พานิช แปลว่า
[พาณิชย์]
พิชญานินท์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ด้วยความรู้ด้วยจิต
พาณิชย์ แปลว่า
การค้าขาย
ศศินทร์ชล แปลว่า
พระจันทร์ผู้เป็นใหญ่กว่าน้ำ
ธนภัค แปลว่า
โชคดีในทรัพย์
รับเงิน แปลว่า
ได้รับเงิน
สันต์ แปลว่า
ความเงียบสงบ
แสงนภา แปลว่า
แสงฟ้า
วรัญทร แปลว่า
[วรันธร]
ธรชญา แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งความรู้
มาร์วิน แปลว่า
[มาวินท์]
พรรณวดี แปลว่า
ผิวพรรณงาม,ผู้เกิดในวงศ์ตระกูลที่ดี
พูน แปลว่า
เพิ่มให้สูงขึ้นให้มากขึ้น
วิรุจน์ แปลว่า
[วิรุจ]
แพรวลิณ แปลว่า
[แพรวรินทร์]
นนท์ธวัช แปลว่า
ธงชัยที่น่ายินดี
นาถรพี แปลว่า
พระอาทิตย์ผู้เป็นที่พึ่ง
สรายุทธ์ แปลว่า
ผู้ที่มีชัยชนะในการรบด้วยศร
นนธวัช แปลว่า
[นนท์ธวัช]
ศุภศิริ แปลว่า
ความงามอันประเสริฐ
ปภาภรณ์ แปลว่า
แสงสว่างแห่งเครื่องประดับ
สกุลพร แปลว่า
เชื้อสายอันประเสริฐ
ปรีดิ์ธนัท แปลว่า
ความอิ่มเอมในความร่ำรวย
ธนัตถ์บดี แปลว่า
เจ้าแห่งประโยชน์ในทรัพย์
รัชพัณณ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีสมบัติ
ภรณ์วลี แปลว่า
คำพูดที่ค้ำจุน
ปลายฝน แปลว่า
ช่วงปลายของฤดูฝน
เนติพัฒน์ แปลว่า
เจริญด้วยกฎหมาย
บุบผา แปลว่า
[บุปผา]
มรุเดช แปลว่า
มีอำนาจดุจเทวดา
วรรณชัย แปลว่า
ผิวพรรณงาม
ปิ่นรสา แปลว่า
ปิ่นที่งดงาม
ภาวินันท์ แปลว่า
แสงสว่างที่น่ายินดียิ่ง
เทอด แปลว่า
เชิดชู
อธิพงค์ แปลว่า
[อธิพงศ์]
อธิพงศ์ แปลว่า
ตระกูลใหญ่
อธิพงษ์ แปลว่า
[อธิพงษ์]
บุญถม แปลว่า
ทำความดีให้บริบูรณ์
อิสริยาภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับยศ
พิชญ์ทิชา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เกิดสองครั้ง
สุวดล แปลว่า
ชั้นที่ดีงาม
ณัฐธัชธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งธงชัยแห่งนักปราชญ์
พะวัง แปลว่า
วิรตา แปลว่า
ผู้งดเว้นจากความชั่ว
สัจพร แปลว่า
ความจริงอันประเสริฐ
ภัทร์ศรัณย์ แปลว่า
เป็นที่พึ่งอันประเสริฐ
สัณฑ์ฤทัย แปลว่า
หมู่ใจ
สัจจพร แปลว่า
ความจริงอันประเสริฐ
สัณห์ฤทัย แปลว่า
ใจที่สุภาพ
จิรัชชา แปลว่า
[จิรัชญา]
ยั่งยืน แปลว่า
คงอยู่ตลอดไป
ธัญพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายแห่งความดี
ทศมน แปลว่า
สิบใจ
นัฏนันทน์ แปลว่า
[ณัฐนันทน์]
แสน แปลว่า
สิบหมื่น,มาก, นัก, เหลือเกิน
พัชรีภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนที่เข้มแข็ง
ลิลิน แปลว่า
ธิดาใจ แปลว่า
ลูกสาวที่รักมากดั่งดวงใจ
ภิลฎา แปลว่า
[พิรดา]
ภิณร์ลฎา แปลว่า
[พิณรดา]
ดวงสุรีย์ แปลว่า
ดวงอาทิตย์
พินทร์ลฎา แปลว่า
[พิณรดา]
พินร์ลฎา แปลว่า
[พิณรดา]
พงศ์สุดา แปลว่า
ลูกสาวผู้มีเชื้อสาย
ภัณร์ฑิลา แปลว่า
[ภัณฑิลา]
พรรณฑิลา แปลว่า
[ภัณฑิรา]
ภลินฎา แปลว่า
บุญนรี แปลว่า
หญิงผู้มีความดี
สลินทิพย์ แปลว่า
[ศรินทร์ทิพย์]
ภิณลฎา แปลว่า
[พิณรดา]
รุณชัย แปลว่า
[รณชัย]
วิภานันทน์ แปลว่า
แสงสว่างอันน่ายินดี
มนุสรา แปลว่า
ปริยวิทย์ แปลว่า
รักในความรู้
มุกครินทร์ แปลว่า
วิยดา แปลว่า
ธิดาองค์ใหญ่ของพระเจ้ากุเรปัน
ภริษา แปลว่า
แพรวรินทร์ แปลว่า
แพรที่เป็นใหญ่ในความประเสริฐ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี