");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 26901-27000 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
พันแสง แปลว่า
พระอาทิตย์
ศศิสัณห์พิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีความเกลี้ยงเกลาดุจจันทร์
ณัชชาอร แปลว่า
หญิงผู้มีความรู้
ปัญฑา แปลว่า
[ปัณฑา]
ปัณฑา แปลว่า
ปัญญา
อรกวี แปลว่า
หญิงผู้เป็นนักประพันธ์
อรุณประไพ แปลว่า
แสงสว่างยามเช้า
สุจินตนา แปลว่า
ผู้คิดดี
วิรัตน์ดา แปลว่า
มีค่ามากดุจแก้ว
รัตติศกุน แปลว่า
นกกลางคืน
วีรธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความกล้าหาญ
ธรรมสร แปลว่า
มีธรรมเป็นอาวุธ
ทองชนก แปลว่า
ทองของพ่อ
ภูวลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะของแผ่นดิน
ศวัสกร แปลว่า
ความมีสิริมงคล
ทองเปลว แปลว่า
ทองคำเปลว
รัตตินันท์ แปลว่า
ยินดีในความมืด
ลลิศา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในคำชื่นชม
วัชรารัตน์ แปลว่า
เพชร
แสงสุริยา แปลว่า
แสงอาทิตย์
อนันดาพร แปลว่า
ประเสริฐมาก
บุญฐริตา แปลว่า
[บุญฐิตา]
เบิก แปลว่า
เปิด
เปรมศรี แปลว่า
มีความสุขในความงาม
ทิฐิพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีความคิดเห็น
ลลิลรัศมิ์ แปลว่า
รัศมีที่งดงาม
ศรัณย์ลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะอันเป็นที่พึ่ง
ศิยาภัสร์ แปลว่า
มูหามะอาลีซ แปลว่า
มาลิณี แปลว่า
[มาลินี]
ธีรัชญาฎา แปลว่า
[ธีรัช]
นิรุทธ์ แปลว่า
ดับแล้ว
สุภาดา แปลว่า
พี่ชายพี่แสนดี
ปาณิษา แปลว่า
[ปาณิศา]
ณฐรม แปลว่า
ความยินดีแห่งนักปราชญ์
ฐปมน แปลว่า
ใจที่ตั้งมั่น
ณฐกมล แปลว่า
หัวใจนักปราชญ์
ศิริเลิศ แปลว่า
งดงามมาก
อัษฏาวุฒิ แปลว่า
ความรู้ทั้ง ๘ ประการ
ณฐชน แปลว่า
หมู่ชนผู้เป็นปราชญ์
ธัญรักษ์ แปลว่า
รักษาความดี
พิยะดา แปลว่า
ธิดาองค์ใหญ่ของพระเจ้ากุเรปัน
ดงกช แปลว่า
หมู่บัว
ศรรตยา แปลว่า
[สัตยา]
ยุทธนันท์ แปลว่า
พอใจในการรบ
สิริณภา แปลว่า
[สิรินภา]
ฮารุ แปลว่า
น้ำพุร้อน(ภาษาญี่ปุ่น)
ศิริจันทรา แปลว่า
พระจันทร์ที่งดงาม
รุจิราภา แปลว่า
แสงสว่างอันสวยงาม
มูนา แปลว่า
ความหวัง ความปรารถนา(ภาษาอาหรับ)
เบญจนภา แปลว่า
ท้องฟ้าทั้ง ๕
สุจียา แปลว่า
[สุจี]
อนุเทพ แปลว่า
เทวดาผู้กำเนิดภายหลัง
ฐษา แปลว่า
[รฐา]
อษฎาวุฒิ แปลว่า
ความรอบรู้แปดประการ
นิรุตน์ แปลว่า
[นิรุทธ์]
นิธรินทณ์ แปลว่า
วนัดดา แปลว่า
[นัดดา]
นบดินทร์ แปลว่า
[นฤบดินทร์]
นิธิรักษ์ แปลว่า
รักษาขุมทรัพย์
นรวัชร์ แปลว่า
ผู้มีสายฟ้า
พิรพล แปลว่า
กำลังแห่งความเพียร
ธนคม แปลว่า
กำไร ที่มาแห่งกำไร
สุจี แปลว่า
ความบริสุทธิ์
ทัตตาภรณ์ แปลว่า
ให้ความค้ำจุนแล้ว
บุญเทิง แปลว่า
ความดีอันสูงส่ง
สรวงสุดา แปลว่า
ลูกสาวที่มาจากสวรรค์
สุภัคธา แปลว่า
[สุภัค]
เมธีศักดิ์ แปลว่า
อำนาจของนักปราชญ์
ไอศิมาภัทร แปลว่า
[ไอศิกาภัทร]
บรรพจ แปลว่า
[บรรพต]
ไอศิกาภัทร แปลว่า
นางผู้เป็นใหญ่และประเสริฐ
ยุดา แปลว่า
ประกอบ
นัทฐิณี แปลว่า
[ณัฏฐินี]
มุจลินทร์ แปลว่า
[มุจลินท์]
ณัฏฐินี แปลว่า
หญิงผู้เป็นปราชญ์
ภัสรลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะของแสงสว่าง
ลภัสสรณ์ แปลว่า
ทรัพย์สมบัติอันเป็นที่พึ่ง
พุทธิคุณ แปลว่า
ผู้รู้ในความดี
ธัญญะสุภางค์ แปลว่า
รูปงามมาก
ณัฐลิตา แปลว่า
[ณัฐลลิตา]
แพรทอง แปลว่า
แพรทอง
รยา แปลว่า
กระแสน้ำ หรือความเร็ว
ธัญญ์ญาดา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
์ณัฐลลิตา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีเสน่ห์
ณัฐพิพล แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีกำลังพิเศษ
อัตถสิริยา แปลว่า
ประโยชน์ของความงาม
วิภาดี แปลว่า
สว่างดี
รุ่งรวิภา แปลว่า
แสงอาทิตย์ยามเช้า
สกนธ์เกียรติ์ แปลว่า
ร่างกายที่มีคำสรรเสริญ
นัยน์วารินทร์ แปลว่า
ความสำคัญของน้ำ
พลอยรินทร์ แปลว่า
พลอยริน แปลว่า
พลอยที่หลั่งไหล
เพียงวารี แปลว่า
ดั่งน้ำ
ทัชตินันท์ แปลว่า
[ทัตตินันท์]
อนุวัติ แปลว่า
ทำตาม ประพฤติตาม
สุมิลตา แปลว่า
[สุมิตรา]
อนันตพรภัทร แปลว่า
ความเจริญและประเสริฐไม่สิ้นสุด
แพรวรรณ แปลว่า
สีของผ้าแพร
มัทธริกา แปลว่า
[พสธริกา]
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี