");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 2601-2700 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
มณฑิตา แปลว่า
ประดับตกแต่งแล้ว
มธุรา แปลว่า
มีรสหวาน น่ารัก มีเสน่ห์
มาศวรัฐ แปลว่า
มีความมั่นคงสูงสุดดุจทองคำ
มุจลินท์ แปลว่า
ต้นจิก
มนันยา แปลว่า
เมธาพร แปลว่า
ประเสริฐเหมือนนักปราชญ์
มินตร์มาดา แปลว่า
แม่กระถิน, ยิ่งใหญ่เหมือนต้นกระถิน
มยุรฉัตร แปลว่า
พนมหางนกยูง หรือเครื่องกั้นบังเป็นชั้น ๆ ทําด้วยหางนกยูง เป็นเครื่องสูง ใช้ในงานพิธีโสกันต์
มนกฤต แปลว่า
ผู้สำเร็จด้วยใจ
มนตร์พัส แปลว่า
ผู้หลงไหลในสายฝน
ยลภัทร แปลว่า
มองสิ่งประเสริฐ
ยศธร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนเกียรติคุณ, ผู้ค้ำจุนยศ
ยุพาพร แปลว่า
หญิงสาวที่ประเสริฐ
ยุวพัชร์ แปลว่า
เยาวชนที่มีความเข้มแข็ง, เพชรน้อย
โยธกา แปลว่า
โยทะกา,ชงโคดอกเหลือง
ยิ่งยศ แปลว่า
มีเกียรติคุณยิ่ง
ยงยุทธ แปลว่า
การรบอย่างกล้าหาญ
ยศธแสนย์ แปลว่า
เกียรติคุณที่เกิดจากทหารพระเจ้าแผ่นดิน
ยงยุทธ์ แปลว่า
ผู้กระทำการรบด้วยความกล้าหาญ
ยศวีร์ แปลว่า
ตำแหน่งอันเกิดจากความกล้าหาญ
ยุทธ แปลว่า
สงคราม การรบพุ่ง
ยุพาวดี แปลว่า
หญิงสาวสวย
ยุพเรศ แปลว่า
นางกษัตริย์ หญิงสาวสวย
ยศวดี แปลว่า
ผู้มียศ
ยุพิน แปลว่า
หญิงงาม
ยุทธศักดิ์ แปลว่า
อำนาจในการรบ
ยศภัค แปลว่า
ผู้โชคดีในยศ
ทินกร แปลว่า
พระอาทิตย์,ผู้ทำให้เกิดกลางวัน
ยศวริศ แปลว่า
ผู้เลิศด้วยยศ
เยาวฤทธิ์ แปลว่า
คนหนุ่มผู้มีอำนาจวิเศษ
ยุทธการ แปลว่า
การรบ, การทําสงคราม
โยษิตา แปลว่า
สตรี, ผู้หญิง
ยศวร แปลว่า
มียศอันประเสริฐ
ยศธนกร แปลว่า
ผู้สร้างเกียรติและความมั่งมี
เยาวพร แปลว่า
ความปราถนาต่อผู้อ่อนวัยกว่า
ยุวธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งชายหนุ่ม
ยุรฉัตร แปลว่า
ยศฐ แปลว่า
ยศ เกียรติ
หยกนภา แปลว่า
หยกสวรรค์
ยศพนธ์ แปลว่า
ผูกพันด้วยยศ
ยุทธยา แปลว่า
สู้ได้,เอาชนะได้
ยศพล แปลว่า
มียศและพลัง
ยุทธกร แปลว่า
ผู้สร้างการต่อสู้
ยุทธศาสตร์ แปลว่า
ความรู้ที่ใช้ในการต่อสู้
ยุทธศร แปลว่า
ศรที่ใช้ในการรบ
ยศฐา แปลว่า
ผู้มั่นคงในยศ
ยืนยง แปลว่า
คงอยู่นาน
ยรรยง แปลว่า
สง่างาม กล้าหาญ
ยาตรา แปลว่า
การเคลื่อนย้าย, การเดินทาง
ยันตระ แปลว่า
ผู้ที่ไกลจากกิเลส
ยศยุทธ แปลว่า
การรบที่น่ายกย่อง
ยศชัย แปลว่า
ผู้ชนะด้วยเกียรติยศ
ยินดี แปลว่า
ดีใจ, ชอบใจ
ยุทธพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยการรบ
ยงยุทธา แปลว่า
ผู้ทำการรบอย่างกล้าหาญ
ยุทธาธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งการรบ
ยุติวิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เที่ยงธรรม
ยุภา แปลว่า
ผู้ส่งเสริมแสงสว่าง
ยศกร แปลว่า
บ่อเกิดของยศ ผู้สร้างเกียรติคุณ
เยาวมาศ แปลว่า
ทองเนื้ออ่อน
ยศพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในยศ
ยอดขวัญ แปลว่า
จุดสูงสุดของมิ่งขวัญ
ยอดธง แปลว่า
จุดสูงสุดของธง
ยลธิดา แปลว่า
ลูกสาวผู้น่ามอง
ยุวัลย์ดา แปลว่า
ยศสรัล แปลว่า
มียศอันเที่ยงธรรม,มีชื่อเสียง
ยุศราวดี แปลว่า
ยุทธ์โยธิน แปลว่า
ทหารผู้ทำการรบ
ยุทธโยธิน แปลว่า
ทหารที่ทำการรบ
ยุทธภูมิ แปลว่า
แผ่นดินที่ทำการรบ
ยุภาวัลย์ แปลว่า
เชื้อสายที่ส่งเสริมความรุ่งเรือง
หยกทิพย์ แปลว่า
หยกสวรรค์
ยุพาพิน แปลว่า
สาวสวย
ยาใจ แปลว่า
ผู้รักษาใจ
ยุธพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายนักรบ
ยศวันต์ แปลว่า
ผู้ละทิ้งแล้วซึ่งเกียรติยศ
หยาดทิพย์ แปลว่า
หยาดฟ้า,งดงาม
ยรรยงค์ แปลว่า
ยิ่งพันธ์ แปลว่า
ผูกพันมาก
ยุภาพร แปลว่า
ส่งเสริมแสงสว่างอันประเสริฐ
ไอยยา แปลว่า
เป็นใหญ่
ยาจิต แปลว่า
เป็นที่ชื่นใจ
หยดพร แปลว่า
หยดที่ประเสริฐ
ยุพี แปลว่า
หญิงสาวสวย
ยศพร แปลว่า
เกียรติคุณอันประเสริฐ
เยาวพล แปลว่า
กำลังของคนหนุ่มสาว
ยศสิกานต์ แปลว่า
เกียรติคุณของผู้ที่ทำให้คนรักพอใจ
เยาวนาถ แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งของหนุ่มสาว
โยษิตานารี แปลว่า
หญิง
โยษิตารี แปลว่า
หญิงผู้มีความเอื้อเฟื้อ
โยษิตานรี แปลว่า
หญิงงาม
ยุพดี แปลว่า
หญิงรุ่น, หญิงสาว
ยุพ แปลว่า
หนุ่มสาว
ยศสรินทร์ แปลว่า
เกียรติติคุณจากการเป็นเจ้าแห่งศร
ยุพาภรณ์ แปลว่า
หญิงที่มีผู้ค้ำจุน, เครื่องประดับของสตรี
ยาพร แปลว่า
ประเสริฐด้วยยา
ยศศรินทร์ แปลว่า
เกียรติติคุณจากการเป็นเจ้าแห่งศร
ยุภาวดี แปลว่า
ผู้ส่งเสริมแสงสว่าง
โยษิตานาคี แปลว่า
นางนาค
โยษิตนารี แปลว่า
ผู้หญิง
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี