");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 26801-26900 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
รัถยา แปลว่า
ทางเดิน
ปัญจมาพน แปลว่า
ป่าทั้ง ๕
ระริน แปลว่า
น้ำ
สุไรยา แปลว่า
กลุ่มดาวลูกไก่(ภาษาอาหรับ)
ยศธน แปลว่า
ทรัพย์ที่ควรยกย่อง
ณัฐชัยพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายของนักปราชญ์ผู้ชนะ
ปวรปราชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
รักเขตต์ แปลว่า
รักชายแดน
พิมภัทร แปลว่า
แบบอย่างของความเจริญ
นัญญาพร แปลว่า
[อนัญญาพร]
ณุฐ แปลว่า
[ณัฐ]
สิงห์เอก แปลว่า
ราชสีห์ผู้เป็นหนึ่ง
ยุทธา แปลว่า
การรบ
ภวิษยาภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับในอนาคตกาล
พิมพ์ภัทร แปลว่า
แบบอย่างแห่งความเจริญ
อนัญญาพร แปลว่า
ประเสริฐกว่าคนอื่น
สกุลยา แปลว่า
ผู้เกิดในสกุลที่ดี
ปฏีรา แปลว่า
ไม้จันทน์หอม
ณัทชัยพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายของผู้มีความรู้และชนะ
นราทัศน์ แปลว่า
คนที่น่ามอง
วรีย์ แปลว่า
ผู้ปรารถนาความเป็นเลิศ
สมฤกษ์ แปลว่า
เวลาที่ดี
สุดากัญญา แปลว่า
ลูกหญิง
ลภัสวีณ์ แปลว่า
พิณแห่งโชค
วรรณริษา แปลว่า
[วรรณวิริษา]
สันทณีรย์ แปลว่า
[สันทนี]
เนียร แปลว่า
น้ำ
บุษยารัตน์ แปลว่า
แก้วสีขาว
ลลิฐา แปลว่า
[ลลิตตา]
อนิวัฒน์ แปลว่า
[อนุวัฒน์]
นราทิพย์ แปลว่า
บุคคลมาจากสวรรค์
ณครินทร์ แปลว่า
[นครินทร์]
ปุญณดา แปลว่า
ผู้มีปัญญาและมีบุญมาก
รัศมีรำไพ แปลว่า
แสงที่งามผุดผ่อง
ภพสัค แปลว่า
แผ่นดินสวรรค์
ศรทิพย์ แปลว่า
ศรของเทวดา
นูรียะห์ แปลว่า
ไพศิษฐ์ แปลว่า
ดีเลิศ
สุทญา แปลว่า
[สุชญา]
มุณีรัตน์ แปลว่า
[มณีรัตน์]
พิชญรัชต์ แปลว่า
ผู้รอบรู้เรื่องเงิน
มั่งมี แปลว่า
ร่ำรวย
พงศ์สุวรรณ์ แปลว่า
เชื้อสายแห่งทอง
วรพิดา แปลว่า
เบญจมาพร แปลว่า
สิ่งประเสริฐ ๕ ประการ
พุด แปลว่า
ชื่อไม้ดอกชนิดหนึ่ง
ศิริวรรณ์ แปลว่า
ผิวงาม
ณัฏฐ์ธนน แปลว่า
ปราชญ์ผู้มีทรัพย์
ปิยนนท์ แปลว่า
ยินดีในความรัก
ศรนันท์ แปลว่า
ยินดีในศร
ยศวรรธน์ แปลว่า
มีชื่อเสียง
วรรณวริษา แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณชุ่มชื่น
วริษรา แปลว่า
[วริศรา]
ปิยะวัชร์ แปลว่า
ผู้รักในสายฟ้า
ธนพิสิษฐ์ แปลว่า
ผู้เป็นเลิศในทรัพย์
อารัญ แปลว่า
อยู่ในป่า มีในป่า
จง แปลว่า
หมาย, หวัง, ตั้งใจ
มัตติพงษ์ แปลว่า
สุพัธนา แปลว่า
[สุพัฒนา]
ประลภย์ แปลว่า
ได้กำไร
ศุภรัก แปลว่า
ความรักที่ประเสริฐ
นารีลักษณ์ แปลว่า
หญิงที่มีลักษณะดี
ประกายกานต์ แปลว่า
ความสว่างไสวอันเป็นที่รัก
อริณญาดา แปลว่า
นนทวัต แปลว่า
ยินดีในความประพฤติ
รม แปลว่า
ชื่นชม, ยินดี, ชอบใจ
ณัฐวรรณ์ แปลว่า
ชนชั้นนักปราชญ์ ผู้มีผิวพรรณงามดุจนักปราชญ์
สิมิลัน แปลว่า
เก้า(ภาษายาวี)
อภิชาดาวีร์ แปลว่า
ผู้เกิดมาดีและมีความกล้าหาญ
อันนามิน แปลว่า
สุธีรักษ์ แปลว่า
ผูู้คุ้มครองโดยนักปราชญ์
ประเสริฐศรี แปลว่า
ดีเลิศในความงาม
สุธิมนต์ แปลว่า
ผู้ปัญญาดี
วัชรศรัณย์ แปลว่า
เพชรอันเป็นที่พึ่ง
สันทัด แปลว่า
ถนัด จัดเจน
พีระภา แปลว่า
แสงสว่างแห่งความเพียร
อภิชาดา แปลว่า
ผู้เกิดมาดี
นรินทน์พร แปลว่า
[นรินทร์พร]
อันนามิล แปลว่า
บุรฑริกา แปลว่า
[บุณฑริกา]
เมสินี แปลว่า
[เมทินี]
ภัทร์ทิรา แปลว่า
[ภัทธิรา]
ป้องเกียรติ แปลว่า
รักษาเกียรติ
ภกร แปลว่า
[ภากร]
ปกร แปลว่า
[ปกรณ์]
มนฤดี แปลว่า
ใจที่มีความสุข,ใจที่มีความยินดี
ศดานันท์ แปลว่า
เป็นชื่อของพรหม
นันท์วริศ แปลว่า
ยินดีในความเป็นเจ้าแห่งความประเสริฐ
พร้อมคุณ แปลว่า
ความดีที่ครบครัน
พิชญ์ภณิตา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นผู้พูด
ภัทรากร แปลว่า
เหตุแห่งความเจริญ
พิชญ์วรา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ลำพอง แปลว่า
แสดงอาการหยิ่งยโส
พรรณวลี แปลว่า
ผิวพรรณที่มีรอยย่น
นิมิตร แปลว่า
[นิมิต]
วัสยษฏิ์ แปลว่า
ถึงซึ่งความเป็นอยู่อันดี
นิมิต แปลว่า
สร้าง แปลง
วัฒน์ธรัช แปลว่า
พระราชาแห่งความเจริญ
ณธเดช แปลว่า
เธอผู้มีอำนาจ
รัตติศกุณ แปลว่า
[รัตติศกุน]
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี