");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 26601-26700 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ภรณ์พิมล แปลว่า
เครื่องประดับที่บริสุทธิ์
เพิ่มพร แปลว่า
ความประเสริฐที่เพิ่มขึ้น
ทินกรญาดา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ประดุจพระอาทิตย์
วิวุฒิ แปลว่า
มีความรู้ดี
สอง แปลว่า
จํานวนหนึ่งบวกหนึ่ง
ฐิติหัทยา แปลว่า
ใจที่มั่นคง
พฤษพร แปลว่า
โคทีประเสริฐ
เมืองขุน แปลว่า
เมืองของขุนนาง
วรณัฐ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
มีบุญ แปลว่า
มีความดี
ธัญสุดา แปลว่า
ลูกสาวผู้ประเสริฐ
ศรัณยฉัตร แปลว่า
ร่มเงาอันเป็นที่พึ่ง
ปริพรรห์ แปลว่า
ทรัพย์สมบัติ
วสุนธรา แปลว่า
แผ่นดิน พื้นดิน
วุฒิเมศร์ แปลว่า
วรธันย์ แปลว่า
โชคอันประเสริฐ,ผู้เลี้ยงดูที่ประเสริฐ
ปศวีย์ แปลว่า
[ปฐวี]
นาราลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะที่เป็นรัศมี
เพ็ญณัฐญา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีความรู้เต็มเปี่ยม
สิริวรัญญา แปลว่า
ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐและเป็นมงคล
ปัศวีย์ แปลว่า
[ปฐวี]
นพนรรท์ แปลว่า
[นพนันท์]
ศรัณย์พงษ์ แปลว่า
เป็นที่พึ่งของเชื้อสาย
นพนันท์ แปลว่า
ความยินดีเก้าประการ
ดำเนิน แปลว่า
เดิน
สร้อยสุนีย์ แปลว่า
สร้อยที่มั่นคงดี
ศรัณย์ฉัตร แปลว่า
ร่มเงาอันเป็นที่พึ่ง
ระบิล แปลว่า
เรื่อง
ศศิอร แปลว่า
หญิงที่งามดุจจันทร์
สนิท แปลว่า
ชิด, แนบชิด
พิมพ์ปภัส แปลว่า
รัศมีแห่งแบบอย่าง
อัศนีพร แปลว่า
สายฟ้าที่ประเสริฐ
สุบัญชา แปลว่า
การสั่งที่ดี
อาราดา แปลว่า
[อารดา]
พรผกา แปลว่า
ดอกไม้ที่ประเสริฐ
ธนณัฐฏ์ แปลว่า
ผู้รู้เรื่องทรัพย์
นพรักษ์ แปลว่า
การคุ้มครองทั้ง ๙
ศุภมาษ แปลว่า
[ศุภมาศ]
ภัทรรณัชย์ แปลว่า
[ภัทรณัช]
วรรณิยา แปลว่า
[วรรณิกา]
สกลศักดิ์ แปลว่า
อำนาจทั้งหมด
ณัฐฤทัย แปลว่า
หัวใจนักปราชญ์
อำพนธ์ แปลว่า
[อำพน]
สายพิรุณ แปลว่า
สายฝน
เพ็ญณภา แปลว่า
[เพ็ญนภา]
ปูรณ์พัฒน์ แปลว่า
ความเจริญที่เต็มเปี่ยม
องค์อร แปลว่า
ร่างกายของหญิง
วินณกันท์ แปลว่า
พินทอง แปลว่า
เก่งในการเล่นพิณ
เพลิน แปลว่า
อาการที่ปล่อยอารมณ์อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ชอบใจจนลืมนึกถึงสิ่งอื่น
เรือน แปลว่า
บ้าน
มินนิสา แปลว่า
เอรีญา แปลว่า
[อารียา]
ภัคร์ภัสสร แปลว่า
แสงจากผู้เป็นใหญ่ในโชค
สิริพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายที่เป็นมงคล
ภัทรณัช แปลว่า
ความรู้อันประเสริฐ
อำพน แปลว่า
มาก ดาษดื่น ล้วน
ภูดนัย แปลว่า
ลูกชายของแผ่นดิน
ธีระพัทธ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน
ธันย์รดา แปลว่า
ยินดีแล้วในโชค
ธณกฤษ แปลว่า
[ธนกฤต]
บุญชิตา แปลว่า
ชนะด้วยความดี
ณัฐชมาภรณ์ แปลว่า
อิสริยาพร แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่และประเสริฐ
ณภคภร แปลว่า
ที่ซึ่งค้ำจุนโชค
นุชเจริญ แปลว่า
น้องสาวผู้ก้าวหน้า
เพียรพิณ แปลว่า
ขยันในการเล่นพิณ
ณัฏฐารมย์ แปลว่า
ความงดงามแห่งปราชญ์
พิชชากรณ์ แปลว่า
กระทำให้เกิดความรู้
พิมพลักษณ์ แปลว่า
เหมือนพิมพ์
เชาวน์ แปลว่า
ความเร็ว, ความไว, ความรวดเร็วของปัญญาความคิด
รัชช์กฤษฎ์ แปลว่า
ข้าวกล้าของพระราชา
สุมงคล แปลว่า
ผู้มีความเจริญ
เมตตาภรณ์ แปลว่า
ความปรารถนาจะให้ผู้อื่นได้สุขดุจดั่งเครื่องประดับตน
พรนลิน แปลว่า
ดอกบัวที่ประเสริฐ
พลัช แปลว่า
เกิดกำลัง
รุ่งรุจ แปลว่า
รุ่งเรือง
สุภาวณี แปลว่า
[สุภาวิณี]
สหลักษณ์ แปลว่า
หลายแบบ
อมรวรรณ แปลว่า
ผิวพรรณดีดุจมาจากสวรรค์
สุมุนาภรณ์ แปลว่า
[สุมนาภรณ์]
วรางคษา แปลว่า
[วรางคณา]
ธัณย์ฑิรา แปลว่า
[ธัญจิรา]
สุปวีณ์กุล แปลว่า
เชื้อสายที่ฉลาดยิ่ง
พัทรศยา แปลว่า
อยู่อย่างมีความสุข อยู่อย่างเจริญ อยู่อย่างดีที่สุด
เพชรปรีชา แปลว่า
ฉลาดดุจเพชร
ศศินทร์ แปลว่า
พระจันทร์ผู้เป็นใหญ่
ปรีชาเพชร แปลว่า
ฉลาดดุจเพชร
ศศิภัทร แปลว่า
ประเสริฐดุจจันทร์
พิมพนา แปลว่า
เหมือนป่า
ประวีร์ แปลว่า
ผู้กล้าหาญยิ่ง
มณเทียน แปลว่า
[มนเทียร]
เลอพงศ์ แปลว่า
ผู้เหนือกว่าวงศ์ตระกูล
ปัณณสรณ์ แปลว่า
หนังสืออันเป็นที่พึ่ง
ณัฐฐิฐา แปลว่า
[ณัฏฐิตา]
ศษิจัญญ์ แปลว่า
ดาวดึงส์ แปลว่า
ชื่อสวรรค์ชั้นที่ ๒ แห่งสวรรค์ ๖ ชั้น
ยลวรี แปลว่า
มองสิ่งดี
วิกิตติ์ แปลว่า
มีชื่อเสียงมาก
ณชนม์ แปลว่า
มีชีวิต
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี