");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 26401-26500 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
สิริรัญญา แปลว่า
[สิริวรัญญา]
ไพล แปลว่า
ชื่อว่านชนิดหนึ่ง ต้นและใบคล้ายขิง หัวสีเหลืองคล้ายขมิ้นใช้ทำยา
ศศิมีนา แปลว่า
พระจันทร์ในราศีมีน
บุญรสา แปลว่า
ความดีที่งดงาม
ทัศพล แปลว่า
กำลังสิบประการ
อันติมะ แปลว่า
สูงสุด
เสกข์สรร แปลว่า
คัดเลือกนักศึกษา
สัตตบงกช แปลว่า
ชื่อบัวหลวงพันธุ์หนึ่ง
สุธากมล แปลว่า
ผู้มีใจมั่นคงดุจแผ่นดิน
นิสาภัช แปลว่า
แสงยามค่ำคืน
พรอุษา แปลว่า
เวลาเช้าที่ดี
เอมิกานต์ แปลว่า
[เอมิกา]
สุณัณณิการ์ แปลว่า
ปรามาส แปลว่า
การจับต้อง, การลูบคลำ
วรรณวรางค์ แปลว่า
ผู้มีผิวงาม
สิทธิฐนี แปลว่า
[สิทธินี]
พัฒณสิทธิ์ แปลว่า
[พัฒนสิทธิ์]
เมฆตะวัน แปลว่า
เมฆและดวงอาทิตย์
นวลฉวี แปลว่า
ผิวกายขาวสวย
ศรัณย์ตา แปลว่า
เป็นที่พึ่งของตา
วัศยา แปลว่า
เชื่อฟัง
ปภิณวิทย์ แปลว่า
มีความรู็แตกฉาน
อรชพร แปลว่า
บริสุทธิ์ยิ่ง
ปานจันทร์ แปลว่า
เหมือนพระจันทร์
สุจาณี แปลว่า
[สุจารี]
พรรณมาศ แปลว่า
มีผิวงามดุจทอง
อรปภัส แปลว่า
หญิงผู้มีความรุ่งเรือง
วิรุจิ แปลว่า
ผู้มีความงามเป็นเลิศ
วงศ์วรรธน์ แปลว่า
เชื้อสายผู้เจริญ
มัณฑการินทร์ แปลว่า
[มัณฑการิน]
ภัณทิตา แปลว่า
[ภัณฑิลา]
มะลิกา แปลว่า
[มัลลิกา]
ธันยมนต์ แปลว่า
หลงไหลในโชค
ปทิต แปลว่า
รุ่งเรืองแล้ว ส่องแสงแล้ว
อภิชาต แปลว่า
เกิดมาดี
สิริโสม แปลว่า
ดวงจันทร์ที่สวยงาม
นีราวรรณ แปลว่า
สีของน้ำ
บวรเศรษฐ์ แปลว่า
เป็นเลิศ ประเสริฐ
รอด แปลว่า
พ้นไป ปราศจาก
วนิสา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในป่า
อัพชินี แปลว่า
กอบัว
บงกชลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะแห่งบัว
สุชเนศ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชน
อนภาพ แปลว่า
[อานุภาพ]
พัณณพัช แปลว่า
ธาวินท์ แปลว่า
[ธาวิน]
สุติมาภร แปลว่า
[ชุติมาภร]
พลิศร แปลว่า
มีพลังอันยิ่งใหญ่
นัฎฐวัฒน์ แปลว่า
[ณัฏฐวัฒน์]
นัฏฐวัฒน์ แปลว่า
[ณัฏฐวัฒน์]
สิษฐ์ฑิฤกษ์ แปลว่า
[สิทธิฤกษ์]
สืบศักดิ์ แปลว่า
สืบทอดอำนาจ
ภัชรพร แปลว่า
[พัชรพร]
ภูมิบดินทร์ แปลว่า
พระราชาของแผ่นดิน
ศุภณัฏฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ธนัญชยา แปลว่า
ชนะด้วยความรู้เรื่องทรัพย์
ปิยะรัตน แปลว่า
ดวงแก้วอันเป็นที่รัก
ธีระชััย แปลว่า
ชัยชนะของนักปราชญ์
มลทิชา แปลว่า
[มนทิชา]
ธัญญฉัตร์ แปลว่า
ร่มเงาอันประเสริฐ
ณัฏฐ์กชพร แปลว่า
นักปราชญ์ที่ประดุจดอกบัวอันประเสริฐ
มุจจรินทร์ แปลว่า
[มุจลินท์]
ธัชพรชัย แปลว่า
ชนะด้วยธงชัยอันประเสริฐ
ปรรณากร แปลว่า
[บรรณาการ]
ทับทิมพล แปลว่า
กำลังแห่งทับทิม
มงกุฎ แปลว่า
เครื่องสวมศีรษะ มียอดแหลมสูง. ว. สูงสุด, ยอดเยี่ยม
อุรารัตน์ แปลว่า
รักมาก
รภากร แปลว่า
[ภากร]
ปารี แปลว่า
[ปาลี]
กฤษภาณุ แปลว่า
มีเกียรติดุจพระอาทิตย์
ศิวะณัฐ แปลว่า
พระอิศวรผู้เป็นจอมปราชญ์
ณฐพงศ์ชัย แปลว่า
เชื้อสายของนักปราชญ์ผู้ชนะ
ชื่น แปลว่า
เบิกบาน ยินดี
ธรรมพร แปลว่า
ความดีอันประเสริฐ
นิเทพ แปลว่า
นวลนาถ แปลว่า
หญิงเป็นที่พึ่ง
ปานิดา แปลว่า
[ปณิดา]
อังศิมา แปลว่า
โปรด แปลว่า
ถูกใจหรือพอใจมาก
นพล แปลว่า
[ณพล]
วลีรักษ์ แปลว่า
คำที่คุ้มครองรักษา
ศิรารัตน์ แปลว่า
สายน้ำที่มีค่า
ปิญชาน์ แปลว่า
ทองคำ
ศีลธรรม แปลว่า
ความประพฤติที่ดีที่ชอบ ศีลและธรรม ธรรมในระดับศีล
พรรนิภา แปลว่า
[พรรณิภา]
นัยฤทธิ์ แปลว่า
อำนาจที่มีความสำคัญ
สังวรณ์ แปลว่า
ความระวัง, ความเหนี่ยวรั้ง, ความป้องกัน
อาภาสิริ แปลว่า
แสงอันประเสริฐ
มงคลรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วอันประเสริฐ
สรันต์ แปลว่า
[ศรัณย์]
อรนาถ แปลว่า
หญิงผู้เป็นที่พึ่ง
ปทัย แปลว่า
โคลงกลอน
จักร แปลว่า
อาวุธในนิยาย รูปเป็นวงกลมและมีแฉก ๆ โดยรอบ
รุ่งทิพภา แปลว่า
ตอนเช้าที่มีสวยงามดั่งแสงสว่างจากสวรรค์
รุจาลักษมิ์ แปลว่า
พระลักษมี(พระชายาแห่งพระนารายณ์)ผู้รุ่งเรือง
ภคนันท์พิมพ์ แปลว่า
แบบอย่างแห่งความยินดีในโชค
เอกอนันต์ แปลว่า
เป็นหนึ่งตลอดกาล
สดุดี แปลว่า
คํายกย่อง คําสรรเสริญ
ณิศวรา แปลว่า
กลางคืนอันประเสริฐ
วริชลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะของน้ำ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี