");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 25901-26000 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
รวิกา แปลว่า
[รวิภา]
ณัฐฑิฌา แปลว่า
[ณัฐทิชา]
ณพวุฒิ แปลว่า
[นพวุฒิ]
สุดาวัลย์ แปลว่า
ลูกสาวผู้เป็นเชื้อสาย
พันธ์ทิพา แปลว่า
วันที่ผูกพัน
ทิพนิพา แปลว่า
[ทิพย์นิภา]
ศิวพร แปลว่า
พรของพระอิศวร, ประเสริฐดุจพระอิศว, พระอิศวรผู้ประเสริฐ
เทวารักษ์ แปลว่า
เทวดาคุ้มครอง
พัชรกัญญกุญช์ แปลว่า
สลิลรัตน์ แปลว่า
แก้วมณีแห่งน้ำ
ณรงค์ธร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งการรบ
ณัชชาชัย แปลว่า
ชนะด้วยความรู้
ศวเหม แปลว่า
ศพที่เป็นทองคำ
มุฑิตา แปลว่า
[มุทิตา]
วิภาภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความงดงาม
ณัณท์พิพัฒน์ แปลว่า
[นันท์พิพัฒน์]
ภาณิชา แปลว่า
แสงสว่างอันบริสุทธิ์
นาถฤทัย แปลว่า
เป็นที่พึ่งของใจ
ศนีปรีย์ แปลว่า
[สุนีย์ปรีย์]
นภาภัทร แปลว่า
ฟ้างาม ท้องฟ้าอันประเสริฐ
อนันท์ แปลว่า
[อานันท์]
นิวัชร แปลว่า
[นิวัติ]
วาสณา แปลว่า
[วาสนา]
ออมทรัพย์ แปลว่า
ประหยัดการใช้ทรัพย์
ธานีวัฒน์ แปลว่า
เมืองที่เจริญรุ่งเรือง
เธวารักษ์ แปลว่า
[เทวารักษ์]
เสาร์ แปลว่า
ดาวเสาร์ พระเสาร์
นันทพันธ แปลว่า
ยินดีในความผูกพัน
พิชาคม แปลว่า
ความรู้อันหลักแหลม
ดั่งดำริ แปลว่า
ดั่งใจคิด
มลฑาทิพย์ แปลว่า
[มณฑาทิพย์]
สิทธนะ แปลว่า
ความสำเร็จในเรื่องทรัพย์
เพ็ญเเข แปลว่า
พระจันทร์เต็มดวง
ศุชานนท์ แปลว่า
เกิดความยินดีในสิ่งประเสริฐ
ศิริวนนท์ แปลว่า
[ศิรินนท์]
ศิธาพิสุทธ์ แปลว่า
ความสำเร็จอันบริสุทธิ์
สิงหะ แปลว่า
ราชสีห์
ปริญพัชร์ แปลว่า
ความรอบรู้ดุจเพชร
ศุภรัตติยา แปลว่า
กลางคืนที่ดี
สมเกียรติ์ แปลว่า
เหมาะสมกับคำสรรเสริญ
พรรณธิภา แปลว่า
[พันธิภา]
ณัฏฐ์ชวัญช์ แปลว่า
[ณัฏฐ์ชวัล]
ปิยะพันธ์ แปลว่า
ผูกพันกับความรัก
สกนต์เกียรติ์ แปลว่า
[สกนธ์เกียรติ์]
นัชพร แปลว่า
[ณัชพร]
เสถียรพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายที่มั่นคงแข็งแรง
ณัฐรภา แปลว่า
[ณัฐภา]
เสริมศิริ แปลว่า
เพิ่มความเป็นมงคล เพิ่มความงาม
ณภัทรพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายที่ดีงามด้วยความรู้
น้ำริน แปลว่า
น้ำที่ไหลลงมา
วิเวก แปลว่า
เงียบสงัดทำให้รู้สึกเปล่าเปลี่ยวใจ เงียบสงัดทำให้รู้สึกวังเวงใจ
พิทูร แปลว่า
ฉลาด รอบรู้ ชํานาญ
ณิชภัค แปลว่า
โชคอันบริสุทธิ์
เพื่อน แปลว่า
ผู้ชอบพอรักใคร่กัน ผู้สนิทสนมคุ้นเคยกัน
ภูษิดา แปลว่า
ประดับประดาแล้ว
ธนพจน์ แปลว่า
คำพูดที่เป็นทรัพย์
ฆฤณ แปลว่า
ผู้ส่องแสงสว่าง
ธนาวุธ แปลว่า
ทรัพย์คืออาวุธ
ภัทรจุฑา แปลว่า
เครื่องประดับที่สวยงาม
พมล แปลว่า
คู่
โอกาส แปลว่า
ช่อง ทาง เวลาที่เหมาะ จังหวะ
ศศิริน แปลว่า
พระจันทร์ที่ไหลออกมาเรื่อยๆ
อดุลวิทย์ แปลว่า
ความรู้มากมาย
ปวิศา แปลว่า
[ปวริศา]
ดนัยวิทย์ แปลว่า
ลูกชายที่มีความรู้
นฤมน แปลว่า
ใจมนุษย์
ดนัยพัชร์ แปลว่า
ลูกชายที่เข้มแข็งดุจเพชร
ดนัยพันธ์ แปลว่า
ลูกชายผู้มีความผูกพัน
ดนัยกฤต แปลว่า
ลูกชายที่สำเร็จแล้ว
วุฒิคุณ แปลว่า
ผู้รอบรู้ในความดี
เนตรินทร์ แปลว่า
ผู้มีตาเป็นใหญ่
วีระโชติ แปลว่า
ความรุ่งเรืองแห่งความกล้าหาญ
ธาดาทิชา แปลว่า
ผู้สร้างฟ้า
ธัญญาวรรณ แปลว่า
ผิวดี
วิชุวัลย์ แปลว่า
ภฤศญา แปลว่า
มีควมรู้มาก
วราญา แปลว่า
ความรู้อันประเสริฐ
สัภยา แปลว่า
ผู้มีตระกูลสูง
พัศนีย์ แปลว่า
[ทัศนีย์]
นาวีรัตน์ แปลว่า
น้ำที่มีค่า
ภธวรรณ แปลว่า
[ภควรรณ]
ทิพย์กัลยา แปลว่า
นางฟ้า นางสวรรค์
ธัญญวลัย แปลว่า
กำไลที่งดงาม
ดนุเดช แปลว่า
มีอำนาจเป็นของตน
สอนชัย แปลว่า
สอนเกี่ยวกับชัยชนะ
พัฒนาทิพย์ แปลว่า
ความเจริญของเทวดา
ดลยุทธ์ แปลว่า
ชั้นรบ
ภานิดา แปลว่า
ผู้ได้รับการแนะนำที่ดี
ดรัลพร แปลว่า
ทับทิมอันประเสริฐ
วนัตตา แปลว่า
[อนัตตา]
วรราณี แปลว่า
พระราชินีที่ประเสริฐ
ไอศิกาท แปลว่า
[ไอศิกา]
ดิษย์ แปลว่า
เป็นมงคล
พรปวีณา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ปภาพร แปลว่า
แสงสว่างอันประเสริฐ
เมวดี แปลว่า
[เมธาวดี]
ดาวประกาย แปลว่า
ดาวที่มีความสว่างสุกใส
พีรฉัตร แปลว่า
ความเพียรอันเป็นร่มเงา
สุชญาดา แปลว่า
ผู้รู้ดี ผู้เข้าใจดี
เพียร แปลว่า
ความขยัน
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี