");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 2501-2600 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ภีรดา แปลว่า
[พีรดา]
ภิสา แปลว่า
แสงสว่างที่ยิ่งใหญ่
ภิสารัตน์ แปลว่า
แก้วอันมีค่าที่มีใหญ่ยิ่ง
ภัคนันท์ แปลว่า
ยินดีในความรู้,ยินดีในโชค
ภัคธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งโชค
ภัทรภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนที่ประเสริฐ
ภัทรนี แปลว่า
[ภัทรณี]
ภรนี แปลว่า
[ภรณี]
ภัชราพรรณ แปลว่า
[พัชราพรรณ]
ภรณี แปลว่า
หญิงที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดี,ชื่อฤกษ์ที่ ๒ ในนักษัตรฤกษ์
ภิญโญ แปลว่า
ยิ่ง ยิ่งขึ้นไป
ภวรัญชน์ แปลว่า
ผู้ทำให้แผ่นดินยินดี, ผู้ทำให้โลกยินดี
ภูวดล แปลว่า
พื้นแผ่นดิน
ภิตินันท์ แปลว่า
ไม่มีคความหมายของชื่อ
ภัสสรชล แปลว่า
รัศมีแห่งสายน้ำ
ภัทรอร แปลว่า
หญิงสาวผู้ประเสริฐ
ภาณุวิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้รุ่งโรจน์ดุจพระอาทิตย์
ภัทรศยา แปลว่า
อยู่อย่างมีความสุข, อยู่อย่างดีที่สุด,ที่อาศัยอันประเสริฐ
ภูริ แปลว่า
แผ่นดิน,ความฉลาด, ปัญญา
ภูริช แปลว่า
ผู้เกิดจากแผ่นดิน
มณฑล แปลว่า
วง เช่น สุริยมณฑล คือ วงรอบดวงอาทิตย์ จันทรมณฑล คือ วงรอบดวงจันทร์
แมนรัตน์ แปลว่า
แก้วแห่งสวรรค์
มานเมตต์ แปลว่า
จิตใจมีเมตตาเอื้อเฟื้อ
มาลินี แปลว่า
ผู้ตกแต่งด้วยพวงดอกไม้
มาลี แปลว่า
ดอกไม้
มนัสวิน แปลว่า
ดังชีวิตจิตใจ
ยมลกร แปลว่า
มือทั้งคู่
มานะชัย แปลว่า
พยายามบากบั่นจนประสบชัยชนะ
มินรญา แปลว่า
ผู้ไม่มีความผิด หรือ คนที่ไม่มีมลทิน
เมธินี แปลว่า
ปราชญ์สตรี
เมรชา แปลว่า
เกิดจากเขาพระสุเมรุ
มะลิวรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวขาวเหมือนดอกมะลิ
มัลลิกา แปลว่า
ดอกมะลิ
นฤชิต แปลว่า
คนที่มีชัยชนะ
มาริสา แปลว่า
ผู้ปราศจากความทุกข์
นฤมนต์ แปลว่า
คนที่มีเสน่ห์
นงนุช แปลว่า
น้องสาว
มินทร์ลดา แปลว่า
มินลดา แปลว่า
ไม่มีความหมายของชื่อ
มินทร์ตรา แปลว่า
มินตรา แปลว่า
ต้นกระถิน
มธุริน แปลว่า
หวานมีเสน่ห์
มาติกา แปลว่า
ทางน้ำไหล, คลอง, เหมือง
มัณฑนา แปลว่า
เครื่องประดับ,การแต่ง
มินตกาญจน์ แปลว่า
ไม่มีความหมายของชื่อ
มาโนช แปลว่า
ความรัก
เมธวิน แปลว่า
มีปัญญา,มีความรู้,ผู้คงแก่เรียน
มณฑา แปลว่า
ไม้พุ่มชนิดหนึ่ง
มณีกาญจน์ แปลว่า
แก้วและทอง
มาลีลักษณา แปลว่า
ดอกไม้ที่มีลักษณะที่ดี
มัสฐียา แปลว่า
มนัสนันท์ แปลว่า
มีใจสุขสำราญ
มารตรี แปลว่า
[มารตี]
มานพ แปลว่า
คน, มนุษย์
มนพร แปลว่า
มีใจประเสริฐ
มนทกานติ แปลว่า
ดวงเดือน,ดวงจันทร์,พระจันทร์
มุนินทร์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
มานิดา แปลว่า
ผู้ที่คนนับถือ
มาโนชย์ แปลว่า
[มโนชย์]
มุกดา แปลว่า
ไข่มุก
มุกดาวรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณงามประดุจไข่มุก
มนัสพันธน์ แปลว่า
ความผูกพันด้วยจิตใจ
โมรา แปลว่า
หินลายชนิดหนึ่ง นับเข้าในพวกหินมีค่า
เมธปิยา แปลว่า
ผู้เป็นที่รักของนักปราชญ์
ใหม่ศิริ แปลว่า
ใหม่และงดงาม
มนสิชา แปลว่า
เกิดในใจ,ความรัก
เมธี แปลว่า
นักปราชญ์
มนัสวิธา แปลว่า
ชนิดของใจ
มนัสดา แปลว่า
ผู้ที่มีจิตใจกว้างขวาง
มาศิตา แปลว่า
ผู้มีทองคำ
มานิตา แปลว่า
ผู้ที่คนนับถือ
มารยาท แปลว่า
กิริยาวาจาที่ถือว่าสุภาพเรียบร้อยถูกกาลเทศะ
มงคล แปลว่า
สิ่งที่นำมาซึ่งความเจริญ
มนัสวีย์ แปลว่า
ผู้ปราถนาในปัญญา
มยุริณ แปลว่า
หนี้ของนกยูง (นกยูงเป็นเจ้าหนี้)
มารียา แปลว่า
มัลลิตา แปลว่า
มีนักมวย
ม่านฟ้า แปลว่า
ม่านสวรรค์,เมฆ
มัทนพร แปลว่า
พรของพระกามเทพ, ประเสริฐดุจกามเทพ
มนัส แปลว่า
ใจ
มธุรส แปลว่า
นํ้าผึ้ง, รสหวาน, อ้อย,ไพเราะ
เมษา แปลว่า
เมษายน
มรกต แปลว่า
อัญมณีชนิดหนึ่งมีสีเขียว
มนตรี แปลว่า
ผู้ปกครอง, ที่ปรึกษา
เมทนี แปลว่า
แผ่นดิน
เมทินี แปลว่า
แผ่นดิน
มณีรัตน์ แปลว่า
แก้วมณี แก้วเพชร แก้วมีค่า
มณฑ์ทรัพย์ แปลว่า
ผู้ประดับด้วยทรัพย์
เมธาสิทธิ์ แปลว่า
ความสำเร็จของนักปราชญ์
เมลดา แปลว่า
เชื้อสายของมารดา
มาลัย แปลว่า
พวงดอกไม้
มนต์ชัย แปลว่า
ชัยชนะที่น่าหลงไหล
เมตตา แปลว่า
ความรักและเอ็นดู ความปรารถนาจะให้ผู้อื่นได้สุข
มาตา แปลว่า
มารดา
มุกอันดา แปลว่า
มุกที่งดงามที่สุด
มณฑกานต์ แปลว่า
ผู้ประดับตนด้วยความรัก
มณฑกาญน์สินี แปลว่า
หญิงที่ประดับตนด้วยทองคำ
มาดา แปลว่า
แม่
มิ่งขวัญ แปลว่า
เป็นที่รักยิ่ง
มาริษา แปลว่า
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี