");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 25501-25600 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
สุริวรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวงามดุจพระอาทิตย์
ณชญาณัฏฐ์ แปลว่า
ธนกชพร แปลว่า
ดอกบัวและทรัพย์อันประเสริฐ,ประเสริฐดุจดอกบัวและมีทรัพย์,ทรัพย์ที่บริสุทธิ์และประเสริฐ
แพรชมพู แปลว่า
แพรสีชมพู
พัชชาภัทร แปลว่า
เพลงไทยทำนองหนึ่งที่เป็นเลิศ
แพรวเพชร แปลว่า
เพชรที่แวววาว
เพ็ชรน้ำหนึ่ง แปลว่า
เพชรน้ำงาม
อิศิตาพัณญ์ แปลว่า
อุรสา แปลว่า
อก-ทรวง
มีพัฒน์ แปลว่า
มีความเจริญ
มีทรัพย์ แปลว่า
มีทรัพย์สินเงินทอง
ณฐมนัส แปลว่า
หัวใจนักปราชญ์
อรอารีย์ แปลว่า
หญิงผู้มีความเอื้อเฟื้อ
ศิร์ธนัฐ แปลว่า
[ศิร์ธนัท]
สุทธิโชค แปลว่า
โชคอันบริสุทธิ์
ทองไพ แปลว่า
ทองคำหนักหนี่งไพ
พริมารตี แปลว่า
ผู้มีความยินดียิ่งในสิ่งประเสริฐ
พราวมณี แปลว่า
แก้วมีค่าที่แวววาว
ภาณุวัชร แปลว่า
อาทิตย์และสายฟ้า
ศักดิ์ภูมินทร์ แปลว่า
อำนาจของพระราชา
ิุอุดม แปลว่า
สูงสุด ยิ่ง เลิศ มากมาย บริบูรณ์
นครพิงค์ แปลว่า
เมืองแห่งแม่น้ำของชาวรามัญ
ธิดาวดี แปลว่า
ลูกสาว
บุญพิทักษ์ แปลว่า
ความดีรักษา
ปิ่นปทุม แปลว่า
ปิ่นปักผมและดอกบัว
มนต์ปรินทร แปลว่า
คาถาที่เป็นใหญ่กว่าคนอื่น
ปิ่นอุบล แปลว่า
ปิ่นปักผมและดอกบัว
อุบลจันทร์ แปลว่า
ดอกบัวและพระจันทร์
ปิ่นจันทร์ แปลว่า
ปิ่นและพระจันทร์
นรินโชติ แปลว่า
[นรินทร์โชติ]
สุรักษ์ แปลว่า
ผู้คุ้มครอง
ดุจเดือนดารา แปลว่า
เปรียบดังพระจันทร์และดวงดาว
วุฒกร แปลว่า
บ่อเกิดของความเจริญ
ศรีอำไพ แปลว่า
งามสว่างสุกใส
ภาณุรุจ แปลว่า
รุ่งโรจน์ดุจดวงอาทิตย์
ทิศากร แปลว่า
เกิดจากทิศ
ธัญสมร แปลว่า
หญิงงามและดี
เชฏฐ์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่
ปรียาพร แปลว่า
ผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ
นวนพ แปลว่า
โรม แปลว่า
รบ
ธีราธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งนักปราชญ์
นวัช แปลว่า
เกิดใหม่ ผู้เยาว์วัย
พันธมิตร แปลว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐที่จะช่วยเหลือกันตามสนธิสัญญาที่ทําไว้ เพื่อร่วมรบหรือเพื่อการป้องกันร่วมกัน
ปิ่นหยก แปลว่า
ปิ่นปักผมที่ทำจากหยก
พิรดา แปลว่า
ผู้มีความเพียร,ผู้มีความกล้าหาญ
ธณัญญา แปลว่า
[ธนันญา]
มาตรการ แปลว่า
วิธีการที่ตั้งเป็นกฎ ข้อกำหนด ระเบียบ
ศิร์ธนัท แปลว่า
ยอดเศรษฐี
ภาพิมลวรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณสะอาดหมดจดดุจแสงสว่าง
ภาพิมลวัลย์ แปลว่า
สายที่สะอาดหมดจดดุจแสงสว่าง
นันธ์หทัย แปลว่า
[นันท์หทัย]
เเสงเพชรา แปลว่า
แสงเพชร
เปรมณพิญ์ แปลว่า
[เปรมณพิชญ์]
อวิกาณัฐ แปลว่า
นักปราชญ์ที่ประดุจเพชร
นันท์หทัย แปลว่า
ใจที่ยินดี
สมิทธิ์พงษ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้สำเร็จพร้อม
สุวภีร์ แปลว่า
รัฐพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายของประเทศ
อรพินธ์ แปลว่า
[อรพินท์]
นัฏธิดา แปลว่า
[ณัฐธิดา]
บุญญาภัทร แปลว่า
ความดีอันประเสริฐ
แน่งน้อย แปลว่า
อรชรอ้อนแอ้น
สรรทัศน์ แปลว่า
เลือกที่จะดู
พัชร์หทัย แปลว่า
ใจเพชร
เมฑิตา แปลว่า
ธัญภักดิ์ แปลว่า
ความซื่อสัตย์อันประเสริฐ
ระมินทร์ แปลว่า
[รามินทร์]
ประภัทรศร แปลว่า
[ประภัสสร]
ณัชยา แปลว่า
[ณัฐชยา]
รามินทร์ แปลว่า
พระรามผู้เป็นใหญ่
สายไหม แปลว่า
ชื่อขนมชนิดหนึ่ง ทำด้วยน้ำตาลซึ่งใช้เครื่องปั่นจนเป็นเส้นฝอย ๆ คล้ายเส้นไหม
ปุญณ์ แปลว่า
[ปุณณ์]
ปุญฑชรัศมิ์ แปลว่า
[ปุญชรัสมิ์]
ปรัชญ์วรกิตติ์ แปลว่า
วิชาที่ว่าด้วยความรู้และความจริงซึ่งมีชื่อเสียงอันประเสริฐ
ปิ่นกนก แปลว่า
เครื่องประดับสําหรับปักผมที่มุ่นเป็นจุกทำด้วยทองคำ
สมภาร แปลว่า
พระที่เป็นเจ้าอาวาส
บุุญเลิศ แปลว่า
ดีมาก
พิทยารัตน์ แปลว่า
ความรู้ที่มีค่ายิ่ง
กัญชลิกา แปลว่า
สตรีผู้อ่อนน้อม
รามณรงค์ แปลว่า
การรบของพระราม
ณิชดาภา แปลว่า
ความบริสุทธิ์และสว่างมาก
พิมอักษร แปลว่า
พิมพ์ตัวหนังสือ
ศรีวงศ์ แปลว่า
เชื้อสายที่ดี
มนรัก แปลว่า
ใจรัก
บรรเทา แปลว่า
ทุเลาหรือทําให้ทุเลา
อภิเชฐ แปลว่า
เป็นใหญ่มาก
อุมารัศมิ์ แปลว่า
รัศมีแห่งองค์พระอุมา
ศิริเกษ แปลว่า
[ศิริเกศ]
พธูศิริ แปลว่า
เจ้าสาวที่งดงาม
อัสณีย์ แปลว่า
[อัสนี]
ไพลินรัศมิ์ แปลว่า
รัศมีของไพลิน
ศศิรัศมี แปลว่า
รัศมีจันทร์
โศภิตศรา แปลว่า
ศรงาม
โศภิตสรา แปลว่า
ศรงาม
โศภิตศุลี แปลว่า
พระอิศวรผู้ทรงศิริโฉม
ศุจีรัศมิ์ แปลว่า
รํศมีที่บริสุทธิ์
วรวัฒนา แปลว่า
ความเจริญที่ประเสริฐ
วรนันท์ แปลว่า
ความยินดีอันประเสริฐ
ศุรัชฎา แปลว่า
ผู้มีเงิน
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี