");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 24901-25000 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
เอกานรินทร์ แปลว่า
พระราชาผู้เป็นที่หนึ่ง
เอกนครินทร แปลว่า
ผู้เป็นที่หนึ่งในเมือง
เอกนรินทร แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในหมู่กษัตริย์
นิโลบล แปลว่า
บัวขาบ
อรนัย แปลว่า
หญิงสาวที่มีความสำคัญ
สุญาณี แปลว่า
ผู้มีปัญญาดี
นทนนท์ แปลว่า
สายน้ำที่น่ายินดี
สุบรรณวัต แปลว่า
พญาครุฑผู้ประพฤติดี
อัญรัตน์ แปลว่า
ของมีค่า ของมีค่าที่แตกต่าง
วิลดา แปลว่า
เถาวิเศษ
ณัฏณิชา แปลว่า
[ณัฐณิชา]
ดนุชา แปลว่า
ลูกหญิง
นล แปลว่า
เปล่งแสง
วรรณภาวดี แปลว่า
หญิงผู้มีผิวสดใสดุจแสงอาทิตย์
ปริญญรัตน์ แปลว่า
ความรอบรู้มีค่าดุจแก้วมณี
พงษ์ณัชวิชญ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีความรู้
อัญญดา แปลว่า
[อัญญาดา]
ปิยมาศ แปลว่า
ทองอันเป็นที่รัก
รัตนชากานต์ แปลว่า
การเกิดขึ้นของแก้วอันเป็นที่รัก
ศิระคชรัฏน์ แปลว่า
[ศิรคชรัตน์]
สี แปลว่า
สี
สรสิริ แปลว่า
ลูกธนูมงคล
สรศิริ แปลว่า
ลูกธนูมงคล
รฐาปวีร์ แปลว่า
ประเทศที่กล้าหาญยิ่ง
พราววรินทร์ แปลว่า
แสงสว่างจากความเป็นใหญ่ในความเจริญ
พิชญ์นภัทร แปลว่า
[พิชญ์ณภัทร]
ธัญวะรัทน์ แปลว่า
[ธัญวรัท]
ปัณฑิกา แปลว่า
ผู้ฉลาด
อชิรวุฒิ แปลว่า
ลานความรู้
ปภาพินท์ แปลว่า
พบแสงสว่าง
ปนันท์ภัทร แปลว่า
[นันทภัทร]
อิธิพล แปลว่า
[อิทธิพล]
ภัสวรินทร์ แปลว่า
แสงแห่งความเจริญอันยิ่งใหญ่
ณรัณญา แปลว่า
[นรัญญา]
อิศรินทร์ แปลว่า
[อิศรี]
พัชณี แปลว่า
[พัชนี]
ณัฐิกานต์ แปลว่า
[ณัฏฐิกา]
สุบรรณ แปลว่า
ครุฑ
บุษรัตน์ แปลว่า
[บุษยรัตน์]
เพ็ญสินี แปลว่า
หญิงผู้มีความงามดุจจันทร์เพ็ญ
ณัฐวัลย์ แปลว่า
เชื้อสายนักปราชญ์
ธนคุณ แปลว่า
มีความดีเป็นทรัพย์
ภฑิล แปลว่า
ผู้กล้าหาญ
ณัฐณัชชา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ทำความรู้ให้เกิด
ธนาวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในทรัพย์
สรา แปลว่า
เทวดา ทิพย์
ส่งแสง แปลว่า
ส่องแสง
ศรันยา แปลว่า
[ศรัณยา]
อัศนัย แปลว่า
[อัสนัย]
ณัฏฐชิชา แปลว่า
[ณัฏฐณิชา]
สขิลา แปลว่า
นุ่มนวล อ่อนหวาน
ธนันต์ญดา แปลว่า
[ธนันญาดา]
ธมนต์ แปลว่า
กำจัดมลทิน
อลิสชา แปลว่า
การเกิดของสตรีผู้ยิ่งใหญ่ดุจนางพญาผึ้ง
วัชรพง แปลว่า
เพชรที่อยู่ในป่า
เทอดภูมิ แปลว่า
ผู้ยกย่องแผ่นดิน
นาราเทพ แปลว่า
เทวดาแห่งสายน้ำ
ประกายฟ้า แปลว่า
ฟ้าแลบ
ปนััดดา แปลว่า
เหลน (คือ ลูกของหลานปู่)
ณัทพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายของผู้ให้ความรู้
ณัฎฐ์วรดา แปลว่า
ปราชญ์อันประเสริฐ
วิยพันธ์ แปลว่า
[วิริยพันธ์]
ณัฏฐ์ภัทรา แปลว่า
ปราชญ์ผู้เจริญ
ณัฏฐ์กัลยา แปลว่า
หญิงงามผู้มีความรู้
ดวงรวย แปลว่า
มีชะตาที่จะร่ำรวย
ณัฏฐ์ธันวา แปลว่า
ปราชญ์ที่เกิดเดือนธันวาคม
ณัฐธันวา แปลว่า
ปราชญ์ที่เกิดเดือนธันวาคม
ธีร์ธันย์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีโชค
ดาราทิพย์ แปลว่า
ดวงดาวในสวรรค์
สุระเทพ แปลว่า
เทวดา
สุรทัศน์ แปลว่า
การมองของเทวดา
ทีฆทัศน์ แปลว่า
มีสายตายาว คาดการณ์ได้ไกล
พงษ์ชนก แปลว่า
เชื้อสายของบิดา
สมัน แปลว่า
ชื่อสัตว์เคี้ยวเอื้องชนิด
อนาวร แปลว่า
ไม่เจริญ(ไม่ควรนำมาตั้งชื่อ)
มฤชา แปลว่า
[นฤชา]
ทองเริ่ม แปลว่า
การตั้งต้นแห่งการมีทอง
ณศวรรณ แปลว่า
[พศวรรณ]
รุณภพ แปลว่า
[รณภพ]
พิษณุชัย แปลว่า
ชัยชนะของพระนารายณ์
ทิพย์กมล แปลว่า
ใจของเทวดา
พนิตนันท์ แปลว่า
ยินดีในการเป็นที่รักยิ่ง
ปุณวิชญ์ แปลว่า
ผู้มีความรู้อันเต็มเปี่ยม
ภูวดิษฐ์ แปลว่า
ท่าน้ำของแผ่นดิน
นวลแพร แปลว่า
ผ้าแพรมีสีขาวนวล
สันต แปลว่า
เงียบสงบ
พรรธน์นล แปลว่า
เจริญงอกงามด้วยแสงสว่าง
วิรุต แปลว่า
ผู้มีเสียง
พสิทธิ์ แปลว่า
[พสิษฐ์]
พิมพ์แก้ว แปลว่า
เหมือนแก้ว
ภรชัย แปลว่า
ผู้ค้ำจุนชัยชนะ
ณัฎฐวัฒน์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เจริญ
ณิชาภัส แปลว่า
แสงสว่างอันบริสุทธิ์
ณฐรักษ์ แปลว่า
ผู้ที่นักปราชญ์รักษา
นฤมิตร แปลว่า
ผู้ที่เป็นมิตร
ณัฏฐ์วิร แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีความกล้าหาญ
สิทธิการ แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
อิทธิพร แปลว่า
พรที่ทำให้ประสบความสำเร็จ
นิสานาฏ แปลว่า
ผู้ร่ายรำในเวลากลางคืน
พริมสินี แปลว่า
หญิงผู้ประเสริฐ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี