");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 24401-24500 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
สมปรารถนา แปลว่า
ได้ดั่งตั้งใจ
เทพนม แปลว่า
ชื่อรูปหรือลายมีเทวดาประณมมือ
อรุชาสิริฒ์ แปลว่า
[อรุชาสิริ]
พชรภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับที่ทำด้วยเพชร
ศักดิ์มนตรี แปลว่า
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่มีอำนาจ
นิชธาวัลย์ แปลว่า
มีความบริสุทธิ์เป็นของตน มีความสุขเป็นนิรันดร
พัสพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีอำนาจ
นิรินธนา แปลว่า
หมดกิเลส
บุษยาภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับพลอยสีขาว
วริสสรา แปลว่า
[วริศรา]
มาณพ แปลว่า
ชายหนุ่ม ชายรุ่น
อนงค์ทิพ แปลว่า
นางฟ้า
วันวิสาข แปลว่า
วันเพ็ญเดือน ๖
อนวรรษ แปลว่า
ไม่มีฝน
ธีรณภัศร แปลว่า
[ธีรนภัส]
ณัฏฐ์ชญาภรณ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีความรู้เป็นเครื่องประดับ
วรรสิริ แปลว่า
[วรรณสิริ]
พรรณโพยม แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณดุจท้องฟ้า
ณัทธิดา แปลว่า
ลูกสาวผู้ให้ความรู้
เอกวัฒน์ แปลว่า
เป็นที่หนึ่งในความเจริญ
ทวีรัชต์ แปลว่า
เงินที่เพิ่มขึ้น
พีระชัย แปลว่า
ชัยชนะอันกล้าหาญ
อัณณ์นารา แปลว่า
สายน้ำ
ณัฐจารีย์ แปลว่า
ผู้มีความประพฤติที่ดีดั่งนักปราชญ์
ดรุณาณัฐ แปลว่า
ปราชญ์ที่อายุน้อย
พงษ์พิภักดิ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้ภักดียิ่ง
ศักย์สรณ์ แปลว่า
อำนาจอันเป็นที่พึ่งพา
พิมพ์ภาภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนแบบอย่างดุจแสงสว่าง
ทแกล้ว แปลว่า
ผู้กล้า ทหาร
อาทิตญา แปลว่า
[อาทิตยา]
ธัญวรินทร์ แปลว่า
สายน้ำแห่งโชคที่ยิ่งใหญ่
อาทิตติญา แปลว่า
[อาทิตยา]
อาทิตยาภา แปลว่า
แสงอาทิตย์
ณัฐติภากรณ์ แปลว่า
[ณัฏฐิภากรณ์]
ณัฐติกาญภรณ์ แปลว่า
เมธธ์ แปลว่า
[เมธ]
วรรณทิพย์ แปลว่า
มีผิวงามดุจผิวของเทวดา
สมพรพรรณ์ แปลว่า
ผู้มีผิวงามอันประเสริฐดั่งใจหวัง
มณฑป แปลว่า
เรือนยอดขนาดใหญ่มีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือเป็นรูปตัด
สงวนศิลป์ แปลว่า
ถนอมรักษาไว้ซึ่งศิลปะ
วีรภรณ์ แปลว่า
ความกล้าหาญที่ค้ำจุน
ปภัสร แปลว่า
[ปภัสสร]
ศรารักษ์ แปลว่า
ศรที่คุ้มครองรักษา
วีณาภัสสร์ แปลว่า
แสงสว่างแห่งพิณ
อิงดาว แปลว่า
ใกล้ชิดดาว
ภาดล แปลว่า
ชั้นที่มีแสงสว่าง กระทำแสงสว่าง
มณฑ์ปวีร์ แปลว่า
เครื่องประดับของผู้กล้าหาญยิ่ง
เณฏิรัตน์ แปลว่า
[เนติรัตน์]
ศุภวัฒ แปลว่า
[ศุภวัฒน์]
ประจิม แปลว่า
ทิศตะวันตก
ณัฐธิมา แปลว่า
เธียรวิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีความรู้ มั่นคงในความรู้
นัดดาเพ็ญ แปลว่า
หลานสาวที่งดงาม
ณัฐชพร แปลว่า
[ณัชพร]
สัจมน แปลว่า
จริงใจ
ธันย์ภัคนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในโชคที่รุ่งเรือง
ธัญทัต แปลว่า
ให้โชคแล้ว
ศศิณัฐ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ประดุจจันทร์
เทพไท แปลว่า
เทวดาผู้เป็นใหญ่
อดุเดช แปลว่า
มีอำนาจไม่สิ้นสุด
นรินทร์ธัช แปลว่า
ธงชัยของผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชน
อิทธิ แปลว่า
ฤทธิ์ อํานาจศักดิ์สิทธิ์ ความเจริญ ความสําเร็จ ความงอกงาม
สิริวนนท์ แปลว่า
[สิรินนท์]
นันทิญา แปลว่า
ผู้มีความยินดีในความรู้
มนินธ์ แปลว่า
ใจที่สว่างโชติช่วง
ปภาวิช แปลว่า
รัศมีแห่งความรู้
ประวีณ์นุช แปลว่า
น้องสาวที่ฉลาด
ณฐาภพ แปลว่า
ปราชญ์ของแผ่นดิน
สุทธิโรจน์ แปลว่า
ความรุ่งเรืองที่บริสุทธิ์
พนาไพร แปลว่า
ป่า
บุญญารัศม์ แปลว่า
รัศมีของความดี
พัฒนกิตร แปลว่า
[พัฒนกิตติ]
รัตนพันธ์ แปลว่า
ผูกพันด้วยแก้วมีค่า
ศิริวัณต์ แปลว่า
[ศิริวรรณ]
สุพิศตรา แปลว่า
เครื่องหมายแห่งทองที่ดี
นิวัฒ แปลว่า
[นิวัต]
เทียนพรรษา แปลว่า
เทียนขนาดใหญ่และยาวเป็นพิเศษกว่าเทียนชนิดอื่นสําหรับจุดในโบสถ์บูชาพระตั้งแต่วันเข้าพรรษา
ทัณฑิกา แปลว่า
ชื่อกาพย์ชนิดหนึ่ง มีกลอนสัมผัสกันคล้ายกาพย์สุรางคนางค์
ทรงรัฐ แปลว่า
ครองเมือง ครองประเทศ
ทวีรัฐ แปลว่า
ประเทศที่ขนาดใหญ่ขึ้น
ทิพธัญญา แปลว่า
โชคจากฟ้า โชคจากสวรรค์
วิศิฎ์ แปลว่า
[วิศิษฏ์]
อรุณยุพา แปลว่า
ยามเช้าของหญิงงาม
โสภิษา แปลว่า
[โสภิตา]
อทิติยาภา แปลว่า
[อาทิตยาภา]
สุดรัก แปลว่า
รักมาก
อทิตยาภา แปลว่า
แสงพระอาทิตย์
ปัญญาพล แปลว่า
กำลังแห่งปัญญา
เบญจวรรณ์ แปลว่า
ห้าสี
สีประไพ แปลว่า
สีสันสวยงาม
ศนทญา แปลว่า
[สนธยา]
บรรณวัชร แปลว่า
หนังสือที่มีค่าดุจเพชร
สมจินตนา แปลว่า
เหมือนใจคิด
พรสุภา แปลว่า
ความงามอันประเสริฐ
นรชัย แปลว่า
คนผู้ชนะ
สณธะญา แปลว่า
[สนธยา]
รตินันท์ แปลว่า
ความยินดี ความชอบใจ
บัวไลย์ แปลว่า
บัวที่แกะสลัก
มะลิลาวัลย์ แปลว่า
เครือเถาของมะลิ
ภัตปภา แปลว่า
แสงสว่างแห่งอาหาร
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี