");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 24101-24200 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ใบตาล แปลว่า
ใบของต้นตาล
ธชรัฐ แปลว่า
เครื่องหมายบอกลักษณะประเทศ
ทัศวลัย แปลว่า
กำไลข้อมือทั้งสิบ
ศริณญา แปลว่า
รุ่งเรืองด้วยปัญญาความรู้เป็นสิริมงคล
ริทธินาถ แปลว่า
[ฤทธินาถ]
วรานนท์ แปลว่า
ยินดีในความเจริญ
รตีรักษ์ แปลว่า
ยินดีในการปกป้อง
วรุุตฒิพงษ์ แปลว่า
ปัญญณี แปลว่า
หญิงผู้มีปัญญา
มีศิลป์ แปลว่า
ผู้กระทำได้
สุพัชรินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่เพราะเพชร
ปิยสิทธิ์ แปลว่า
ความสำเร็จในความรัก
เสมอ แปลว่า
เท่ากัน, ปานกัน, เหมือนกัน
พรสิริ แปลว่า
ความดีอันประเสริฐ
สวาท แปลว่า
ความอร่อย, ความหวาน ความชุ่มชื่น ความน่ารัก
นราภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับของคน
ณัฐปดิลภ์ แปลว่า
พัฒนากร แปลว่า
ผู้ทําความเจริญ ผู้ทําการพัฒนา
ธนาพิพัฒน์ แปลว่า
เจริญในทรัพย์
พิมพ์ศิริอร แปลว่า
หญิงที่มีความงามดุจถอดออกมาจากแบบ
สิทธิพงค์ แปลว่า
[สิทธิพงศ์]
อทิติยา แปลว่า
ยาของโลก
ดาวฤณท์ แปลว่า
[ดาวพฤนท์]
พฤฒิชัย แปลว่า
ชัยชนะอันยิ่งใหญ่
นภัสร์นันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในแสงบนท้องฟ้า
ภูเมศ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
มัยฤทธิ์ แปลว่า
บันดาลให้เกิดความสำเร็จ
สมมาส แปลว่า
เสมอพระจันทร์
นภเกตน์ แปลว่า
ตะวัน , ธงบนฟ้า , พระอาทิตย์
ทัศทรวง แปลว่า
เต็มใจ
อณิษฐ์ แปลว่า
เล็กที่สุด
พิชามญย์ แปลว่า
[พิชามญชุ์]
มัทนี แปลว่า
กามเทพ
สิริวัฒน์ แปลว่า
ความเจริญอันเป็นมงคล
เดือนเต็ม แปลว่า
พระจันทร์เต็มดวง
เอกอธิษฐ์ แปลว่า
ผู้น่าปรารถนายิ่งที่สุด หรือผู้ตั้งมั่นเป็นหนึ่ง
ดัษธร แปลว่า
[ดัสกร]
พัชร์ลิน แปลว่า
ไม่มีความหมายควรใช้คำว่า พัชรินทร์ จะดีกว่า
ภัทษร แปลว่า
[ภัสสร]
ภัทศร แปลว่า
ศรอันประเสริฐ
ทณษร แปลว่า
[ธนสร]
สายรุ่ง แปลว่า
ความรุ่งเรืองของเชื้อวงศ์
พันทะนัน แปลว่า
[พันธนันท์]
นิลาวรรณ แปลว่า
ผิวเข้ม
เพ็ญทิภา แปลว่า
[เพ็ญทิพา]
สิริวรัทย์ แปลว่า
ผู้มีความกรุณาที่ประเสริฐ
ธนัตฤนันท์ แปลว่า
ณวรันย์ แปลว่า
วุฒิวัฒน์ แปลว่า
เจริญในความรู้
ไอญากาญจน์ แปลว่า
อินท์พิทักษ์ แปลว่า
ผู้ที่พระอินทร์คุ้มครองรักษา
ศยวรพัฒณ์ แปลว่า
[ศยวรพัฒน์]
วรรณศักดิ์ แปลว่า
ชนชั้นของผู้มีอำนาจ
ณิจคาดิณทน์ แปลว่า
ปฐมา แปลว่า
ที่หนึ่ง
สินมหัต แปลว่า
มีทรัพย์สินมาก
เพ็ง แปลว่า
เต็ม
สุภิภัทรา แปลว่า
ภูชยา แปลว่า
ผู้ชนะในโลก
ณัฐพกรณ์ แปลว่า
พันกรณ์ แปลว่า
การกระทำพันประการ
พันกรณ แปลว่า
การกระทำพันประการ
วรชา แปลว่า
ผู้เกิดมาประเสริฐ
พงษ์ธิพุทธ แปลว่า
สะกดผิดควรใช้คำว่า พุทธิพงษ์ ถึงจะถูกต้อง
วรรณฑินีย์ แปลว่า
สมชิต แปลว่า
ชนะราบคาบ
แบแหมะ แปลว่า
เศรษฐีณัฐ แปลว่า
เศรษฐีและนักปราชญ์
ณัทชพร แปลว่า
สิรพัธน์ แปลว่า
ความผูกพันอันเป็นหนึ่ง
ณัฐฏณิชา แปลว่า
ฉลาดและบริสุทธิ์
มิ่งสมร แปลว่า
นางงามซึ่งเป็นที่รักและเป็นสิริมงคล
สุชาธิษณ์ แปลว่า
วสันต์พรรษ แปลว่า
ปีแห่งฤดูใบไม้ผลิ
เฌอร์ลินทร์ แปลว่า
มัฑธนากร แปลว่า
[มัณฑนากร]
แสงเพ็ชร แปลว่า
แสงของเพชร
ประกายเพ็ชร แปลว่า
แสงที่กระจายออกมาจากเพชร
นวธันต์ แปลว่า
[นวธันย์]
รัตนิยา แปลว่า
อมลสิริ แปลว่า
งามอย่างบริสุทธิ์
บุณยวีร์ แปลว่า
มีความดีและความกล้าหาญ
นนทวัชร์ แปลว่า
เพชรที่น่ายินดี
ณัฎฐาพัชร์ แปลว่า
นักปราชญ์ที่มีค่าประดุจเพชร
สุวิตานันท์ แปลว่า
ความยินดีในความเจริญรุ่งเรืองของความเป็นอยู่
์ภัควลัชญ์ แปลว่า
[ภัควลัญชญ์]
นุชนาท แปลว่า
น้องสาวผู้มีชื่อเสียง
ทศณัท แปลว่า
ความรู้ ๑๐ ประการ
ธนันท์พงษ์ แปลว่า
[ธนันพงษ์]
ณรีนันท์ แปลว่า
[นรีนันท์]
ณัฐธันยา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีโชค
เปาหอม แปลว่า
โสภชวิชญ์ แปลว่า
[โสภณวิชญ์]
ณฐโชค แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีโชค
สราวุ แปลว่า
[สราวุธ]
บุญยิ่ง แปลว่า
มีบุญมาก
ปิยภัทร แปลว่า
ความรักอันประเสริฐ
ธันยานิช แปลว่า
โชคของตน,ผู้เลี้ยงดูตนเอง
แสนดี แปลว่า
ดีมาก
วัลณภา แปลว่า
[วรรณภา]
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี