");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 23901-24000 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
สิดาภา แปลว่า
สตรีผู้มีความรุ่งเรือง
ณภิสา แปลว่า
อมฟ้า หมายถึงนกหรือเทวดา
สิดาภัทร แปลว่า
สตรีผู้มีความประเสริฐเป็นเลิศ
เพ็ญพิฌญา แปลว่า
ภัจณฤน แปลว่า
คนผู้รับใช้
ราชันย์ แปลว่า
เชื้อกษัตริย์
โสพล แปลว่า
[โสภณ]
จารุมล แปลว่า
ทองคำอันมัวหมอง(ไม่เหมาะที่จะนำมาตั้งชื่อ)
พริสร แปลว่า
ประเสริฐและเป็นใหญ่
ภัคนน แปลว่า
มีโชคอันน่ายินดี
อมาวรัทย์ แปลว่า
มณีจันทร์ แปลว่า
ดวงแก้วแห่งจันทร์
วรัทย์ แปลว่า
ผู้มีความกรุณาที่ประเสริฐ
พันธ์ทิพย์ แปลว่า
เชื้อสายเทวดา
พรภิมล แปลว่า
ปุญณโชติ แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองในความดี
นงค์เยาว์ แปลว่า
ศรัณชัยพร แปลว่า
ปญญพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในปัญญา
วริทธิ์ธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความสำเร็จอันประเสริฐ
อรวิภาวรรณ แปลว่า
หญิงผู้มีผิวพรรณสดใส
พลอยอัปสร แปลว่า
พลอยของนางฟ้า
อิสระพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้เป็นอิสระ
ธีรัตม์เดช แปลว่า
ผู้มีอำนาจและฉลาดที่สุด
บุญจันทร์ แปลว่า
มีความดีดุจจันทร์
มาสศิรินทร์ แปลว่า
เดือนที่เป็นมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่
พรบัญชา แปลว่า
คำสั่งอันประเสริฐ
พงษศักดิ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีอำนาจ
ณัฐชนันท์พร แปลว่า
ยินดีในการเกิดขึ้นของปราชญ์อันประเสริฐ
ภูสิต แปลว่า
ภูเขาที่ขาวสะอาด
พลอยขวัญ แปลว่า
พลอยที่เป็นมิ่งขวัญ
ปภณ แปลว่า
สุพิชยา แปลว่า
ผู้มีชัยชนะ
วรินทร์รดี แปลว่า
ยินดีในความดีอันยิ่งใหญ่
สุลีกร แปลว่า
ผู้มีแขนงามน่ารัก
รัชฏา แปลว่า
เงิน
พรหมประทาน แปลว่า
สิ่งที่ได้รับจากพรหม
อรญา แปลว่า
หญิงผู้มีความรู้
ทิพย์ภาพรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวงามดุจแสงจากสวรรค์
ปฏิพล แปลว่า
ผู้มีความสามารถ
พัณณกร แปลว่า
มีผิวพรรณสวย
พลพีร์ แปลว่า
กำลังของนักรบ
ภูชฏฐ์ แปลว่า
ศศิร์ภัสร์ แปลว่า
สุดาดวง แปลว่า
ลูกสาวผู้เป็นดวงใจ
อรรถวิท แปลว่า
ศิริพัตร์ แปลว่า
ผู้ประพฤติืดี
ปิยะณัฐ แปลว่า
เป็นที่รักของนักปราชญ์
ณัฐรภิรมณ์ แปลว่า
อนันตยา แปลว่า
สะกดผิดควรใช้คำว่า อนันตญา ถึงจะถูกต้อง
ธรรยรัตน์ แปลว่า
สะกดผิดควรใช้คำว่า ธัญญรัตน์ ถึงจะถูกต้อง
บุญลอย แปลว่า
ความดีที่ลอยมา
วณิดา แปลว่า
หญิงสาว
ทินนภัทร แปลว่า
[ทินภัทร]
ภานุพล แปลว่า
กำลังแห่งพระอาทิตย์
เนื้อทราย แปลว่า
สัตว์ชนิดหนึ่งคล้ายกวาง
มะยุรี แปลว่า
สะกดผิดควรใช้คำว่า มยุรา ถึงจะถูกต้อง
ประหยัด แปลว่า
ยับยั้ง ระมัดระวัง
ปารณี แปลว่า
สะกดผิดควรใช้คำว่า ปารณีย์ ถึงจะถูกต้อง
นฤตษวรรณ แปลว่า
พสิษฐ แปลว่า
ดีที่สุด ร่ำรวยที่สุด
พิรานันทร์ แปลว่า
สะกดผิดควรใช้คำว่า พิรานันท์ ถึงจะถูกต้อง
ปวิวัส แปลว่า
นัณธิภรณ์ แปลว่า
ทินวัฒน์ แปลว่า
วันแห่งความเจริญรุ่งเรือง, ผู้เจริญรุ่งเรืองด้วยการให้
วิพา แปลว่า
สะกดผิดควรใช้คำว่า วิภา ถึงจะถูกต้อง
มะตูม แปลว่า
ชื่อไม้ชนิดหนึ่งผลใช้ทำเครื่องดื่ม
วินท์ แปลว่า
ได้, พบ, มี
ณษกร แปลว่า
อารญา แปลว่า
สะกดผิดควรใช้คำว่า อารยา ถึงจะถูกต้อง
เอกภัทร์ แปลว่า
ผู้เป็นหนึ่งในความเจริญ
วิรดา แปลว่า
ผู้งดเว้นจากความชั่ว
มาธวี แปลว่า
หวาน หวานปานน้ำผึ้ง
วีรชัย แปลว่า
ชัยชนะอันกล้าหาญ
เพชรลัดดา แปลว่า
เชื้อสายแห่งเพชร
พัชรากุล แปลว่า
เชื้อสายแห่งเพชร
อังศุวีร์ แปลว่า
เชื้อสายของผู้กล้าหาญ
พีระ แปลว่า
ผู้เพียร ผู้กล้า นักรบ
ปรางค์วดี แปลว่า
ปราสาทของหญิง
โภคพสันต์ แปลว่า
ปัญญาทิพย์ แปลว่า
ปัญญาของเทวดา
พงศ์วุฒ แปลว่า
เชื้อสายผู้เจริญแล้ว
ธนินท์ธร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนทรัพย์
สุวพัชร แปลว่า
ดีงามดุจเพชร
นันท์มนัส แปลว่า
ใจที่ยินดี
ณภัษมน แปลว่า
ณภัศมน แปลว่า
ภัสมณ แปลว่า
สุณัชฐา แปลว่า
ปริญญารัตน์ แปลว่า
ความรอบรู้อันมีค่า
พันธุ์ทิพย์ แปลว่า
เชื้อสายเทวดา
ภัสรอัณณ์ แปลว่า
แสงสว่างแห่งแม่น้ำ
สุรีดา แปลว่า
หญิงผู้มีความสว่างดุจอาทิตย์
ปิยะมิตร แปลว่า
เพื่อนรัก
เดโช แปลว่า
อำนาจ
ภาพจิณณ์ แปลว่า
ความประพฤติที่ดีแล้ว
เพียรศรี แปลว่า
มีความขยันอย่างงดงาม
อธิเบศวร์ แปลว่า
พระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นใหญ่
สมิตร แปลว่า
อรวิลาสินี แปลว่า
หญิงงามอย่างสดใส หญิิงงามมีเสน่ห์
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี