");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 2301-2400 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ไพรัตน์ แปลว่า
แก้ว
ไพรัช แปลว่า
นอกประเทศ, ต่างประเทศ
พิรุณ แปลว่า
ฝน, ชื่อเทวดาแห่งนํ้า เทวดาแห่งฝน
พิชาภัค แปลว่า
เจริญในความรู้
พัณณ์ชิตา แปลว่า
เชื้อสายผู้มีชัยชนะ
พรรณวษา แปลว่า
เชื้อสายของฝน, ผู้มีผิวพรรณชุ่มชื่น
พรสินี แปลว่า
หญิงสาวผู้ประเสริฐ
พิมพ์ลภัส แปลว่า
ผู้เป็นแบบอย่างแห่งทรัพย์สมบัติ,ผู้มีรูปเป็นทรัพย์
พัชรลดา แปลว่า
เครือเถาแห่งเพชร
พัทธ์ธีรา แปลว่า
ผู้เกี่ยวเนื่องด้วยนักปราชญ์
พิณชญา แปลว่า
ความรู้ที่เกี่ยวกับพิณ
พาทิศา แปลว่า
ผู้คงแก่เรียน ผู้ฉลาด เจ้าแห่งคารมคมคาย
พิชญาภา แปลว่า
แสงสว่างของผู้มีปัญญา
พัชรพรรณ แปลว่า
งามดุจเพชร
พิชิต แปลว่า
แว่นแคว้นที่ปราบปรามแล้ว, แว่นแคว้น, ชนะ, ปราบให้แพ้
พัชยา แปลว่า
คำพูดที่ออกไป
พิตตินันท์ แปลว่า
เพลิดเพลินในทรัพย์สมบัติ
พัชรี แปลว่า
เพชร, ผู้ถือสายฟ้าคือ พระอินทร์
พิชามญชุ์ แปลว่า
ผู้งดงามด้วยความรู้
พีรพล แปลว่า
มีพลังอันกล้าหาญ
พลอยปภัสร์ แปลว่า
พลอยที่เจิดจรัส ,พลอยบริสุทธิ์สดใส
พิชาวีร์ แปลว่า
มีปัญญากล้าหาญ
พนมรัตน์ แปลว่า
กระพุ่มมืออันประเสริฐ
พรรณรังสี แปลว่า
แสงสว่างจากกาย
พนธกร แปลว่า
สร้างความผูกพัน เป็นที่รักเป็นที่ผูกพัน
เพ็ญพิชญ์ญา แปลว่า
ผู้เต็มไปด้วยความรู้
เพ็ญพิชญา แปลว่า
ผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้, นักปราชญ์
เพชรลดา แปลว่า
เครือเถาแห่งเพชร
พิชญา แปลว่า
นักปราชญ์
พงศ์พิณันป์ แปลว่า
[พงศ์พินันท์]
พัชราภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับเพชร
พลอยรมัย แปลว่า
พลอยอันงดงาม
พลวัฒน์ แปลว่า
พลังแห่งความเจริญ
พรรณทิพย์ แปลว่า
ความงามเป็นของเทวดา
เพียงตะวัน แปลว่า
เทียบได้กับพระอาทิตย์
พีระวิทย์ แปลว่า
ผู้มีความรู้และความกล้าหาญ
พิชญ์สุกานต์ญา แปลว่า
ปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
พรชัย แปลว่า
พรที่จะทำให้ได้รับชัยชนะ
พิมพ์อัปสร แปลว่า
มีความสวยงามดั่งนางฟ้า(ประดุจถอดแบบจากนางฟ้า)
พศวัชร์ แปลว่า
มีอำนาจประดุจสายฟ้า
ฟ้ารุ่ง แปลว่า
ท้องฟ้าที่เรืองรองในยามเช้า
เฟื่องลัดดา แปลว่า
เชื้อสายที่รุ่งเรือง
เฟื่องฟ้า แปลว่า
ไม้เลื้อยชนิดหนึ่ง คล้ายต้นตรุษจีน
ฟาตีมะ แปลว่า
ฟ้าใส แปลว่า
ท้องฟ้าอันปลอดโปร่ง
ฟองจันทร์ แปลว่า
พรายน้ำของพระจันทร์
ฟองคำ แปลว่า
ไข่ทองคำ
เฟื่องรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วที่รุ่งเรือง
ไฟซอล แปลว่า
ฟาฮัด แปลว่า
เฟืองรัตน์ แปลว่า
เฟืองแก้ว
ฟารีดา แปลว่า
ฟ้าแจ่ม แปลว่า
ฟ้าใส
ฟ้าริน แปลว่า
ฝนตก
ฟ้ากระจ่าง แปลว่า
ท้องฟ้าที่สดใส
ฟ้าสรรค์ แปลว่า
ฟ้าสร้าง สวรรค์สร้าง
ฟาห์มิดา แปลว่า
เฟื่องชูนุช แปลว่า
เชิดชูน้องสาวเพื่อให้เจริญ
ฟุ้งฟ้า แปลว่า
กระจายไปทั่วฟ้า
เฟื่องสกุล แปลว่า
เชื้อสายอันรุ่งเรือง
ฟาริดา แปลว่า
มีค่า,พิเศษ,หนึ่งเดียว
เฟื่องวุฒิ แปลว่า
ความรอบรู้ที่ขจรขจายไป
เฟื่องวุฒิกร แปลว่า
บ่อเกิดของความรอบรู้ที่ขจรขจายไป
ฟาติมะ แปลว่า
ฟ้าประทาน แปลว่า
ได้รับจากฟ้า ฟ้าให้
ฟู่เฉิง แปลว่า
เฟธียาร์ แปลว่า
ฟารีน่า แปลว่า
ฟ้าประทานพร แปลว่า
ฟ้าให้พร
ฟองฟ้า แปลว่า
เชื้อสายเทวดา
ฟรานซิส แปลว่า
ฟองนวล แปลว่า
ฟองสีขาว
ฟ้าคำ แปลว่า
ฟ้างามม ฟ้าสีทอง
ฟาตีเมาะ แปลว่า
เฟื่องลดา แปลว่า
เชื้อสายผู้รุ่งเรือง
ฟูธนบูรณ์ แปลว่า
เต็มไปด้วยทรัพย์
ฟ้าลั่น แปลว่า
ฟ้าร้อง
ฟ้าสีทอง แปลว่า
ท้องฟ้าสีทอง
ฟ้างาม แปลว่า
ท้องฟ้าที่งดงาม
ฟ้าชมพู แปลว่า
ฟ้าสีชมพู
ฟ้าดาว แปลว่า
ท้องฟ้าและดวงดาว
เฟื่องฝน แปลว่า
รุ่งเรืองดุจสายฝน
ฟางข้าว แปลว่า
ต้นข้าวหลังการเก็บเกี่ยวข้าว
ฟ้าอินทร์ แปลว่า
ฟ้าที่เป็นใหญ่
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี