");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 23601-23700 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
โสวะภา แปลว่า
[โสภา]
พงษ์ศวัช แปลว่า
[พงศวัชร์]
ภาสวัฒน์ แปลว่า
เจริญรุ่งเรือง
ณัฐสันต์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้สงบ
มะลิวรรณ์ แปลว่า
ผิวพรรณงามดุจดอกมะลิ
พรรณพรรษา แปลว่า
ผิวพรรณสดชื่นดุจฝน
อนันนิตา แปลว่า
[อนันทิตา]
บุญศิริ แปลว่า
งดงามด้วยความดี
วรานันท์ แปลว่า
ความยินดีในสิ่งประเสริฐ
อภิชาพัชร์ แปลว่า
ผู้เกิดมายิ่งใหญ่ดุจเพชร
ศศินภา แปลว่า
พระจันทร์บนฟ้า
เพชรดา แปลว่า
คงอยู่ดั่งเพชร
ณัฐกนิษฐ์ แปลว่า
น้องสาวผู้ตั้งมั่นในความรู้
ดลรวี แปลว่า
พระอาทิตย์ผู้บันดาล
อินท์ธารี แปลว่า
เจ้าแห่งน้ำ
สิธกัญ แปลว่า
หญิงผู้ประสบความสำเร็จ
ภูมิรัศมิ์ แปลว่า
ความรุ่งเรืองของแผ่นดิน
ปกเกศ แปลว่า
คุ้มครองรักษา
อาพัด แปลว่า
เสกเหล้ากินเพื่อให้คงกระพัน
ดานี แปลว่า
สรศาสตร์ แปลว่า
ความรู้เกี่ยวกับเทวดา
ยม แปลว่า
เทพเจ้าผู้เป็นใหญ่ประจําโลกของคนตาย
นริตญาภา แปลว่า
[นริศญาภา]
ศรันย์ภรณ์ แปลว่า
[ศรัณย์ภรณ์]
รุ่งฟ้า แปลว่า
ใกล้สว่าง
ปภาวริน แปลว่า
[ปภาวรินทร์]
ภาทัต แปลว่า
ผู้ให้แสงสว่าง
หมุ่ยหงษ์ แปลว่า
[หมุ่ยหงส์]
บุญพิศุทธ์ แปลว่า
ความดีอันบริสุทธิ์
วิภารัศมิ์ แปลว่า
แสงสว่างที่รุ่งเรือง รัศมีที่รุ่งเรือง
สวน แปลว่า
การฟัง
ปิยะวัชร แปลว่า
เป็นที่รักดุจเพชร
วชิรธร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งเพชร ทรงไว้ซึ่งสายฟ้า
ปรีดิวัฒน์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความเจริญ
ศรัณยา แปลว่า
หญิงผู้คุ้มครองรักษา
เอกนัฏ แปลว่า
[เอกณัฏฐ์]
ณราชัย แปลว่า
พระราชาผู้ทรงความรู้
รัชเมศฐ์ แปลว่า
อนรรฆ แปลว่า
หาค่ามิได้ เกินที่จะประมาณราคาได้
รภิสกุล แปลว่า
[อภิสกุล]
ไพลินทิพย์ แปลว่า
แก้วไพลินของเทวดา
นิตญา แปลว่า
ความรู้ที่เกิดจากการฝึกฝน
วรายุ แปลว่า
ชีวิตที่ดีงาม
ราศรี แปลว่า
[ราศี]
วีระพรปวีย์ แปลว่า
[วีระพรปวีณ์]
พัชรีญา แปลว่า
มีความรู้อันเข้มแข็งดุจเพชร
นิชชิตา แปลว่า
ผู้เกิดมาชนะตลอดกาล
ศาสตร์ศิลป์ แปลว่า
ความรู้และศิลปะ
เอวิกา แปลว่า
[อวิกา]
มนต์ทิพย์ แปลว่า
คาถาของเทวดา
เธียรธาวัน แปลว่า
[เธียรธาวิน]
บุญสักดิ์ แปลว่า
[บุญศักดิ์]
ทิชาภา แปลว่า
เกิดแสงสว่างสองครั้ง
ศุภพินท์ แปลว่า
[ศุภพินทุ์]
สขภณ แปลว่า
ผู้มีคำพูดเป็นมิตร
ศรีดา แปลว่า
งดงามมาก
วีรยศ แปลว่า
เกียรติคุณในความกล้าหาญ
สุรีศรี แปลว่า
งดงามดุจเทวดา
ศตวุฒิ แปลว่า
ผู้ที่มีความรู้มาก
เสฎฐกรณ์ แปลว่า
ผู้กระทำแต่สิ่งประเสริฐ
พนมวรรณ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีความมั่นคง
วรยา แปลว่า
ยาที่เป็นเลิศ
ศวัส แปลว่า
วันพรุ่งนี้
ปริญากรณ์ แปลว่า
ผู้กระทำด้วยความรอบรู้
ณภัสวรรณ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลของผู้มีปัญญารุ่งเรือง
สรวงนาคี แปลว่า
สวรรค์ของเหล่านาค
สุขสรวง แปลว่า
มีความสุขดุจขึ้นสวรรค์
อัฏฐนันท์ แปลว่า
ความสุข ๘ ประการ
วิรธรณ์ แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความกล้าหาญ
เบญจารัตน์ แปลว่า
แก้ว ๕ ประการ
วราเมธ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
อษาภิชญา แปลว่า
[อภิชญา]
ธนิศนนท์ แปลว่า
ยินดีในความเป็นใหญ่ในทรัพย์
ศิริศุภสรณ์ แปลว่า
ผู้มีที่พึ่งที่ดีและเป็นมงคล
ศุภกิตต์ แปลว่า
[ศุภกิตติ์]
อนงค์ลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะของหญิงงาม
รุจีรักษ์ แปลว่า
รักษาความงาม
สร้อยเพ็ชร แปลว่า
สร้อยเพชร
อัมริณษ์ แปลว่า
[อมรินทร์]
ป่าน แปลว่า
ต้นไม้ชนิดหนึ่ง เปลือกเป็นใยเหนียวใช้ฟั่น เชือกและทอผ้าได้
อัครวัตร์ แปลว่า
หน้าที่อันยิ่งใหญ่
สรณ์ แปลว่า
ที่พึ่ง
สารภี แปลว่า
ไม้ต้นใหญ่มียางสีเหลืองๆ ทรงพุ่ม ใหญ่โต ใบเป็นมันและดกมาก ดอกสีเหลืองสวย
พักตร์เพ็ญ แปลว่า
งดงามมาก
ศศิพัฒน์ แปลว่า
พระจันทร์ที่งดงาม
นันธิยา แปลว่า
[นันทิยา]
ศิราวุธ แปลว่า
ยอดอาวุธ
มลสุดา แปลว่า
[วิมลสุดา]
สุทธวิทย์ แปลว่า
ความรู้อันบริสุทธิ์
ศุรัตนา แปลว่า
แก้วมณีที่ดี
ณัฐฐริฏา แปลว่า
[ณัฏฐิตา]
ธารธารารัก แปลว่า
คุ้มครองรักษาลำน้ำด้วยความรัก
ธารธารารักษ์ แปลว่า
คุ้มครองรักษาลำน้ำ
วิรัญรัฏฌา แปลว่า
[วิรัญญ์รัชชา]
ดวงธันยพร แปลว่า
โชคชะตาที่ประเสริฐ
ธัญญนันทน์ แปลว่า
ยินดีในโชค โชคอันน่ายินดี
ธิลินพร แปลว่า
[นลินพร]
ศรีวิวรรณ แปลว่า
มีผิวพรรณงดงามเป็นเลิศ
ณปภัทช์ แปลว่า
[ณปภัส]
วณัฐญา แปลว่า
[ณัฐญา]
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี