");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 23401-23500 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
เพ็ญนิพร แปลว่า
[เพ็ญนิภา]
เพชรชรัตน์ แปลว่า
[เพชรรัตน์]
สุวณี แปลว่า
[สุวนี]
รพีกัญญ์ แปลว่า
หญิงผู้รุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์
รมย์รวินท์ แปลว่า
งดงามเหมือนดอกบัว
พิมพ์วไล แปลว่า
[พิมพ์วลัย]
ศรีวริทธิ์ แปลว่า
ผู้มีความสำเร็จอันงดงามและประเสริฐ
ไพรวรรณ แปลว่า
สีแห่งป่า
เบ็ญจา แปลว่า
[เบญจา]
วิลัยลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะของความวินาศ [วิไลลักษณ์]
สุมาลัย แปลว่า
พวงดอกไม้ที่ดี
ภัสพิชชา แปลว่า
แสงสว่างแห่งความรู้
พิมพ์นิฐา แปลว่า
[พิมพ์นิษฐา]
พัคชนันท์ แปลว่า
พัคชณัน แปลว่า
ภัทชณัน แปลว่า
พิชพิมพ์ แปลว่า
ผู้มีนักปราชญ์เป็นแบบอย่าง
พิชญ์พิม แปลว่า
ผู้มีนักปราชญ์เป็นแบบอย่าง
นิลตา แปลว่า
ตางามดุจนิล
ณัฐภัฐ แปลว่า
[ณัฐภัฏ]
ณัช แปลว่า
ความรู้
ศณันท์ แปลว่า
ศณัน แปลว่า
ศณัญ แปลว่า
ศนัญ แปลว่า
ศนัญณัฐ แปลว่า
ศนันท์ แปลว่า
ศนัน แปลว่า
ศนันต์ แปลว่า
ศนันณัฐ แปลว่า
สหพัฒน์ แปลว่า
เจริญมาก
ธณิชชา แปลว่า
เธอผู้บริสุทธิ์
พิชญ์พิมพ์ แปลว่า
ผู้มีนักปราชญ์เป็นแบบอย่าง
พิมพ์ณัฐ แปลว่า
ผู้มีปราชญ์เป็นแบบอย่าง
พิมพ์ณัช แปลว่า
แบบอย่างแห่งการมีปัญญา
ศิณัฐ แปลว่า
[ศิรณัฐ]
ศิณดา แปลว่า
[ศิรดา]
สิณดา แปลว่า
[ศิรดา]
ณัศชา แปลว่า
[ณัฐชา]
ธณัชา แปลว่า
[ธนัทชา]
ถนัฐชา แปลว่า
[ฐณัฐชา]
อติคุณ แปลว่า
มีความดีมากมาย
พีรยากร แปลว่า
บ่อเกิดของความเพียร
ธนิตร์ แปลว่า
[ธนิศ]
วีรวัตร แปลว่า
การกระทำด้วยความกล้าหาญ
รตเรศ แปลว่า
มาธาวี แปลว่า
[เมธาวี]
รจเรศ แปลว่า
[รจเรข]
วิกัณดา แปลว่า
[วิกันดา]
นาตย แปลว่า
ผู้รู้วิธีการฟ้อนรำ
สิงห์ แปลว่า
สัตว์ร้ายประเภทเสือ แต่มีกำลังมากกว่า มีขนสร้อยคอ ในตำนานว่ามีหลายจำพวก,ราชสิห์
นนท์นภัส แปลว่า
ยินดีในท้องฟ้า
นิติรัฐ แปลว่า
กฏหมายของประเทศ
ธนิศา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในทรัพย์
สรินทร์ดา แปลว่า
เทวดาผู้เป็นใหญ่
วรินทิรา แปลว่า
ศศิพิมพ์ แปลว่า
สวยงามเหมือนพระจันทร์
อลิศา แปลว่า
นางพญาผึ้ง
สุชา แปลว่า
ผู้เกิดมาดี
รวิพัชร แปลว่า
เพชรพระอาทิตย์
สุมล แปลว่า
ผู้มีความมัวหมอง [สุมน]
รุ้งลาวัณย์ แปลว่า
ความงดงามแห่งสายรุ้ง
วิชากร แปลว่า
บ่อเกิดของความรู้
นฤดี แปลว่า
คนดี
มาเรียม แปลว่า
้เพ็ญพร แปลว่า
ความบริบูรณ์อันเต็มเปี่ยม
นิพาภร แปลว่า
[นิภาภร]
วราวิชญ์ แปลว่า
เจริญด้วยความรู้
อาภรณ์รัตน์ แปลว่า
เครื่องประดับทำด้วยแก้วมีค่า
อจิราภา แปลว่า
รุ่งเรืองไม่นาน(ไม่เหมาะนำมาตั้งชื่อ)
มณิสตา แปลว่า
นนทรัตน์ แปลว่า
แก้วมีค่าอันน่ายินดี
ณัฐทญา แปลว่า
[ณัฐทยา]
พลอยรุ่ง แปลว่า
พลอยที่มีความสว่าง
ธัญสร แปลว่า
ความดีของเทวดา
อาภาภัทร แปลว่า
แสงสว่างแห่งความเจริญ
พลอยรุ้ง แปลว่า
พลอยสีรุ้ง
พงศ์กมลพร แปลว่า
เชื้อสายผู้มีใจประเสริฐ
บุญเตือน แปลว่า
เตือนด้วยความดี
ธนาภัทร แปลว่า
เจริญในทรัพย์
สุจรักษ์ แปลว่า
นรรญชกร แปลว่า
อนนท์ แปลว่า
ความเพลิดเพลิน ความยินดี ความปลื้มใจ
รจนีย์ แปลว่า
[รจนี]
พานิตย์ แปลว่า
นำไปเสมอ
สุนาลี แปลว่า
สะกดผิดควรใช้คำว่า สุนารี ถึงจะถูกต้อง
พิภัทรพงค์ แปลว่า
เชื้อสายผู้เจริญ
รุ่งไพลิน แปลว่า
แสงสว่างของพลอย
ิอัจฉรา แปลว่า
นางฟ้า
พร้อมพรรณ แปลว่า
ผิวพรรณที่บริบูรณ์
ณารา แปลว่า
[นารา]
พิริยพรหม แปลว่า
มีความเพียรอันประเสริฐ
ณฐพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายนักปราชญ์
ปราระตรี แปลว่า
วรรณศิกานต์ แปลว่า
ผู้มีผิวงามทำให้คนรักพอใจ
เริงใจ แปลว่า
รู้สึกสนุกสนานเบิกบานใจ
สุภารักษ์ แปลว่า
รักษาความดีงาม
ศตรายุ แปลว่า
[ศตายุ]
สักการ แปลว่า
บูชาด้วยสิ่งหรือเครื่องอันพึงบูชา
ศุกภวรรณ แปลว่า
[ศุภวรรณ]
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี