");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 23001-23100 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
วรลักษ์ แปลว่า
[วรลักษณ์]
ณัฐชยาภรณ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ค้ำจุนชัยชนะ
ศรีวตาพร แปลว่า
ความประพฤติที่งดงามและประเสริฐ
เนือง แปลว่า
เสมอๆ
ปัณฑริยาน์ แปลว่า
[ปัณฑารีย์]
สรัญ แปลว่า
ความรู้เรื่องศร
ภัทรสุดา แปลว่า
หญิงสาวผู้ประเสริฐ ลูกสาวผู้ประเสริฐ
สุวรรณภิงคาร แปลว่า
น้ำเต้าทอง
ิอารีย์ แปลว่า
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ธิรศักดิ์ แปลว่า
[ธีรศักดิ์]
อภินัทธ์ แปลว่า
ผูกพันมาก
ธรรทศ แปลว่า
[ธรรมทศ]
ณภคพล แปลว่า
ผู้มีโชคเป็นกำลัง
ปกรณ์ธรรม แปลว่า
หนังสือธรรมะ
บุลเสฏฐ์ แปลว่า
ประเสริฐมาก
นิติพันธ์ แปลว่า
ผูกพันธ์ด้วยกฎหมาย
ศิลฎา แปลว่า
[ศิรดา]
อนันทิตา แปลว่า
ผู้ไม่ถูกนินทา
ศกุนตลา แปลว่า
หญิงที่ถูกเลี้ยงโดยนก
ศรีหทัย แปลว่า
ใจงาม
ศุภักษร แปลว่า
ความงามของตัวอักษร
วีรินทร์ชยา แปลว่า
ชัยชนะที่เกิดจากผู้เป็นใหญ่ในความกล้าหาญ
วีริญชยา แปลว่า
[วีรินทร์ชยา]
ณัฐณิภาวัลย์ แปลว่า
[ณัฐนิภาวัลย์]
แสงอรุณ แปลว่า
แสงอาทิตย์ยามเช้า
นัฐกรณ์ แปลว่า
การกระทำแห่งความพินาศ->[ณัฐกรณ์]
พุทธินันท์ แปลว่า
ยินดีในปัญญา
ปิยะณุช แปลว่า
[ปิยะนุช]
วรุณี แปลว่า
ฝน
พภัสสรณ์ แปลว่า
[ประภัสสร]
วิทยาพร แปลว่า
มีความรู้อันประเสริฐ
รัชตพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีเงิน
วรนิษฐา แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จในสิ่งประเสริฐ
สิริณัฎฐ์ แปลว่า
งดงามดุจนักปราชญ์
ภคินวัฒน์ แปลว่า
ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองในโชค
ณฤทธิ แปลว่า
อำนาจของสติปัญญา
ณัชชารินทร์ แปลว่า
[ณัชชรินทร์]
พราวพิมล แปลว่า
ความวาววาวที่บริสุทธิ์
สหวรรษ์ แปลว่า
มีฝนร่วม
เรืองพิมล แปลว่า
รุ่งเรืองและบริสุทธิ์
ณัฐญา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้รอบรู้
มธุชา แปลว่า
ลูกกวาด
สุรีมาศ แปลว่า
ทองของเทวดา
เทอดเกียรติ แปลว่า
คำสรรเสริญที่ควรยกย่อง
พิจักษณ์ แปลว่า
มีปัญญาเห็นประจักษ์
รัฐสรณ์ แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งของประเทศ
พรมพร แปลว่า
พรมที่ประเสริฐ
สิโรดม แปลว่า
สูงสุด, หัว
มัสลินทร์ แปลว่า
[มัสลิน]
อิทธิมนต์ แปลว่า
ผู้มีความปรารถนาในความสำเร็จ
วีระวุฒิทร แปลว่า
ความรู้อันกล้าหาญและชั่วร้าย->[วีระวุฒิธร]
มุกมณีกาญจ์ แปลว่า
[มุกมณีกาญจน์]
สุพิมล แปลว่า
ผู้บริสุทธิ์ดี
น้ำฟ้า แปลว่า
น้ำฝน น้ำค้าง
พัทธ์ชิตา แปลว่า
ผูกพันด้วยชัยชนะ
ปวีณ์นุช แปลว่า
น้องสาวผู้ฉลาด
ภัทรธร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งความประเสริฐ
ธีราพร แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
พัชร์ธนัตพร แปลว่า
[พัชร์ธนัตถ์พร]
สุฑิรา แปลว่า
[สุธีรา]
ศรีตาล แปลว่า
ต้นโตนดที่งดงาม
สีตาล แปลว่า
สีของต้นโตนด
ตาล แปลว่า
ต้นโตนด
พงพิพัฒน์ แปลว่า
ป่าที่เจริญ
พรรณ์ทิพย์ แปลว่า
ผิวพรรณงาม
พีรณิช แปลว่า
ความเพียรอันบริสุทธิ์
ศุวีรา แปลว่า
กล้าหาญดี
สิวิรา แปลว่า
[สิร์วิรา]
ณัชภาวรรณ แปลว่า
ชนชั้นผู้เกิดมาเพื่อแสงสว่างแห่งความรู้
ปฎิพล แปลว่า
ผู้มีความสามารถ
นิ่่่่มนวล แปลว่า
อ่อนโยน ละมุนละม่อม ไม่กระด้าง
ภัทรพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้ประเสริฐ
อังศุภา แปลว่า
ใกล้ความดี
ศจีพิมพ์ แปลว่า
เหมือนพระอินทร์
สันทิรา แปลว่า
[สันธิลา]
อารฟินน์ แปลว่า
นูรฮัยฟาร์ แปลว่า
อธิตญาณ์ แปลว่า
[อทิตยา]
ศาศวัต แปลว่า
ยั่งยืน
พรวิมนต์ แปลว่า
คาถาวิเศษที่ประเสริฐ
ปณัฐพัฐ แปลว่า
อำนาจแห่งนักปราชญ์
สุทธาทิพย์ แปลว่า
บริสุทธิ์ดุจมาจากสวรรค์
พิมพ์อิสรีย์ แปลว่า
แบบอย่างแห่งความเป็นใหญ่
นุจลี แปลว่า
[นุชจรีย์]
พงศ์พนธ์ แปลว่า
ผูกพันด้วยเชื้อสาย เชื้อสายที่มีความผูกพัน
ณัฐภาวัลย์ แปลว่า
เชื้อสายที่มีแสงสว่างดุจนักปราชญ์
อารายธรรม แปลว่า
[อารยธรรม]
วสุนธราวดี แปลว่า
แผ่นดิน พื้นดิน
รัชณิดา แปลว่า
[รัชวนิดา]
พิมพ์ธารา แปลว่า
เหมือนน้ำ
พลอยนับพัน แปลว่า
มีพลอยมาก
ณัฏฐ์วรินท์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่ในความเจริญ
สำริด แปลว่า
ธาตุประสมอย่างหนึ่ง ใช้ประสมด้วยโลหะต่างๆ มีเหล็กเป็นต้น
ประยูรศรี แปลว่า
ตระกูลที่เจริญ
ทรงกต แปลว่า
ทำแล้ว
พงศวัชร์ แปลว่า
เชื้อสายเพชร
ึภูวดล แปลว่า
แผ่นดิน พื้นแผ่นดิน
นุชราภรณ์ แปลว่า
[นุชสราภรณ์]
อาริศา แปลว่า
[อริศา]
มะธิราช แปลว่า
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี