");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 22801-22900 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
อนุสิดา แปลว่า
รอยยิ้มน้อยๆ
ประอรรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วที่งดงาม
บุษยากร แปลว่า
ประนมมือคล้ายดอกบัว, ไหว้
ปณิฎา แปลว่า
[ปนิดา]
ภาวีนี แปลว่า
[ภาวินี]
มลธิราภรณ์ แปลว่า
[มณฑิราภรณ์]
เพ็ญนาเรศ แปลว่า
[เพ็ญนเรศ]
ศุทธนุช แปลว่า
น้องสาวผู้บริสุทธิ์
สรพร แปลว่า
เทวดาผู้ประเสริฐ
วรพร แปลว่า
ความเป็นเลิศอันประเสริฐ
ทองใหม่ แปลว่า
ทองที่ออกจากเตาหลอม
พุทธ แปลว่า
ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
ณกฤช แปลว่า
ผู้มีความรู้เป็นอาวุธ
ปณิฐา แปลว่า
[ปณิตา]
พุทธ์ แปลว่า
ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
สุกมล แปลว่า
ใจดี
วรทัศน์ แปลว่า
ความเห็นอันประเสริฐ
วันทา แปลว่า
ไหว้, แสดงอาการเคารพ
เศรษฐพล แปลว่า
กำลังอันประเสริฐ
ประครอง แปลว่า
[ประคอง]
ปฐมพงษ์ แปลว่า
ผู้เป็นคนแรกของวงศ์ตระกูล
สิยา แปลว่า
[ศยา]
วชิราวัฒน์ แปลว่า
มีความเจริญดุจเพชร
วงค์ แปลว่า
[วงศ์]
ณัฏฐาพัณณ์ แปลว่า
สีผิวของนักปราชญ์
พิมพ์ณิชญา แปลว่า
แบบอย่างของความรู้ที่บริสุทธิ์
ณัชธน แปลว่า
ผู้เกิดมาเพื่อความรู้และทรัพย์
แสงรัตน์ แปลว่า
แสงแก้วมณี
ธณัฐชานนท์ แปลว่า
[ธนัทชานนท์]
พุทธมงคล แปลว่า
สิ่งที่นำมาซึ่งความเจริญในทางพุทธศาสนา มีทั้งสิ้น ๓๘ ประการ
พุทธราช แปลว่า
พระราชาผู้รู้แจ้ง
พุทธพล แปลว่า
กำลังแห่งผู้รู้แจ้ง
พุทธพร แปลว่า
ผู้รู้สิ่งประเสริฐ
อัมพิการ์ แปลว่า
[อัมพิกา]
ธณกฤช แปลว่า
[ธนกฤช]
พรหมอุดม แปลว่า
ความเจริญสูงสุด
สุนทรีวัน แปลว่า
วันของหญิงงาม
ธาราธาร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งน้ำ
พุทธพรม แปลว่า
พรมของผู้รู้แจ้ง
พุทธพรหม แปลว่า
พรหมผู้รู้แจ้ง ผู้รู้แจ้งในความเจริญ
เพชรพญา แปลว่า
เพชรของพระเจ้าแผ่นดิน
ปิ่นพญา แปลว่า
ปิ่นของพระเจ้าแผ่นดิน
เรือนพญา แปลว่า
พระราชวัง
ณดล แปลว่า
เกิดจากบุญ
ทณดล แปลว่า
[ธนดล]
ฐิฏิวรรณ แปลว่า
[ฐิติวรรณ]
สุวรรณรัตน์ แปลว่า
แก้วทอง
สาวิตี แปลว่า
[สาวิตรี]
เอกณรงค์ แปลว่า
เป็นหนึ่งในการรบ
บุษบาบัณ แปลว่า
ตลาดดอกไม้
รุจิภาศ แปลว่า
[รุจิภาส]
บุญชัย แปลว่า
ชนะด้วยความดี
อนัฏชาฐ์ แปลว่า
[ณัฏฐ์ชา]
พิสันต์ แปลว่า
เงียบสงบเป็นพิเศษ
ภัทรวรรธน์ แปลว่า
ความเจริญอันประเสริฐ
ภทร แปลว่า
ประเสริฐ
วีระเทพ แปลว่า
เทวดาผู้กล้าหาญ กล้าหาญดั่งเทวดา
ณัฐวิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้รอบรู้
พอเจตน์ แปลว่า
พอใจ
พรชลิต แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองที่ประเสริฐ
ณัฐวรางค์ แปลว่า
มีความงามดุจนักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
สุขนิพิฐ แปลว่า
ความสุขที่ดำรงอยู่
องครักษ์ แปลว่า
ผู้ทําหน้าที่ให้ความคุ้มครองป้องกัน
ภาศกร แปลว่า
[ภาสกร]
พรชริทธ์ แปลว่า
[พรชลิต]
พรชริต แปลว่า
[พรชลิต]
พิชานันต์ แปลว่า
มีความรู้มาก
ปรางทอง แปลว่า
แก้มที่มีค่า
มาซูเดียน่า แปลว่า
วราภรษ์ แปลว่า
[วราภรณ์]
เนตรยานี แปลว่า
[เนตรญาณี]
ธภาภัค แปลว่า
[ธนาภัค]
ศิรารินทร์ แปลว่า
ทิตาวีร์ แปลว่า
รุ่งเรืองในความกล้าหาญ
นฤมณัส แปลว่า
[นฤมนัส]
สนธิญา แปลว่า
การเชื่อมต่อความรู้
นริศรารัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วของคนผู้เป็นใหญ่
ธนศาสตร์ แปลว่า
ความรู้ที่ว่าด้วยทรัพย์
ทองมุก แปลว่า
ทองและไข่มุก
ไข่ แปลว่า
ฟองสัตว์
พิมลพร แปลว่า
ความบริสุทธิ์อันประเสริฐ
ปัญญิสา แปลว่า
เจ้าปัญญา
นัฎฐ์ฐณิชา แปลว่า
[ณัฏฐณิชา]
ธนสิทธิ์ แปลว่า
สำเร็จในทรัพย์
พัชณัษฐ์ แปลว่า
[พัชณัฏฐ์]
ณัฐนภรณ์ แปลว่า
[ณัฐภรณ์]
ธนสกล แปลว่า
ทรัพย์จากแผ่นดิน
ณัฎฐชามา แปลว่า
ลูกสาวผู้เปรียบดั่งนักปราชญ์
เนืองนอง แปลว่า
หลั่งไหลไม่ขาดสาย มีมากต่อเนื่องกันไม่ขาดสาย
ณวรงกรณ์ แปลว่า
[วรงค์กร]
รัตติกา แปลว่า
[รัตติกาล]
พิมุกต์ แปลว่า
ผู้หลุดพ้น
วิมลภัค แปลว่า
โชคอันบริสุทธิ์
ปรานต์ชญาน์ แปลว่า
ที่สุดแห่งความรู้
พูนทิพา แปลว่า
วันแห่งความเจริญ
วรรณนงค์ แปลว่า
หญิงผู้มีผิวพรรณดี
ศิริรัญญา แปลว่า
[ศิิริอัญญา]
พรรมณี แปลว่า
[พรรณมณี]
ศรุภา แปลว่า
[ศรุตาภา]
อิสรียา แปลว่า
ความเป็นใหญ่
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี