");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 22501-22600 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
พิชญทัฬท์ แปลว่า
ผู้มีความมั่นคงดุจนักปราชญ์
พลังพล แปลว่า
พละกำลัง
ศรวิทย์ แปลว่า
ความรู้เกี่ยวกับศร
น้องนุช แปลว่า
น้องสาว
รัญญาภัทร์ แปลว่า
วิชชะญา แปลว่า
มีความรู้
ไพรสน แปลว่า
สนใจป่า [ไพรสณฑ์]
ทิพย์วรรณ แปลว่า
ผิวงามดุจผิวของเทวดา
ศรีประทุมมา แปลว่า
[ศรีปทุมมา]
ปุญญาพัฒน์ แปลว่า
เจริญในความดี
กัญญาณ์ฐ แปลว่า
[กัญญาณัฐ]
สหดิษฐ์ แปลว่า
มีท่าน้ำหลายท่า
ธารทอง แปลว่า
สายน้ำทอง
ศิรินญาณี แปลว่า
[ศิรินทร์ญาณี]
อนงลักษณ์ แปลว่า
[อนงค์ลักษณ์]
นงรักษ์ แปลว่า
หญิงผู้รักษา
ปุณปวีร์ แปลว่า
มีความกล้าหาญเต็มเปี่ยม
ศศิวิภา แปลว่า
งามอย่างจันทร์
อัฐภิญญาพัชญ์ แปลว่า
ผู้รู้ในกรอบ ๘ ประการ
นภางค์พรรณ แปลว่า
ผิวพรรณงามดุจฟ้า
อำไพวรรณ แปลว่า
ผิวพรรณงาม
ธณัช แปลว่า
[ธนัช]
เฌนิศา แปลว่า
วัฌรินทร์ แปลว่า
[วัชรินทร์]
อตินุช แปลว่า
น้องสาวผู้วิเศษ น้องสาวผู้เลิศ
นริทร์ แปลว่า
[นรินทร์]
อภิชยา แปลว่า
ผู้มีชัยชนะอันยิ่งใหญ่
ภิชยาภา แปลว่า
[อภิชยาภา]
อารมณ์ แปลว่า
ความรู้สึก
ภูภวิษญ์ แปลว่า
[ภูภวิษย์]
มณีมณฑ์ แปลว่า
ประดับด้วยแก้วมีค่า
ภัทรนรินทร์ แปลว่า
พระราชาผู้ประเสริฐ
มงคลวรรณ แปลว่า
ผิวพรรณอันเป็นมงคล
วาริ แปลว่า
น้ำ
ธมัญญา แปลว่า
ผู้รู้ธรรม
รุจิชยะวัฏ แปลว่า
ผู้ชนะอันรุ่งเรืองจากการเวียนว่ายตายเกิด
พัตร์สิตา แปลว่า
ผ้าและรอยยิ้ม
พงษ์พสิษฐ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้ร่ำรวยที่สุด
รตพร แปลว่า
ความยินดีอันประเสริฐ
เนติรัตน์ แปลว่า
กฏหมายที่ทรงคุณค่า
วิชญา แปลว่า
ผู้มีความรู้แจ้ง, นักปราชญ์
เอกภาคิน แปลว่า
ผู้มีโชคอันเป็นหนึ่ง
พิสิษฐ์สรรค์ แปลว่า
สร้างสิ่งที่ดีเลิศ
พงศ์เพชร แปลว่า
เชื้อสายแห่งเพชร
อธิสันต์ แปลว่า
สงบมาก
ปองชนก แปลว่า
ผู้เป็นความหวังของบิดาผู้ให้กำเนิด
ธนาพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายของผู้มีทรัพย์
ปวีณนุช แปลว่า
น้องสาวผู้ฉลาด
อทิศธญา แปลว่า
[อาทิตยา]
วัลย์ภัสสร์ แปลว่า
รัศมีที่มีลักษณะเป็นสาย
ณัฐอรสินี แปลว่า
หญิงงามผู้รอบรู้
ภัทธา แปลว่า
[ภัททา]
ยันต์ แปลว่า
เร็ว, คล่อง, ง่าย
ธรรมรงค์ แปลว่า
สีแห่งธรรม
พงษ์สิทธิ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้ประสบความสำเร็จ
อพันตรี แปลว่า
ณัฐฐาพันธุ์ แปลว่า
เชื้อสายนักปราชญ์
วาววิญญ์ แปลว่า
มีปัญญาที่ใสสว่าง
ณิชวรรณ แปลว่า
ผิวพรรณบริสุทธิ์
ธิติยากรณ์ แปลว่า
[อธิติยากรณ์]
นพินกรณ์ แปลว่า
กระทำให้สดใหม่
พิชชานนท์ แปลว่า
ยินดีในความรู้
นุดี แปลว่า
พัชญ์ธรา แปลว่า
กรอบของแผ่นดิน
พุทธางกูร แปลว่า
หน่อพระพุทธเจ้า คือผู้ที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าในภายภาคหน้า
ธันย์วรัชญ์ แปลว่า
ผู้รู้ในสิ่งประเสริฐและมีโชค
พรธนัช แปลว่า
คนที่มีทรัพย์อันประเสริฐ
วินุชดา แปลว่า
อัครฤทธิ์ แปลว่า
เป็นใหญ่ในอำนาจวิเศษ
ธนปกรณ์ แปลว่า
หนังสือที่ว่าด้วยทรัพย์
ธัชนนท์ แปลว่า
ธงชัยที่น่ายินดี
ณัฏฐพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายนักปราชญ์
ณภิศ แปลว่า
[นภิส]
สุกฤษฏิ์ แปลว่า
[สุกฤษฎิ์]
ศรุตฎ์ศล แปลว่า
อัษณีย์ แปลว่า
[อัสนี]
ทนภัตร แปลว่า
มั่นคงในอาหาร
วนิสสา แปลว่า
[วนิสา]
พิมพ์ณิภัส แปลว่า
[พิมพ์ณภัทร]
สศิกัลยา แปลว่า
[ศศิกัลยา]
ปัจฐมวรรณ แปลว่า
[ปฐมวรรณ]
พุฒิธาดา แปลว่า
ผู้สร้างความเจริญ
อัษนีย์ แปลว่า
[อัสนี]
สสิประภา แปลว่า
[ศศิประภา]
ศักดิ์พิมล แปลว่า
อำนาจอันบริสุทธิ์
วีรพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้กล้าหาญ
ภัทรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วอันประเสริฐ
ธเนศร์ แปลว่า
เจ้าแห่งทรัพย์
ธยศ แปลว่า
มีความรู้เป็นยศ
ปนรรฐพร แปลว่า
[ณฐพร]
แคน แปลว่า
เครื่องดนตรีทางถิ่นอีสาน ทําด้วยไม้ซางผูกเรียงต่อกับเต้าแคน สําหรับเป่าเป็นเพลง
สวิชญา แปลว่า
ผู้คงแก่เรียน
เมญาดา แปลว่า
ปวินท์วัฒน์ แปลว่า
ผู้ประสบความเจริญ
บงกชรัตน์ แปลว่า
บัวแก้ว
ธนจักร แปลว่า
การหมุนเวียนทรัพย์ ทรัพย์สินที่หมุนเวียน
พรทิวา แปลว่า
ประเสริฐดั่งดวงอาทิตย์ ความรุ่งเรืองและประเสริฐ
พรหมณพัชร์ แปลว่า
[พรหมณภัทร]
ณภัทชญา แปลว่า
[ณภัทรชญา]
เอกวัต แปลว่า
เป็นหนึ่งในความประพฤติ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี