");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 22101-22200 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ปัณณฑัต แปลว่า
[ปัณณทัต]
เพชรสายธาร แปลว่า
เพชรในสายน้ำ
วรัญญาภรณ์ แปลว่า
ผุ้ทรงไว้ซึ่งความรู้อันประเสริฐ
ธราภณ แปลว่า
การพูดที่ค้ำจุน
สุภนิดา แปลว่า
ผู้ที่ได้รับการอบรมมาดี
อลินดา แปลว่า
อิทธิพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญและประสบความสำเร็จ
พงษ์วริษฐ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้ประเสริฐยิ่ง
เรือนปั้นหยา แปลว่า
สิ่งปลูกสร้างซึ่งมีหลังคาเอนเข้าหาอกไก่ทั้ง ๔ ด้าน ไม่มีหน้าจั่ว
ณัชญา แปลว่า
ผู้เกิดมาเพื่อความรู้
เอื้อใจ แปลว่า
ผู้มีจิตใจเอื้อเฟื้อ
ภิริษา แปลว่า
[พริศา]
ดฤสร แปลว่า
[นฤสรณ์]
พิมพ์นภัส แปลว่า
งดงามเหมือนท้องฟ้า
ประสาร แปลว่า
ขยาย เที่ยวไป
มันฑิตา แปลว่า
[ปัณฑิตา]
ปัณณพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้รู้หนังสือ
ปรียานัฐ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักของความวิบัติ->[ปรียาณัฐ]
หวาย แปลว่า
ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่งใช้จักสาน
ภูมิพัศ แปลว่า
กำลังแห่งอำนาจ
ศุภัคชญา แปลว่า
ผู้มีความรู้และโชคดี
อารีณา แปลว่า
[อารียา]
ภัคพิชา แปลว่า
ความรู้แห่งโชค
นาราทิพย์ แปลว่า
น้ำทิพย์
อนรรฆวี แปลว่า
มีค่ามาก
ทีรพล แปลว่า
[ธีรพล]
เนติพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายของผู้รู้กฏหมาย
ปรัสญาพร แปลว่า
[ปรัชญาพร]
วริตา แปลว่า
ความประเสริฐ
ปาลิกา แปลว่า
คุ้มครอง รักษา
ปาวิกา แปลว่า
[ปาลิกา]
ปรัญาลักษณ์ แปลว่า
[ปรัชญาลักษณ์]
ปานลิกา แปลว่า
[ปาลิกา]
ศิรนาฏ แปลว่า
หญิงที่งดงามยิ่ง
ธงไทยรัชช์ แปลว่า
ธงชาติที่เป็นสมบัติ
พัชรภรณ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนเพชร
สีนีมิตร แปลว่า
[สินีมิตร]
ณพัชญา แปลว่า
ความรู้ที่อยู่ในกรอบ
ณัทวรฉัตนร แปลว่า
[ณัทวรฉัตร]
ปรัศยาภรณ์ แปลว่า
[ปรัชญาภรณ์]
ทิพคชา แปลว่า
ช้างสวรรค์
โอภาศ แปลว่า
[โอภาส]
เสถียน แปลว่า
[เสถียร]
รัชกฤช แปลว่า
กริชของพระราชา
ศิริณี แปลว่า
อรรคเดช แปลว่า
[อัครเดช]
อาวิษา แปลว่า
เสวี่ยม แปลว่า
[เสงี่ยม]
นกน้อย แปลว่า
นกขนาดเล็ก,ลูกนก
นิษฐ์วิรากานต์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักของความกล้าหาญอันนำมาซึ่งความสำเร็จ
ธนจีรภัทร์ แปลว่า
ผู้เจริญในทรัพย์ตลอดไป
ศิวรินทร์พร แปลว่า
[ศิรวรินทร์พร]
นิภัทรา แปลว่า
ไม่มีความประเสริฐ->[นิพัทธ์]
ธีรวัธน์ แปลว่า
ผู้เจริญเหมือนนักปราชญ์
ธฐมน แปลว่า
[ณฐมน]
ธัมมไตร แปลว่า
ความดี ๓ ประการ
เพชร์โสภณ แปลว่า
เพชรที่งดงามมาก
บุญเอื้อ แปลว่า
ความดีที่หนุนนำ
ธาตรี แปลว่า
แผ่นดิน
สมเจิด แปลว่า
ผู้เหมาะสมกับการเชิดชู
ธีริศรา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่
โต แปลว่า
ใหญ่
อนันตภา แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองไม่รู้จบสิ้น
สุถาดา แปลว่า
[สุชาดา]
สิทธิ แปลว่า
ความสำเร็จ
มนูญทัต แปลว่า
การให้ทำให้ความสุข
พลเชษฐ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในพลกำลัง
พิชาวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในความรู้
สุธานิธ แปลว่า
[สุธานิธิ]
ธัญญ์ชยา แปลว่า
ผู้ชนะในโชค
สกนธ์พล แปลว่า
ร่างกายที่มีพลัง
เทพดนัย แปลว่า
ลูกชายของเทวดา
เวทิศ แปลว่า
ผู้คงแก่เรียน
พุฒิเชษฐ์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในความเจริญ
ณิชชามนต์ แปลว่า
ผู้เกิดมาหลงไหลในความบริสุทธิ์
ปรยูร แปลว่า
[ประยูร]
พรชนิตว์ แปลว่า
พรของผู้ให้กำเนิด
หนึ่งธิดา แปลว่า
ลูกสาวผู้เป็นที่หนึ่ง
พลวัฒ แปลว่า
[พลวัฒน์]
วัลลยา แปลว่า
[วัลยา]
ภิญญาพัชญ แปลว่า
ผู้มีกรอบความรู้
วันชนะ แปลว่า
วันที่ชนะ
อัศวฤทธิ์ แปลว่า
ม้าที่มีอำนาจวิเศษ
สาริน แปลว่า
ผู้เป็นแก่นสาร
ณัฏฐนิช แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นนิรันดร์
วชิราญาณ์ แปลว่า
ผู้มีความรู้ดุจเพชร
ณัฐธีร์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้รอบรู้
วีร์รัศมิ์ แปลว่า
รัศมีของความกล้าหาญ
ภารตรี แปลว่า
หน้าที่ ๓ ประการ
ฌิชาภา แปลว่า
[ณิชาภา]
อุดมศิลป์ แปลว่า
เป็นเลิศในศิลป์
อังศนา แปลว่า
[อังสนา]
มณีรัตน แปลว่า
แก้วมีค่า
เพิก แปลว่า
เพิ่ง
ศิมิตรา แปลว่า
[สุมิตรา]
ศิรินารถ แปลว่า
[ศิรินาถ]
รชาภา แปลว่า
แสงสว่างของพระราชา พระราชาผู้รุ่งเรือง
วิลลา แปลว่า
[จิลลา]
ทิพยรัตน์ แปลว่า
แก้วมณีของเทวดา
นัชฐา แปลว่า
[ณัฐฐา]
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี