");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 2101-2200 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ผุสรัตน์ แปลว่า
ไผ่เงิน แปลว่า
ไผ่เงิน
ผิงไท แปลว่า
ผดุงพงศ์ แปลว่า
ผู้รักษาเชื้อสาย
ผลา แปลว่า
ง้าว ก้อนหิน
ผกามาส แปลว่า
ดอกไม้พระจันทร์
ผาคํา แปลว่า
ผาทอง
ผ่องศรี แปลว่า
ความดีอันสว่าง
ผกาพักตร์ แปลว่า
ผู้มีหน้างามดุจดอกไม้
ไผ่แก้ว แปลว่า
ไผ่อันมีค่ายิ่ง
ผณิศวร แปลว่า
พญางู คือ นาคราช
ผลิต แปลว่า
ออกผล, ทำให้เกิดผล
ไผ่สุวรรณ แปลว่า
ไผ่ทอง
ผืนแผ่นดิน แปลว่า
แผ่นดิน
ผนินทร แปลว่า
[ผณินทร]
ผณินทร แปลว่า
นาคราช
ผจงจิตต์ แปลว่า
ความตั้งใจ
ผานิตย์ แปลว่า
ยืนนานดุจภูผา
ผลิตโชค แปลว่า
ผู้สร้างโชค
เผชิญ แปลว่า
ประเชิญ ชนกัน ปะทะกัน ต่อกัน
ผดุงศิลป์ แปลว่า
รักษาซึ่งศิลปะ
ผ่องฉวี แปลว่า
ผิวกายเปล่งปลั่ง
ผณากร แปลว่า
ผณินทรา แปลว่า
พญางู
ผลินี แปลว่า
มีผลงาน
ผ่องสี แปลว่า
สีที่ผุดผ่อง
ผกาพรรณ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่เกี่ยวข้องกับดอกไม้
ผ่องพักตร์ แปลว่า
หน้าผ่อง หน้าที่ปราศจากมลทิน
ผลาดา แปลว่า
ก้อนหินมาก
ผานิษฐ์ แปลว่า
ความสำเร็จอันมั่นคงดุจหน้าผา
ผกานิษฐ์ แปลว่า
ดอกไม้ที่สมบูรณ์
ผกาณัฏฐ์ แปลว่า
ดอกไม้ของนักปราชญ์
ผกาพร แปลว่า
ดอกไม้ที่ประเสริฐ
เผอิญ แปลว่า
บังเอิญ เกิดโดยไม่ได้คาดคิด
ผดุง แปลว่า
ค้ำจุน
ไผทมาศ แปลว่า
แผ่นดินทอง
ผกายกุล แปลว่า
เชื้อสายผู้มีประกาย
ผ่องรำไพ แปลว่า
งามผุดผ่องมาก
ไผท แปลว่า
แผ่นดิน
ผาสุข แปลว่า
มีความสุขมั่นคง
ผิวพรรณ แปลว่า
สีเนื้อ
ผึ้งหยก แปลว่า
ผึ้งหยก
ไผ่ทอง แปลว่า
ไผ่สีทอง
ผานิต แปลว่า
ผู้ฝึกแล้วซึ่งความมั่นคง
ผลิตลักษณ์ แปลว่า
สร้างลักษณะที่ดี
เผ่าลาภ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีลาภ
ผานิตนิภา แปลว่า
ผู้ฝึกแล้วซึ่งความมั่นคงเสมอ
ผาณิตนิภา แปลว่า
คล้ายน้ำอ้อย หมายถึง ผู้ความอ่อนหวาน
ผกาภรณ์ แปลว่า
ค้ำจุนดอกไม้,ประดับด้วยดอกไม้
ผลิตา แปลว่า
สร้าง
ผกาพันธ์ แปลว่า
ผู้ผูกพันด้วยดอกไม้
ไผทเทพ แปลว่า
ผู้เป็นดั่งเทวดาบนแผ่นดิน
ผ่านฟ้า แปลว่า
มาจากสวรรค์
ผ่องหทัย แปลว่า
ดวงใจที่ใสบริสุทธิ์
ผาแดง แปลว่า
หน้าผาสีแดง
ผดุงขวัญ แปลว่า
ผู้รักษาสิ่งอันเป็นที่รัก
ผองคำ แปลว่า
ทองคำทั้งปวง
ผกาย แปลว่า
แสงที่เป็นประกาย
ผกายมาส แปลว่า
แสงจันทร์ที่เป็นประกาย
ผึ้งจิรา แปลว่า
ยั่งยืนเหมือนผึ้ง
ฝนสุดา แปลว่า
ลูกสาวผู้เปรียบดั่งสายฝน
ฝนแก้ว แปลว่า
ฝนที่มีค่า
ไฝทิพย์ แปลว่า
ไฝของเทวดา
ฝนทิพย์ แปลว่า
ฝนจากสวรรค์
ใฝ่ธรรม แปลว่า
มุ่งหวังในธรรม
ฝนหลวง แปลว่า
ฝนของพระเจ้าแผ่นดิน
ฝันชนก แปลว่า
ความฝันของพ่อ
ฝนพลอย แปลว่า
ฝนที่มีค่าดุจพลอย
ฝนธรรม แปลว่า
ฝนแห่งธรรมะ
ฝนนิษฐ์ แปลว่า
มีความสำเร็จดั่งสายฝน
ฝนดาว แปลว่า
ฝนและดาว
ฝนทอง แปลว่า
ฝนที่มีค่า
ฝาริดา แปลว่า
ฝันนที แปลว่า
ฝันถึงน้ำ
ฝ้ายทิพยา แปลว่า
ฝ้ายสวรรค์, ผิวพรรณขาวดุจฝ้ายสวรรค์
ฝนสิริ แปลว่า
ฝนที่นำมาซึ่งความเจริญ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี