");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 21501-21600 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ธนพัตร แปลว่า
ผู้มีทรัพย์เป็นเครื่องแต่งกาย
พัทยา แปลว่า
ลมพัดมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
พัชชา แปลว่า
เพลงไทยทำนองหนึ่ง, ผู้เกิดในกรอบ
หนูคล้าย แปลว่า
ชื่อเรียกเด็กเล็กๆชื่อคล้าย
ปณัสนัญช์ แปลว่า
[ปนัสย์นันท์]
พัฒธีรา แปลว่า
[ภัทรธีรา]
วฤณภา แปลว่า
แสงสว่างอันน่ายินดี
ณัฐวัชต์ แปลว่า
[ณัฐวัชร]
วีรวิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ
รัสมี แปลว่า
[รัศมี]
ธีรยุทธ์ แปลว่า
การรบของนักปราชญ์
ไวพจน์ แปลว่า
คําที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมาก
ปิยพงษ์พล แปลว่า
ผู้เป็นกำลังแห่งวงค์ตระกูลและเป็นที่รัก
ธวนนท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในธงชัย
สุธามาศ แปลว่า
ทองของเทวดา
ภัทรศัย แปลว่า
อยู่อย่างเป็นสุข,หลับอย่างเป็นสุข
สาม แปลว่า
จำนวนนับที่มากกว่า ๒ และน้อยกว่า ๔
ธันญรัตน์ แปลว่า
[ธันยรัตน์]
ปราย์พิชชา แปลว่า
ให้ความรู้
อริยากานต์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ
แพรรำไพ แปลว่า
ผ้าแพรที่งามผุดผ่อง
พลอยรวิญ แปลว่า
[พลอยรวินท์]
วรลักณ์ แปลว่า
[วรลักษณ์]
วายู แปลว่า
[วายุ]
ิพิมพ์ณดา แปลว่า
ผู้เป็นแบบอย่างแห่งความรู้
เรืองชัย แปลว่า
ผู้มีชัยชนะอันรุ่งเรือง
มณฑกรรน์ แปลว่า
[มณฑกรรณ์]
ศจีมาส แปลว่า
เดือนแห่งความงาม
จินต์ แปลว่า
ความคิด
สมวรรณ แปลว่า
เสมอด้วยผิวพรรณ
สายลม แปลว่า
ลม
ทยาตา แปลว่า
ดวงตาแห่งความกรุณา
บานชื่น แปลว่า
ชื่อไม้ดอกขนาดเล็กชนิดหนึ่ง
นักปราชญ์ แปลว่า
ผู้มีความรอบรู้
เวนิกา แปลว่า
[เวณิกา]
ธุดงค์ แปลว่า
ธีรเชษฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่
ธิติพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายอันมั่นคง
ปารมีย์ แปลว่า
บารมี
มณีคเณศ แปลว่า
แก้วมีค่าของพระพิฆเนศ
พิศ แปลว่า
เหรียญทอง, เพ่งดู
ปรเมธ แปลว่า
นักปราชญ์ในกาลข้างหน้า
อษิมารินทร์ แปลว่า
ศจีภรณ์ แปลว่า
ผู้ได้รับการค้ำจุนจากพระชายาของพระอินทร์
นิรุษ แปลว่า
[นิรุทธิ์]
อัครภาส์ แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองยิ่ง
อักษราภัค แปลว่า
ตัวหนังสือแห่งโชค
มะขิ่น แปลว่า
สาวน้อยผู้น่ารัก
มณิศา แปลว่า
เจ้าแห่งแก้วมีค่า
รัชนะธานี แปลว่า
เมืองแห่งการย้อม
พรอำไพ แปลว่า
รุ่งเรืองในสิ่งประเสริฐ
ณัทฐพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มั่นคงในการให้ความรู้
เสาวภา แปลว่า
งาม, ผ่องใส
วิลัยวรรณ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้พินาศ->[วิไลวรรณ์]
นิรัญญา แปลว่า
ไม่มีความรู้->[วรัญญา]
นิลวรรณ แปลว่า
สีนิล(ดำ)
ปัณชยา แปลว่า
ชัยชนะที่บริบูรณ์
วีระสิทธิ์ แปลว่า
ประสบความสำเร็จด้วยความกล้าหาญ
สมสุดา แปลว่า
ลูกสาวผู้ประพฤติดี
อัณณ์จิรภา แปลว่า
ตัวหนังสือที่รุ่งเรืองตลอดกาล
เอกกวี แปลว่า
ผู้เป็นที่หนึ่งในหมู่นักประพันธ์
นิรันดร แปลว่า
ตลอดไป
สิรินพัชร แปลว่า
เพชรที่งดงาม
มัทสิชา แปลว่า
ผู้เกิดในความเพลิดเพลิน
ฮันนา แปลว่า
สุกัญชญา แปลว่า
หญิงที่มีความรู้ดี
ปณิธิกร แปลว่า
ผู้มีความตั้งใจแน่วแน่
ธนพิศา แปลว่า
เจ้าแห่งทรัพย์
ธนวร แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยทรัพย์,ผู้มีทรัพย์อันประเสริฐ
้ธนัญญา แปลว่า
ผู้มีความรู้ในเรื่องทรัพย์
เอมชนาง แปลว่า
อิ่มใจในเครื่องดักปลา
สิงหราช แปลว่า
ราชสีห์
ลาวิตรี แปลว่า
[สาวิตรี]
ใหม แปลว่า
[ไหม]
ืทัศนีย์ แปลว่า
น่าดู, งาม
ศิฏณัฐชญา แปลว่า
[ศิษฏ์ณัฐชญา]
ปัญจะภัค แปลว่า
โชค ๕ ประการ
ปัณญ์จะภัค แปลว่า
[ปัญจะภัค]
ปัณจภัค แปลว่า
[ปัญจะภัค]
บุญฐิสา แปลว่า
ยิ่งใหญ่ด้วยความดี,ยิ่งใหญ่ด้วยความดี
ภัคฐิสา แปลว่า
ยิ่งใหญ่ด้วยโชค
นิธิวัฒน์ แปลว่า
ขุมทรัพย์อันประเสริฐ
สุนิตรา แปลว่า
[สุนิตา]
บัวหลัน แปลว่า
ภัทรณรินทร์ แปลว่า
[ภัทรนรินทร์]
สุมารี แปลว่า
[สุมาลี]
มนัสพันธ์ แปลว่า
ใจที่ผูกพัน
สิทธิพันธ์ แปลว่า
เกี่ยวเนื่องด้วยความสำเร็จ
ณิชชญานันท แปลว่า
ผู้ยินดีในความรู้อันบริสุทธิ์
สุรัชญา แปลว่า
ผู้มีความรู้เป็นสมบัติ
วรรณนิสา แปลว่า
เชื้อสายกลางคืน
พูลศักดิ์ แปลว่า
สิรินทร์ แปลว่า
เจ้าแห่งความงาม,เจ้าแห่งความเป็นมงคล
นะภาพร แปลว่า
[นภาพร]
สิรารมย์ แปลว่า
ผู้มีความสุขเป็นอย่างยิ่ง
อนุตตรีย์ แปลว่า
ประเสริฐยิ่ง
สิวนาถ แปลว่า
ผู้มีพระอิศวรเป็นที่พึ่ง,ผู้มีพระนิพพานเป็นที่พึ่ง
อรอินท์ แปลว่า
หญิงผู้เป็นใหญ่
อรสินี แปลว่า
หญิงงาม
อรวินท์ แปลว่า
หญิงที่ค้นพบ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี