");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 20901-21000 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
สุภางค์พิมพ์ แปลว่า
แบบอย่างที่งดงาม
ปรเมศ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในความประเสริฐ,ผู้เป็นเจ้าแห่งความประเสริฐ
ไอยวริญ แปลว่า
[ไอยวรินทร์]
ณกมร แปลว่า
[ณกมล]
นวิญญา แปลว่า
[นวัญญา]
ธนันพัฒนร์ แปลว่า
[ธนันพัฒน์]
ณัท แปลว่า
ผู้ให้ความรู้
ธัชชัย แปลว่า
ธงชัย
นวพรรธน์ แปลว่า
ความเจริญ ๙ ประการ
ณัฐรัตน์ แปลว่า
มีคุณค่าดุจนักปราชญ์
ณัฐวัตร แปลว่า
หน้าที่ของนักปราชญ์
ณัฐนัย แปลว่า
นักปราชญ์ที่มีความสำคัญ
นาฏนารี แปลว่า
หญิงสาวสวย
พีช แปลว่า
พืช
ปิยธิดาภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนลูกสาวอันเป็นที่รัก
พรศรี แปลว่า
ความงดงามอันประเสริฐ
รุ่งรามิลณ์ แปลว่า
[รุ่งรามิล]
เอมีน แปลว่า
สารประกอบอินทรีย์ที่เกิดจากหมู่แอลคิลหรือหมู่แอริลเข้าแทนที่ไฮโดรเจนในโมเลกุลของแอมโมเนีย
อ้อเงิน แปลว่า
ต้นอ้อเงิน
ปภาณัช แปลว่า
ความรุ่งเรืองของผู้เกิดมาเพื่อความรู้
วาสุกุล แปลว่า
เชื้อสายของพระแม่ธรณี
กล้า แปลว่า
ต้นข้าวที่เพาะไว้สําหรับย้ายไปปลูกที่อื่น,แข็ง
มด แปลว่า
สัตว์ชนิดหนึ่งตัวเล็กมักรวมกันเป็นฝูง
โศชฎาภา แปลว่า
ณภัทรตรา แปลว่า
เครื่องหมายแห่งความรู้และความเจริญ
รุ่งจิตร แปลว่า
ความงามอันรุ่งเรื่อง
ธนทัต แปลว่า
ผู้ให้ทรัพย์
อัฑฒ์ณดล แปลว่า
ชายผู้ร่ำรวยและมีความรู้สูง
ณรมน แปลว่า
[นรมน]
รมนวรรณ แปลว่า
[รมณวรรณ]
มนชกนก แปลว่า
เกิดจากใจที่งดงาม
ประธานพร แปลว่า
หัวหน้าที่ประเสริฐ
ไพรันต์ แปลว่า
พรประธาน แปลว่า
พรที่เป็นหลัก
มิสะโอ๊ะ แปลว่า
พนิตชนก แปลว่า
พ่อผู้ให้กำเนิดหญิงสาว
ธัญชนน แปลว่า
เชื้อสายผู้ประเสริฐ
จงรัก แปลว่า
ผูกใจรักด้วยความเคารพนับถือหรือรู้คุณอย่างยิ่ง
อารารยา แปลว่า
[อารยา]
ธนารักษ์ แปลว่า
ผู้รักษาทรัพย์
ธีระชัย แปลว่า
ชัยชนะของนักปราชญ์
เมทวิน แปลว่า
ผู้มีปัญญา
อณิชยชา แปลว่า
เกิดมาเพื่อชัยชนะอันสูงสุด
ขรรณ แปลว่า
[ขรรค์]
อัณยา แปลว่า
[อัญญา]
พิชญกาญจ์ แปลว่า
[พิชญกาญจน์]
ธนภาคย์ แปลว่า
ผู้มีโชคเป็นทรัพย์
วัฒน์ แปลว่า
ความเจริญ
พิมศศินา แปลว่า
เหมือนพระจันทร์
พิชญกาญจน์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีค่าดั่งทอง
ธิดาฤทัย แปลว่า
ลูกสาวผู้เป็นดั่งดวงใจ
พรวษา แปลว่า
[พรรษา]
พนมพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐเหมือนภูเขา
รวีพัชร์ แปลว่า
เพชรของพระอาทิตย์
อาเขต แปลว่า
ธิดาทร แปลว่า
ลูกสาวที่ไม่ดี->[ธิดาธร]
เขต แปลว่า
แดนที่กําหนดขีดคั่นไว้
สัน แปลว่า
สิ่งที่มีลักษณะนูนสูงขึ้นเป็นแนวยาว
สุฐธิศักดิ์ แปลว่า
[สุทธิศักดิ์]
พลอยพิชญา แปลว่า
พลอยของนักปราชญ์
พิชานันทน์ แปลว่า
ผู้ยินดีในวิชาความรู้
ธนามา แปลว่า
ทรัพย์ของพระจันทร์
ณภัทธนะ แปลว่า
ผู้เจริญในความรู้และทรัพย์สมบัติ
พิชาณันทน์ แปลว่า
[พิชานันทน์]
ณภัธน แปลว่า
[ณภัทร]
ณภัธธน แปลว่า
[ณภัทธนะ]
พุทธาวงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้รู้
สุทธิชากร แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดความบริสุทธิ์
ปัญจลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะห้าประการ
สุพรรณดา แปลว่า
[สุพรรณณดา]
อาริย์รัช แปลว่า
ธงชัยแห่งความเจริญ
นัคเรศ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในเมือง
สุวรรณภูมิ แปลว่า
แผ่นดินทอง
บารเมศวร์ แปลว่า
เจ้าแห่งบารมี
ณัฐวารี แปลว่า
สายน้ำแห่งนักปราชญ์
นิตชคุณ แปลว่า
[นิชคุณ]
การ แปลว่า
งาน
ประกฤษณ์ แปลว่า
[ประกฤษฎิ์]
วิทัศ แปลว่า
สิ่งวิเศษ ๑๐ ประการ
อิทธิศักดิ์ แปลว่า
อำนาจแห่งความสำเร็จ,อำนาจแห่งความเจริญ
วิรัลพัชร์ แปลว่า
เพชรที่งดงาม,งามดั่งเพชร
อนงค์รัตน์ แปลว่า
นางแก้ว
อิฏฐสิทธิ์ แปลว่า
ผู้มีความสำเร็จและความน่ารัก
วัชรวิชญ์ แปลว่า
มีความรู้ดุจเพชร
เป็นธรรม แปลว่า
มีความยุติธรรม
วรายุภัสร์ แปลว่า
ผู้มีชีวิตอันประเสริฐและรุ่งเรือง
อรกัญญาณ์ แปลว่า
หญิงผู้มีปัญญา, หญิงผู้มีความรู้
เชน แปลว่า
ผู้ชนะ
ครีฐิติญา แปลว่า
ผู้มีความรู้อันมั่นคงและงดงาม
ณัฐปภัสร แปลว่า
นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง, รุ่งเรืองดุจนักปราชญ์
เลอ แปลว่า
เหนือกว่า
พิศาลศักดิ์ แปลว่า
มีอำนาจมาก
บุรี แปลว่า
เมือง
รัตติธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งกลางคืน
พิลดา แปลว่า
เชื้อสายที่พิเศษ
รัชณี แปลว่า
[รัชนี]
นราวัลย์ แปลว่า
ผู้มีเชื้อสาย
ณณต แปลว่า
ผู้เคารพความรู้
พฎาศรัย แปลว่า
ท้าวกุเวรหรือท้าวเวสสุวรรณ
นฐมนพร แปลว่า
ความพินาศในใจอันประเสริฐ->[ณฐมนพร]
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี