");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 20601-20700 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
นิกานต์ดา แปลว่า
[กานดา]
ปิ่นทอง แปลว่า
สิ่งสูงค่า,ปิ่นทองคำ
ปิ่น แปลว่า
เครื่องประดับสําหรับปักผมที่มุ่นเป็นจุก
พรรณพรรษ แปลว่า
ผิวพรรณสดชื่นดุจฝน
พรหมลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะอันบริสุทธิ์
วัฒนลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะของความเจริญ
ศสิฐิกร แปลว่า
[ศศิกร]
อัครวัฒน์ แปลว่า
มีความเจริญยิ่ง
รัชชาพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีสมบัติ
อรรัชตา แปลว่า
หญิงผู้มีเงิน
มีศักดิ์ แปลว่า
มีอำนาจ
มาริชสา แปลว่า
[มาริสา]
สรัญย์ธารณ์ แปลว่า
[สรัญธรณ์]
คม แปลว่า
ก้ม, คำนับ, ไหว้
ธัญพัฐชนก แปลว่า
[ธัญพัฒน์ชนก]
แพรไพลิน แปลว่า
ผ้าแพรและพลอยสีน้ำเงิน
พัฐธวรรณ แปลว่า
[พัทธวรรณ]
นนท์ทวัชร์ แปลว่า
[นนทวัชร์]
ปวัณภัสตร์ แปลว่า
[ปวันพัสตร์]
สามิตร แปลว่า
เพื่อนที่ดี
วนิษธารา แปลว่า
[วนิศธารา]
นภัสชญาฐ์ แปลว่า
ผู้มีความรู้เป็นทรัพย์อันมั่นคง
ธิติรัตน์ แปลว่า
มีปัญญามาก
วรทย์ แปลว่า
[วรท]
อรรถพันธ์ แปลว่า
ผูกพันด้วยประโยชน์
ปารดา แปลว่า
[ปภาดา]
ปัณณิกา แปลว่า
หนังสือ
อายูมิ แปลว่า
ภัชชาตา แปลว่า
เกิดแสงสว่าง
นัทธนิษฐ์ แปลว่า
[ณัทธนิสร]
นนทา แปลว่า
ความพอใจ ความยินดี
พิญญาพัชร แปลว่า
[ภิญญาพัชร]
พรวิไล แปลว่า
ความปรารถนาให้งดงาม
สุภัสตรา แปลว่า
เครื่องหมายแห่งแสงสว่างที่ดี
พูนทรัพย์ แปลว่า
เพิ่มทรัพย์
พัฒนกิตติ์ แปลว่า
เจริญในคำสรรเสริญ
รูสมาวาตี แปลว่า
วิชาติ แปลว่า
ผู้เกิดมาวิเศษ
นิพัทธ์ แปลว่า
เนือง ๆ เสมอ เนื่องกัน
ประพล แปลว่า
แข็งแรงและมีอำนาจ
สุภลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะอันงดงาม
สิริยาลัย แปลว่า
ที่อยู่อันงดงาม
พัฒนบูลย์ แปลว่า
เจริญมาก
ไอยริน แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ตลอดไป
สรญา แปลว่า
ความรู้ของเทวดา
ปาณัท แปลว่า
ผู้ให้ชีวิต
อภันตรี แปลว่า
ผู้ที่อยู่ใกล้ชิด
รัฐพร แปลว่า
ประเทศที่ประเสริฐ
โรมรัน แปลว่า
ต่อรบ, รบพุ่งกัน
พัชมณ แปลว่า
[พัชมน]
มาฆะมาศ แปลว่า
ทองในวันเพ็ญเดือนสาม
สุมนต์ แปลว่า
คาถาที่ดี
พิชาพา แปลว่า
ความรู้ที่นำพา
เบญญาวรรณ แปลว่า
เชื้อสายผู้ฉลาด
ณัชนิษฐ์ แปลว่า
ผู้เกิดมาสำเร็จในความรู้
ภูริชยา แปลว่า
มีชัยชนะด้วยปัญญา
พลอยไพริน แปลว่า
พลอยของข้าศึก->[พลอยไพลิน]
ศุภวัลย์ แปลว่า
เชื้อสายผู้งดงาม
ปิณฑ์พัชร แปลว่า
ก้อนข้าวที่มีค่าดุจเพชร
วรรณวนิช แปลว่า
เชื้อสายผู้ทำการค้า,เชื้อสายพ่อค้า
วรันทร แปลว่า
[วรัญธร]
นูวตี แปลว่า
ปณัสญา แปลว่า
[ปนัสยา]
ธนวัตน์ แปลว่า
[ธนวัฒน์]
ธนสิตา แปลว่า
ผู้มีรอยยิ้มเป็นทรัพย์
อรนริน แปลว่า
[อรนรินทร์]
วิน แปลว่า
[วินท์]
ธิพาพร แปลว่า
[ทิพาพร]
วสันติ์ แปลว่า
[วสันต์]
สมลักษณ์ แปลว่า
งามเสมอกัน
ศุภาวรรณ แปลว่า
ผิวพรรณงาม
ปรัชญาพร แปลว่า
ผู้มีความรู้อันประเสริฐ
ปราณีต แปลว่า
ละเอียดลออ เรียบร้อยงดงาม
อดิสา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่
วัฒชรินทร์ แปลว่า
[วัชรินทร์]
พัฒถากร แปลว่า
[พัฒน์ฐากร]
ณัฐจิตกานต์ แปลว่า
ความรักของนักปราชญ์
วรชย แปลว่า
ชัยชนะอันประเสริฐ
อารีพร แปลว่า
มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นเลิศ
วีราทร แปลว่า
มีความกล้าหาญและความห่วงใย
สินาถ แปลว่า
ที่พึ่งที่มีโชค
ศุภษร แปลว่า
[ศุภักษร]
วิราภาวรรณ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีความกล้าหาญอันรุ่งเรือง
นันสภัส แปลว่า
[นันท์นภัส]
อภิชยาภรณ์ แปลว่า
มีชัยชนะอันยิ่งใหญ่เป็นเครื่องประดับ
อังศุมาลี แปลว่า
พวงดอกไม้
สิรินาถ แปลว่า
ที่พึ่งอันงดงาม
นวลศรี แปลว่า
ขาวงาม
ภัคณรินทร์ แปลว่า
[ภัคนรินทร์]
อารมย์ แปลว่า
[อารมณ์]
เสก แปลว่า
เนรมิต
สุพัตชา แปลว่า
[สุภัทชา]
ปุณณิมา แปลว่า
สมธพ แปลว่า
ปภังกรณ แปลว่า
กระทำแสงสว่าง
อรินธร แปลว่า
[อรินทร์]
ศศิกานต์ แปลว่า
พระจันทร์อันเป็นที่รัก
วีรวัตน์ แปลว่า
[วีรวัฒน์]
ธนวรรษ แปลว่า
มีฝนเป็นทรัพย์
สกรัฐ แปลว่า
ประเทศของตน
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี