");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 20101-20200 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ศิรกาญจน์ แปลว่า
ทองที่สูงส่ง
พลอยชนุตร์ แปลว่า
ผู้ที่มีพลอยดีกว่าของคนอื่น
รามณ์ แปลว่า
ความรู้ที่งดงาม
ภีม แปลว่า
น่าเกรงขาม, ชื่อเจ้าปาณฑพองค์ที่ ๒ รองพระยุธิษเฐียร
วิสาขา แปลว่า
วิสาขฤกษ์
วิรินธร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งความกล้าหาญ
รชตพร แปลว่า
ประเสริฐด้วยเงิน
แววพลอย แปลว่า
พลอยที่มีประกาย
วิมลพรรณ แปลว่า
ผิวพรรณที่บริสุทธิ์
แม้นเทพ แปลว่า
เหมือนเทวดา
พวงรัตน์ แปลว่า
พวงแก้ว
พรรษปกรณ์ แปลว่า
ตำราแห่งฝน
สันต์หทัย แปลว่า
ใจที่รักสงบ
วสุสิงห์ แปลว่า
ผู้กล้าหาญดุจเทวดา,เทวดาและราชสีห์
ณัฐมณีวรรณ แปลว่า
เชื้อสายนักปราชญ์ผู้มีค่า
สนกนก แปลว่า
ผู้สนใจในทองคำ
วีเรศร แปลว่า
เจ้าแห่งความกล้าหาญ
มานัส แปลว่า
[มนัส]
ปิยวรดา แปลว่า
ประเสริฐและเป็นที่รัก
วัยวัฒน์ แปลว่า
เจริญวัย
ภคิณวัฒน์ แปลว่า
เจริญด้วยความรู้และโชค
พีระพันธ์ แปลว่า
ผูกพันด้วยความกล้าหาญ
ปริญญาภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความรอบรู้
ปริญญากร แปลว่า
ผู้สร้างความรอบรู้
วชิราภา แปลว่า
แสงเพชร
ธัญรดี แปลว่า
ผู้ยินดีในโชคชะตา
นิตยาพันธ์ แปลว่า
ผูกพันเสมอ
สุภาศรี แปลว่า
สิ่งที่นำมาซึ่งความเจริญ
ณิชชฎา แปลว่า
ชฎาที่บริสุทธิ์
ปานณิชา แปลว่า
เหมือนสะอาด
ภัทรณิชา แปลว่า
ผู้บริสุทธิ์และประเสริฐ
ภัทรชา แปลว่า
ผู้เกิดมาประเสริฐ
ภัทราชา แปลว่า
ผู้เกิดมาประเสริฐ
อัมพรรัมภา แปลว่า
นางฟ้าบนสวรรค์
แสนสุข แปลว่า
มีความสุขมาก
นิธาดา แปลว่า
ไม่สร้าง
นิธิดา แปลว่า
ผู้มีขุมทรัพย์
นิชาภัท แปลว่า
เจริญตลอดกาล
วรดล แปลว่า
ชั้นประเสริฐ
หลง แปลว่า
สําคัญผิด, เข้าใจผิด
สมภร แปลว่า
เสมอด้วยผู้ค้ำจุน
นันทิศักดิ์ แปลว่า
อำนาจที่น่ายินดี
วิรัญชนา แปลว่า
คนที่มีความรู้อันกล้าหาญ
รวงทิพย์ แปลว่า
รวงข้าวของเทวดา
รักษ์ศรีอักษร แปลว่า
รักษาตัวหนังสืออันงดงาม
อุดมศักดิ์ แปลว่า
ผู้มีอำนาจมาก
ธิชาณัฏฐ์ แปลว่า
ผู้เกิดจากนักปราชญ์
ทรงยศ แปลว่า
มียศ
สาร แปลว่า
ผู้มีแก่นสาร
บุญโพธิ์ แปลว่า
ผู้มีความดีเป็นร่มเงา
ปรินทร์รัฏฐ์ แปลว่า
ประเทศที่เป็นใหญ่โดยรอบ
วรรณ์ธนะ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีทรัพย์, ผู้มีทรัพย์และผิวพรรณงาม
ณัฐพิมล แปลว่า
บริสุทธิ์ดุจนักปราชญ์
ราชวุฒิ แปลว่า
ความรู้ของพระเจ้าแผ่นดิน
เงิน แปลว่า
เงิน
รุศดา แปลว่า
ผู้มีแสงสว่าง, ผู้มีความรุ่งเรือง
พูลทวี แปลว่า
เทียนชัย แปลว่า
เทียนที่จุดถวายชัยมงคล
ศรุต แปลว่า
มีชื่อเสียง
พัชชาพลอย แปลว่า
พลอยที่เกิดในกรอบ,เพลงไทยทำนองหนึ่งอันทรงคุณค่าดุจพลอย
สบายใจ แปลว่า
สุขใจ
อาภารัศมี แปลว่า
แสงสว่าง
นุชธิดา แปลว่า
ลูกสาวที่เป็นดั่งน้องสาว
ภาวินท์ แปลว่า
ผู้พบแสงสว่าง,ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
บุหงา แปลว่า
ดอกไม้
พรรษรัตน์ แปลว่า
ฝนแก้ว
สมภูมิ แปลว่า
เสมอด้วยแผ่นดิน
พจนินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ด้วยคำพูด
ปรองทิพย์ แปลว่า
[ปองทิพย์]
นิษฐ์วดี แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จ
อนัญญ์ชา แปลว่า
ผู้เกิดมาเป็นที่หนึ่ง
รัตติเทพ แปลว่า
เทวดาแห่งกลางคืน
อภิชยชา แปลว่า
ผู้เกิดมามีชัยชนะอันยิ่งใหญ่
หนู แปลว่า
ชื่อสัตว์สี่เท้าชนิดหนี่ง
วทัญญู แปลว่า
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ใจดี ใจบุญ
สุรีพร แปลว่า
ประเสริฐดุจเทวดา
พิมพ์กัญญา แปลว่า
หญิงที่เป็นตัวอย่าง, หญิงที่เป็นแบบอย่าง
พิมพ์กนก แปลว่า
แม่แบบที่ใช้ในการทำทอง
พิมพ์ชญา แปลว่า
ต้นแบบของความรู้
มานิกา แปลว่า
ผู้มีความคิดมีจิตใจสูง,ผู้มีความพากเพียรสูง
ศิริเนตร แปลว่า
ตางาม
พิมพ์ปภา แปลว่า
แบบอย่างแห่งสว่าง
วรวรรธน์ แปลว่า
มีความเจริญและประเสริฐ
ณัฐวรัญญา แปลว่า
ปัญญาอันประเสริฐและมั่นคงในความรู้
ทิตพิชา แปลว่า
ผู้ให้วิชาความรู้
อัมพล แปลว่า
[อำพน]
ธนชพร แปลว่า
ประเสริฐและเกิดทรัพย์สมบัติ
ภคกมล แปลว่า
ใจที่มีโชค,ดอกบัวแห่งโชค
นุชรดา แปลว่า
หญิงสาวผู้มีความยินดี
อนัสรา แปลว่า
ผู้ไม่มีศร
พิมพิชญาพร แปลว่า
นักปราชญ์ที่ประเสริฐและเป็นแบบอย่าง
ทรงศรี แปลว่า
มีความงดงาม
ศิร์ภาภรณ์ แปลว่า
ผู้รักษาแสงสว่างอันสูงสุด,ผู้รักษาความรุ่งเรืองอันสูงสุด
สุระพงษ์ แปลว่า
ชื้อสายเทวดา
พิบูลย์ แปลว่า
[พิบูล]
นพนันทน์ แปลว่า
ความยินดี ๙ ประการ
อชิศา แปลว่า
[อัญชิสา]
ประพิศ แปลว่า
น่ามอง
ธันยพรรธน์ แปลว่า
เจริญและมีโชค
ณัชาลัย แปลว่า
ที่อาศัยและทำให้เกิดปัญญา
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี