");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 20001-20100 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ณภัสญาภรณ์ แปลว่า
แสงสว่างของผู้มีปัญญาและประดับตนด้วยความรู้
รุ่งรุจี แปลว่า
รุ่งเรืองและงดงาม
สุกรี แปลว่า
ช้างที่ดี,ช้างมงคล
ปริญญาวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในความรอบรู้
ธัญญนนท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในโชค
วิชนี แปลว่า
พัด
โสภาพร แปลว่า
ประเสริฐและงดงาม
นุวัฒน์ แปลว่า
[อนุวัฒน์]
รัฐกมล แปลว่า
ดวงใจของประเทศ
วรเมฆ แปลว่า
เมฆที่ประเสริฐ
ศศธรณ์ แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งกระต่าย,พระจันทร์
โสภิตสุดา แปลว่า
ลูกสาวผู้งดงาม
พัสตราภรณ์ แปลว่า
เสื้อผ้าและเครื่องประดับ
อันน์นล แปลว่า
รวงข้าว
วรัญชลี แปลว่า
นอบน้อมความรู้อันประเสริฐ
พลวัติ แปลว่า
[พลวัต]
วัลย์ลภัส แปลว่า
เชื้อสายผู้มีทรัพย์,เชื้อสายผู้มีลาภ
ธฤดี แปลว่า
มั่นคง, ตั้งมั่น
ภรณ์ณภัส แปลว่า
ผู้ค้ำจุนแสงสว่างแห่งความรู้
ทัชธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งการให้
ภพนภันต์ แปลว่า
สุดขอบฟ้าและแผ่นดิน
ปูริดา แปลว่า
บริบูรณ์, เต็ม
ศรศรา แปลว่า
ศร
รุ่งนิรันดร์ แปลว่า
รุ่งเรืองตลอดกาล
วุฒิประวี แปลว่า
[วุฒิประวีร์]
สรัลพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยความซื่อตรง
แสงทิพย์ แปลว่า
แสงจากสวรรค์
สุจีรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วที่บริสุทธิ์
สุวราภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับอันเป็นเลิศและดี
นุ่น แปลว่า
ไม้ยืนต้นอายุยืนชนิดหนึ่ง ปุยเมื่อแห่งแล้วจะมีน้ำหนักเบาไว้ทำหมอนหรือเบาะ
รนันท์ แปลว่า
[จิรนันท์]
ณัฏฐ์ทิตา แปลว่า
ผูให้ความรู้ที่มั่นคง
วุฒิรักษ์ แปลว่า
ผู้ปกป้องความรู้
อชิรวัชร์ แปลว่า
รวดเร็วดุจสายฟ้า
วงศ์วริษ แปลว่า
สายฝน, เชื้อสายแห่งฝน
เสน่ห์ แปลว่า
เครื่องทำให้คนอื่นรัก, ลักษณะที่ชวนให้รัก
ทยานิศวร์ แปลว่า
[ธยานิศ]
วนัสชัย แปลว่า
ผู้ชนะป่า
ภูรี แปลว่า
แผ่นดิน
พจนารถ แปลว่า
เนื้อความของคำพูด
ปณิธี แปลว่า
ความตั้งใจแน่วแน่
ณัฐการณ์ แปลว่า
เหตุแห่งการมีความรู้ที่มั่นคง
นว แปลว่า
เก้า (๙)
สิริภัทร แปลว่า
ประเสริฐและเป็นมงคล
เบญจาศิริรักษ์ แปลว่า
รักษาสิ่งที่เป็นมงคล ๕ ประการ
ทรายทิพย์ แปลว่า
ทรายของเทวดา
พัชมน แปลว่า
ใจที่อยู่ในกรอบ
สมปองฤดี แปลว่า
สมหวังและยินดี
ศิริเกศ แปลว่า
ผมงาม
มนสุภา แปลว่า
จิตใจงาม
ณัชกฤดา แปลว่า
ผู้เกิมามีบารมีและปัญญามาก
รัชตะ แปลว่า
เงิน
โศภิต แปลว่า
งาม,ดี
อัทยา แปลว่า
[หัทยา]
อารีรักษ์ แปลว่า
ผู้รักษาความเอื้อเฟื้อ
สุจีรา แปลว่า
ผู้มั่นคงดี
ทางศิริ แปลว่า
หนทางแห่งความเจริญ
สุลัดดา แปลว่า
เชื้อสายที่ดี
เปรมภาพรรณ แปลว่า
ผู้มีความสุขและผิวพรรณผ่องใส
พรพิชชา แปลว่า
ปัญญาที่ประเสริฐ
ธนาพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีทรัพย์, วงศ์ตระกูลที่มีทรัพย์
สุภาษิต แปลว่า
ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว มีความหมายเป็นคติสอนใจ
วัชรากร แปลว่า
ผู้สร้างเพชร,ผู้สร้างความเข้มแข็ง, แสงเพชร
พิชชาพา แปลว่า
ความรู้ที่นำพา
บุญญาภรณ์ แปลว่า
ผู้ประดับด้วยความดี
ณัฏฐารีย์ แปลว่า
เจริญรุ่งเรืองเหมือนนักปราชญ์
ณัฐรีย์ แปลว่า
[ณัฏฐารีย์]
ณัฎฐรีย์ แปลว่า
[ณัฏฐารีย์]
ปัญญิกา แปลว่า
มีปัญญา
เวณิกา แปลว่า
เกล้าผม, มวยผม, ผู้ดีดพิณ
ธาริดา แปลว่า
ผู้ปกป้อง
นงพงา แปลว่า
นาง, ผู้หญิง
เบญจกรณ์ แปลว่า
การกระทำ ๕ ประการ
ใบ แปลว่า
ส่วนของพืชที่ติดอยู่กับกิ่งหรือลำต้น
ปิ่นชรินทร์ แปลว่า
สูงสุดและเป็นใหญ่ในน้ำ
สุวลี แปลว่า
คำพูดที่ดี
ธันยบูรณ์ แปลว่า
ผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยโชค
พริ้งพนิด แปลว่า
หญิงสาวที่งดงาม
รุจิกร แปลว่า
ผู้สร้างความงาม
สยาพัฐ แปลว่า
ผู้อาศัยอำนาจและความสามารถ
โภคินีณัช แปลว่า
หญิงที่เกิดมามีปัญญาเป็นทรัพย์สมบัติ
ภาคินีณัฐ แปลว่า
ผู้มีความรู้อันมั่นคงเป็นโชค
ณัฐศรัณย์ แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งของนักปราชญ์
อัยรดา แปลว่า
ยินดีในความยิ่งใหญ่
ศศิกัญญา แปลว่า
หญิงที่มีความงามดุจจันทร์
พงศ์สุรินทร์ แปลว่า
เชื้อสายเทวดาผู้เป็นใหญ่
ภูษณิสา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในเครื่องประดับ
ปวีสุดา แปลว่า
ลูกสาวที่มีความกล้าหาญ
นิรชร แปลว่า
นางอัปสร
พินิจภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนการพิจารณา
นริศ แปลว่า
คนผู้เป็นใหญ่
พิมพ์พนิต แปลว่า
หญิงผู้เป็นแบบอย่าง
ปุณณทัต แปลว่า
ผู้ให้ความบริบูรณ์
วิทวัฒน์ แปลว่า
[วิทวัส]
ธัญอัยยาปารย์ แปลว่า
ผู้มีความชำนาญ เป็นใหญ่ และมีโชค
ปิยะพจน์ แปลว่า
ถ้อยคำอันเป็นที่รักยิ่ง
ทิพ แปลว่า
ของเทวดา
ณัฐวรินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในสิ่งประเสริฐและมั่นคงในความรอบรู้
ปุญชรัสมิ์ตา แปลว่า
ดวงตาที่มีรัศมีอันเกิดจากบุญ
ประดิษฐา แปลว่า
ตั้งขึ้น
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี