");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 19801-19900 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
สุมิตรตา แปลว่า
ดวงตาของมิตรที่ดี
เปี่ยมศักดิ์ แปลว่า
มีอำนาจมาก
ประกิต แปลว่า
แสดง, ประกาศ
พรระพี แปลว่า
พระอาทิตย์ผู้ประเสริฐ,พรจากพระอาทิตย์
กุ้ง แปลว่า
ชื่อสัตว์น้ำชนิดหนึ่ง เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง อาศัยอยู่ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม
ปรางอรุณ แปลว่า
แก้มยามเช้า
ศวิตา แปลว่า
ผู้มีผิวขาว,ขาว
ธนะภูมิ แปลว่า
แผ่นดินที่มีทรัพย์
ศศิณี แปลว่า
หญิงผู้มีความงามดุจจันทร์
รัชวุฒิ แปลว่า
มีความรู้เป็นสมบัติ
อรรถวิช แปลว่า
ประโยชน์ของวิชาความรู้
พรรณจิรา แปลว่า
เชื้อสายที่ยั่งยืน
นฤณัฐ แปลว่า
คนผู้เป็นปราชญ์
สุคนธ์รสา แปลว่า
งามอย่างมีเสน่ห์เนื่องจากกลิ่นหอม
พริมมธุรา แปลว่า
น่ารักมาก งามเลิศ
ตรี แปลว่า
สาม(๓)
ปัญณ์ธวัล แปลว่า
ปัญญาและความรู้อันบริสุทธิ์
ภัทระ แปลว่า
ประเสริฐ, ดีงาม, เจริญ, เป็นมงคล
ปุณยวีร์ แปลว่า
กล้าหาญและมีความดี
ปริณ แปลว่า
รู้รอบ
สุรัฐวิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ที่ดีของประเทศ
สุภักดิ์ แปลว่า
จงรักภักดี
ธัญณัฐกมล แปลว่า
หัวใจของนักปราชญ์อันเป็นมงคล
วิกรม แปลว่า
เก่งกล้า, ก้าวล่วงไปด้วยความกล้าหาญ, มีชัยชนะ
ณชภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนการเกิดของปัญญา
ปวิตรา แปลว่า
บริสุทธิ์
ศรพรหม แปลว่า
ศรของพระพรหม
สันทนี แปลว่า
การเปรียบเทียบ
นิต แปลว่า
ผู้ฝึกมาดีแล้ว
ปฐมภพ แปลว่า
แผ่นดินแรก
ปัญจรัศม์ แปลว่า
แสงสว่าง ๕ ประการ
ณฏฐกร แปลว่า
ผู้สร้างความรู้อันมั่นคง
พรพิมพ์ แปลว่า
แบบอย่างอันประเสริฐ
อิศร แปลว่า
ความเป็นเจ้าเป็นใหญ่
พรพิมพ์ชนก แปลว่า
บิดาผู้เป็นแบบอย่างอันประเสริฐ,ผู้มีบิดาเป็นอย่างอันประประเสริฐ
โฆษ์ แปลว่า
เสียงกึกก้อง, เสียงดัง, เสียงสนั่น
อนพัช แปลว่า
ผู้หาที่ติไม่ได้ผู้ไม่มีใครตำหนิ
รุ่งรดิศ แปลว่า
เจ้าแห่งความสุขและรุ่งเรือง
วรรณเพ็ญ แปลว่า
เชื้อสายผู้เต็มเปี่ยม
พันทิวา แปลว่า
หนึ่งพันวัน
อ้อมใจ แปลว่า
เป็นที่รัก
ลิ้ม แปลว่า
อนิศรา แปลว่า
ผู้ไม่เป็นใหญ่
รัชชิตา แปลว่า
ผู้ชนะในสมบัติ
วิณัฐธิดา แปลว่า
บุตรสาวที่มั่นคงยิ่งในความรู้
วิณัฐดา แปลว่า
ผู้มั่นคงยิ่งในความรู้
รัชนีวรรณ์ แปลว่า
เชื้อสายพระจันทร์
สุริยาวุธ แปลว่า
อาวุธของพระอาทิตย์
ไอยรา แปลว่า
ช้าง
มิญกา แปลว่า
พรศักดิ์ แปลว่า
อำนาจอันประเสริฐ
หยัด แปลว่า
ยืดเหยียดออก
นาถวธู แปลว่า
หญิงสาวผู้เป็นที่พึ่ง
รภิรัตน์ แปลว่า
[รพิรัตน์]
บุญปณต แปลว่า
น้อมไหว้ความดี
นัทธ์อาจารีย์ แปลว่า
เกี่ยวเนื่องด้วยครูบาอาจารย์
ภัคณภัทร แปลว่า
ดีงามด้วยความรู้และมีโชค
ธชัชภร แปลว่า
ค้ำจุนพระเจ้าแผ่นดินที่เป็นนักรบ
ณัฐมณฑน์ แปลว่า
ผู้ประดับตนด้วยความรู้อันมั่นคง
อัครปารย์ แปลว่า
ผู้มีความสามารถอันยิ่งใหญ่
วิชชากร แปลว่า
ผู้สร้างความรู้
ปุยฝ้าย แปลว่า
ชื่อหนึ่งของดาวฤกษ์บุษยะ, ชื่อขนมชนิดหนึ่ง
นาถชมพู แปลว่า
ต้นหว้าอันเป็นที่พึ่ง
ณี แปลว่า
ศรีชมพู แปลว่า
ต้นหว้าที่งดงามยิ่ง
มนต์เทียน แปลว่า
เทียนที่น่าหลงไหล
นพนรรจ์ แปลว่า
นาถนารีนุช แปลว่า
น้องสาวผู้เป็นที่พึ่ง
ศรามณี แปลว่า
ศรแก้ว
นิสารัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วยามคำคืน
ปัณณวัชร์ แปลว่า
เพชรที่เต็ม
สิรัช แปลว่า
เกิดมาสูงสุด
เพ็ญสุภัค แปลว่า
โชคดีที่บริบูรณ์
สาโรช แปลว่า
พืชที่เกิดในสระ หมายถึง บัว, ดอกบัว
อมรินทร์ แปลว่า
พระอินทร์
ธเนศณัฏฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ที่เป็นเจ้าแห่งทรัพย์
นุชสรินทร์ แปลว่า
หญิงสาวที่เป็นเจ้าแห่งศร
นุชศรินทร์ แปลว่า
หญิงสาวที่เป็นเจ้าแห่งศร
รสสรินทร์ แปลว่า
มีความไพเราะและเป็นเจ้าแห่งศร
รัตน์สรินทร์ แปลว่า
เจ้าแห่งศรที่มีค่ามาก
สรินทร์ แปลว่า
เจ้าแห่งศร
วิชสุตา แปลว่า
บุตรสาวผู้มีความรู้
ทวีเดช แปลว่า
อำนาจที่เพิ่มขึ้น
พีรยุทธ แปลว่า
รบด้วยความกล้าหาญ
ศิร์รสา แปลว่า
งดงามและมีเสน่ห์สูงสุด
วีรเดช แปลว่า
อำนาจอันเกิดจากความกล้าหาญ
พฤนท์เดช แปลว่า
มีอำนาจมาก
ภูริเดช แปลว่า
อำนาจในแผ่นดิน
วิชาฤทธิ์ แปลว่า
ความรู้เกี่ยวกับอำนาจวิเศษ
ปองทิพย์ แปลว่า
มุ่งหมายสวรรค์
วุฒิเดช แปลว่า
อำนาจและความรู้
หนูล้อม แปลว่า
คำเรียกเด็กหญิงชื่อล้อม
พรหมเดช แปลว่า
อำนาจอันบริสุทธิ์
เอมอมร แปลว่า
ผู้มีความชื่นใจตลอดไป
อรดี แปลว่า
หญิงที่ดี
สุพัชญ์รดา แปลว่า
ผู้ยินดีในกรอบความรู้ที่ดี
เปรมจิตต์ แปลว่า
ใจที่มีความสุข
วณิภา แปลว่า
ศิววงศ์ แปลว่า
เชื้อสายของพระอิศวร, เชื้อสายของผู้ปราศจากกิเลส
ณรงค์พล แปลว่า
กำลังในการรบ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี