");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 19701-19800 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ปุณยาวดี แปลว่า
มีบุญ
นวภัค แปลว่า
โชค ๙ ประการ
นาถนรี แปลว่า
หญิงผู้เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย
รัษฎากร แปลว่า
กฏหมายว่าด้วยภาษีอากร
คมสรณ์ แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งอันเฉียบแหลม
เนตรนรี แปลว่า
หญิงที่มีตางาม
มัชฌิมา แปลว่า
ปานกลาง, ไม่ยิ่งไม่หย่อน
นาทัชชา แปลว่า
ผู้ให้ซึ่งที่นา
นรเทวี แปลว่า
เทวดาผู้หญิง, นางพญา, นางกษัตริย์
นรีเทวี แปลว่า
เทวดาผู้หญิง, นางพญา, นางกษัตริย์
เมธาวดี แปลว่า
หญิงผู้เป็นปราชญ์
ศุภสุตา แปลว่า
ลูกสาวที่นำมาซึ่งความเจริญ
พรศิริ แปลว่า
งดงามและประเสริฐ
สร้อยทอง แปลว่า
สร้อยที่ทำจากทองคำ,ดอกไม้ชนิดหนึ่ง คล้ายต้นหงอนไก่
คึก แปลว่า
ฮึกเหิม
รษิกา แปลว่า
ผู้รู้รสชาติที่ดี
ปุณยฉัตร แปลว่า
ร่มเงาของความดี
ศุภัคพร แปลว่า
ประเสริฐและมีโชคดี
มุจ แปลว่า
วีรพัตร์ แปลว่า
ผู้ตกแต่งด้วยความกล้าหาญ
ศิรภัชณ์ แปลว่า
ความรู้สูงสุดที่จำแนกแล้ว
รุุจิรดา แปลว่า
ผู้มีความงดงามและมีความสุข
เบญจามาศ แปลว่า
ทองเนื้อหา
เด่น แปลว่า
ที่ปรากฏเห็นได้ชัด
ศักดิ์ฐานันท์ แปลว่า
ความยินดีในอำนาจที่มั่นคง
เอกพันธ์ แปลว่า
ผู้ผูกพันเป็นหนึ่ง
ศศิวิรัล แปลว่า
งดงามเหมือนพระจันทร์
ณัฐกิตติ แปลว่า
ผู้ที่มีเกียรติเหมือนนักปราชญ์
ปิติพงษ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีความสุข
รัตธนา แปลว่า
ทรัพย์ที่น่ายินดี
อนุศิษฎ์ แปลว่า
ผู้ได้รับการอบรมสั่งสอน
เพราะรักษ์ แปลว่า
เหตุแห่งการปกป้อง
วนัสดา แปลว่า
เต็มไปด้วยต้นไม้
ป้อม แปลว่า
หอรบ, ที่อยู่หรือที่พักซึ่งทำขึ้นใช้กันแดดกันฝน
นํ้าเหนือ แปลว่า
น้ำที่ไหลมาจากทางเหนือ
สาระภี แปลว่า
[สารภี]
ณิฐา แปลว่า
ปรารถนาความรู้
ธนายุส แปลว่า
อำนาจเงิน
ทวีศักด์ แปลว่า
อำนาจที่เพิ่มขึ้น
ณัฏฐริน แปลว่า
ผู้มั่นคงในความรู้และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ธรรมนาถ แปลว่า
ผู้รักษากฏหมาย
โสรญา แปลว่า
ความรู้ที่เกี่ยวกับดาวเสาร์, ผู้รู้นาน
้วิจิตรา แปลว่า
งดงาม
ทฤฒมน แปลว่า
ผู้มีจิตใจมั่นคง
ทรรศนวรรณ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีความคิด
สุวรรณมาลี แปลว่า
ดอกไม้ทอง
ทวีพจน์ แปลว่า
ถ้อยคำที่เพิ่มขึ้น
สุริยพงศ์ แปลว่า
ผู้มีเชื้อสายพระอาทิตย์
ภัทรดนัย แปลว่า
ลูกชายที่ประเสริฐ
รัชฎากรณ์ แปลว่า
ช่างเงิน
วิรุฬกานต์ แปลว่า
[วิรุฬห์กานต์]
ภัคภาคิน แปลว่า
ผู้มีโชคลาภ
รัฏฐ์ฐาณ์ แปลว่า
ประเทศที่มีความรู้มั่นคง
เพียงใจ แปลว่า
รักมากดุจดวงใจ
ศาณัฐ แปลว่า
มั่นคงดุจหิน
ประกายดาว แปลว่า
แสงดาวที่แวววาว
สารินันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในการเที่ยวไป
ณฐกานต์ แปลว่า
เป็นที่รักของนักปราชญ์
อสมาพัณณ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่ไม่เหมือนใคร, ผู้มีผิวพรรณดีและไม่เหมือนใคร
อุมาลิน แปลว่า
ปูน แปลว่า
หินปูนหรือเปลือกหอยที่ผ่านการเผาและนำมาป่นให้เป็นผง ใช้สำหรับงานก่อสร้างหรือกินกับหมาก
ณฐพิทักษ์ แปลว่า
ผู้ปกป้องความรู้อันมั่นคง
วสิษฐ์พล แปลว่า
ผู้มีกำลังเป็นเลิศ
ภัคธาดา แปลว่า
ผู้สร้างโชค
ภัคอัมพร แปลว่า
โชคจากฟ้า
วฤณดา แปลว่า
มากด้วยความยินดี
ฟ้า แปลว่า
ท้องฟ้า,สวรรค์
วรรณวรรัตน์ แปลว่า
เชื้อสายแห่งแก้วอันประเสริฐ
อมตะ แปลว่า
ไม่ตาย
ปัญจรัตน์ แปลว่า
แก้วมณีทั้ง ๕
เจน แปลว่า
ชำนาญ
นนทบูรณ์ แปลว่า
ผู้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข
ภริดา แปลว่า
ผู้ได้รับการเลี้ยงดู
ศศิเกตุ แปลว่า
พระจันทร์และดาวเกตุ
ทัศนีย แปลว่า
ความคิดเห็น
บุณยกร แปลว่า
ผู้สร้างความดี
สหราช แปลว่า
ผู้เกิดมาร่วมพระเจ้าแผ่นดินเดียวกัน
สันทนา แปลว่า
การเปรียบเทียบ
ศรัณย์วิทย์ แปลว่า
ผู้มีความรู้เป็นที่พึ่ง
สมวุฒิ แปลว่า
มีความรู้เสมอ
อุรวีร์ แปลว่า
ใจที่กล้าหาญ
พลอยประภัส แปลว่า
[พลอยประภัสร์]
รัชฎานาคา แปลว่า
เงินของพญานาค
ธินกร แปลว่า
[ทินกร]
พรหมลิขิต แปลว่า
ชะตาที่ถูกกำหนดโดยพระพรหม
สหัช แปลว่า
ที่มีมาแต่กําเนิด
วรรณรสา แปลว่า
ผิวพรรณงามและมีเสน่ห์
ธิสิทธิ์ แปลว่า
[ธีรสิทธิ์]
นายิกา แปลว่า
หญิงผู้เป็นหัวหน้า
สุทธาสินี แปลว่า
หญิงที่บริสุทธิ์
ปฐมรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วดวงแรก
พรัทพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยการให้สิ่งประเสริฐ
อัมพิกา แปลว่า
น้ำนมที่ให้ชีวิต
พัทธ์ แปลว่า
ผูก, ติด, เนื่อง
ปาริสรา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในฝั่ง
สุริวัสสา แปลว่า
ฝนของเทวดา
พลอยชนก แปลว่า
พลอยของผู้ให้กำเนิด
พิทวัส แปลว่า
ผู้รู้,นักปราชญ์
มงคลภัทร์ แปลว่า
ประเสริฐและนำมาซึ่งความเจริญ
วัชร แปลว่า
เพชร
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี